Uncategorized


Testvériskola idén is, avagy itt járt a Baár-Madas

A gimiben idén is sor került testvériskolánk látogatására. A Baár-Madas Református Gimnázium és a Nagyberegi Református Líceum évtizedek óta kapcsolatot ápol egymással. Testvériskolánk Budapesten található és jelenleg 800 diák tanul ott. A két iskola ennek a kapcsolatnak az erősítése céljából minden éven szervez két kirándulást. Az egyik félévben ide, Kárpátaljára jönnek, a második félévben pedig mi utazunk el Budapestre. A napokban találkozhattunk velük, mivel 28 diák érkezett a gimibe. Szerda este egy kis táncház várta őket ahol rögtön csatlakozhattak hozzánk. A vendégek a kollégiumban aludtak, így már akkor elkezdődött az ismerkedés. Másnap kirándulásra indultuk, ahol meglátogattuk a csetfalvai református templomot, a tiszaújlaki turul szobrot, a huszti várromot és a técsői templomot. A második nap a Kárpátok hegyvidékeit vettük célba, ahol […]


Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék

Mint mindig, az idén is sor került a Rákóczi Szövetség tagjainak közösen eltöltött hétvégéjére. Különböző programok voltak megszervezve. Pl. szombaton a Huszti várat tekintettük meg. Líceumunkból Hidi Regina Ágota és Menyhárt Georgina végzős diákok vehettek részt Szabó György tanár úr és felesége, Evelin kíséretében. Miután megérkeztünk, a többiekkel együtt felsétáltunk a várba, s megnéztük Kölcsey Ferenc emlékművét és a vár romjait. Ezután meghallgattuk egyik híres költeményét, a Huszt című verset, melyet egy diák adott elő. Nagyon izgalmas volt számunkra ez a nap, s hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy részt vehettünk rajta. Menyhárt Georgina


A nándorfehérvári diadal 560. évfordulója

Már 560 éve, hogy 1456. július 22-én, Nándorfehérvárt védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mért a török szultán hadaira. Így néhány líceista diák – Bandi tanár úr és Katica vezetésével – a Rákóczi Szövetség jóvoltából ellátogathatott egy két napon át tartó megemlékezésre. Kis létszámú csapatunk, több iskola diákjával és kísérőikkel együtt július 21-én, egy csütörtöki napon megérkezett a Budapesti Petőfi Laktanyába. Itt kedvesen fogadtak minket. S miután lebonyolítottuk a regisztrációt, közösen megebédeltünk, a Rákóczi Szövetség kisebb ajándékcsomaggal kedveskedett nekünk. Ezt követően a Magyar Honvédség egy nagyon színes és izgalmas megnyitót tartott számunkra, ahol a magyar katonák díszsortűzzel és terepgyakorlattal kápráztattak el minket. Miután ez véget ért, elfoglaltuk a szálláshelyünket a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumban, Budapest külvárosában. Étkezés után részt vehettünk egy […]


Mi egy vérből valók vagyunk

Annak ellenére, hogy a trianoni békeszerződés által sok magyar szív került idegen országba, egy ilyen jeles alkalommal együtt tudtuk elkezdeni a 2016/17-es tanévet. Ugyanis 2016. szeptember 16-18-a között Nagyenyeden megrendezésre került a Kárpát-medencei Református Iskolák közös tanévnyitója. Líceumunkat Menyhárt Georgina és Horváth Sándor végzős diákok képviselték, valamint tanáraink: Pándy-Szekeres Dávid és Anna, Makó András, Dencs Ildikó és Sipos Katalin. Pénteken egész napunkat utazással töltöttük, majd este elfoglaltuk kellemes szállásunkat. Szombaton délelőtt 11 órától kezdődött az ünnepi műsor, melyben először is a Bethlen Gábor Kollégium átadására, megáldására került sor. A hálaadó istentiszteletet Kató Béla erdélyi püspök úr tartotta, majd többen is köszönetet mondtak, s ünnepélyesen is felavatták a kollégiumot. Ezután tanáraink kíséretében Torockóra utaztunk el, ahol megcsodálhattuk a falu nevezetességeit, híres […]


Tanévnyitó, Beregszász

Eltelt egy újabb év, és azon kaptuk magunkat, hogy ismét a beregszászi református templom padjaiban ülünk. A májusban útjukra engedett végzősök helyét mi, az újdonsült 11. osztály foglaltuk el, és az új diákok is szép számmal képviselték a Nagyberegi Református Líceumot a kárpátaljai református oktatási intézmények közös tanévnyitó istentiszteletén. E jeles alkalmon rajtunk kívül a nagydobronyi, a técsői és a péterfalvai líceumok képviselői is részt vettek. Szeptember 4-én iskolánk a 24. tanévét kezdte meg Isten áldását kérve. Az igét Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdette. Minden tanintézmény énekes vagy verses szolgálattal készült erre az alkalomra. Egy újabb nehézségekkel teli év elé nézünk, sok megválaszolandó kérdés fogalmazódott meg bennünk, de hisszük, hogy Istenünk végig mellettünk lesz, és fogja […]


Utolsót dobban a nyár

A nyár közepén egy kellemes meglepetésben lehetett része a kis iskolánknak, mivel a Jövő Értelmiségéért Alapítvány felajánlott a líceum számára egy balatoni táborozást, amire három diák (Biró Attila, Horváth Sándor, Deák Julianna) és egy nevelőtanár (Linc Alexandra) indulhatott el. Ezt a tábort négy éve rendezik meg rendszeresen és idén került sor először határon túli diákok meghívásárra is. Azokat a táborozókat, akik már nem először voltak a szokás szerint „senioroknak” nevezték, míg akik először vettek részt a „juniorok” voltak. A hetünk egy hosszú úttal kezdődött, majd egy török ebéd után csatlakoztak a magyarországi táborozók is, így tizenkettőre nőtt a létszám. A szállásunk egy parókia épületében volt a Balatonhoz közel, Nagycsepelyen. Itt kénytelenek voltunk letenni az elektronikus kütyüinkről, mivel nem volt az […]


Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

  2016. július 3-6. között Tatán került megrendezésre a Kárpát-medencei Református Középiskolák XXI. találkozója. Istennek köszönhetően líceumunk két diákja (Bakura Dávid, Hidi Regina) és két tanára (Linz Alexandra, Ráczkövy Éva) is részt vehetett ezen az alkalmon. nap: Főként utazással telt, s csak késő délután sikerült regisztrálnunk a találkozó helyszínén. Ezután áhítaton vettünk részt, majd jött a vacsora és A Tatai Református Gimnázium bemutatkozása. Az este pedig érdekes, választható programokkal telt. nap: Reggeli után mindenki a saját iskolája ünneplőjében, iskolazászlóval indult a Kossuth térre, ahol elkészült a találkozó csoportképe, majd onnan a nyitó istentiszteletre mentünk. Ebéd után érdekes városismereti vetélkedőn vettünk részt, ahol rengeteg élményt szerzett mindenki. Vacsora után áhítat következett, aztán pedig számháború és tábortűz. nap: A napot áhítattal kezdtük, […]


Az aradi vértanúkra emlékezve

Az aradi 13 – megemlékezés a Nagyberegi Református Líceumban 1849. október 6. – a tizenhárom aradi vértanú kivégzése. Nemzetünk számára gyászos, de egyben büszke, s a mai nemzedék számára egy elgondolkodtató nap is. 2016 – ban már nem divat – sőt már nem is tudunk olyan áldozatot adni – amit akkor, azok az igaz hazafiak tettek, akikről ma már az egész világ hallott. Az életük volt az áldozat. Ma már nem is áldozunk semmit, talán még tíz percet sem; se magunkra, se másokra, nemhogy rég letűnt korok hőseire. Viszont valami másról van itt szó: egy nemzet élni akarásáról, s ez az élni akarás még bennünk is ott van. 167 évvel ezelőtt 13 férfi példát statuálva, méltósággal lépet a halálba. Nem […]


Református középiskolák közös tanévnyitója Nagyenyeden

2016.szeptember 17-18-án Erdélyben a Nagyenyedi Református Kollégiumban a közös tanévnyitó alkalmából találkoztak a történelmi Magyarország református középiskoláinak képviselői. Küldöttségünk Szatmárnémeti, Zilah, Kolozsvár, Torda érintésével érkezett az alkalomra. Az ünnepség a felújított Kollégiumért való hálaadással kezdődött. Magyar és román kormányzati képviselőknek, az Erdélyi- és a Magyarországi Református Egyház vezetőinek, papságának, valamint Délvidék, Felvidék, Kárpátalja és az anyaország számos református iskolájának jelenléte fémjelezte a rangos eseményt. Nagyenyed dél-Erdélyben, Alsó-Fehér vármegyében található, a hajdani székely, szász és magyar vármegyék találkozásánál, amely ma már szórvány magyar vidék, többségi román környezetbe kényszerülve. A Kollégiumot 1622-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem alapította Gyulafehérvárott, főként szegény sorsú tehetséges székely diákoknak. Tatár és török dúlás után 1662-ben költöztették a Kollégiumot Nagyenyedre. A történelem vihara itt is sokszor megtépázta az […]


Egy tucatnyi nap Dunaalmáson

A Duna partján, a Gerecse szélében egy csendes kis faluban igazán különleges emberekkel találkozhatunk. A falut Dunaalmásnak hívják, a különleges emberek pedig a Dunaalmási Református Szeretetotthon lakói, vagyis a Fiúk. Varázslatos hely ez. A bevezető apropójául egy nemrégiben, július végén történt látogatás szolgál. A Nagyberegi Református Líceum 18 diákja és egy tanáruk utazott el a szeretetotthon falai közé, azzal a céllal, hogy valamit tegyen az ott lakó 129 sérült és halmozottan sérült fiúért. Az otthon dolgozóinak a nyári hajtásban, s a nyári szabadságolások idején jól jön a plusz munkaerő. Persze ez csak az egyik ok, van itt még valami, amit nehéz megfogalmazni, Jakab apostolnak sikerült, ő így ír róla: Tiszta és szeplőtlen istenfélelem az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni […]


Szolgálati közlemény :)

Szeretettel értesítjük minden diákunkat, hogy a beköltözés időpontja augusztus 31. Kérünk mindenkit, hogy legkésőbb 16:00 óráig mindenki érkezzen meg. Fontos, hogy hozzatok magatokkal ünnepi öltözetet is, mert részt veszünk a tanévnyitó ünnepségen is Beregszászban. Fiúknak sötét öltöny, fehér ing, nyakkendő; lányoknak fehér blúz, sötét szoknya, megfelelő sarkú cipő. Várunk vissza mindenkit! Amennyiben valamilyen nyomós ok miatt valaki nem tud időben beutazni, kérjük, értesítsék a Szülők az osztályfőnököket, vagy a nevelőtanárokat. Köszönjük! Elérhetőségeink: tel.: 00-380-31-41-56-2-96, 4-29-88 e-mail: nbrl.kre@gmail.com


Nagy reformátorok nyomában a nagyberegi líceisták 2

Közeledik a reformáció 500. évfordulója. A félezredes hitbeli megújuláshoz méltóan egy sor emlékprogram indul a protestáns világon belül, melyet itthon egyrészt a református egyház, másrészt a magyar kormány támogat. Egy ilyen program keretében jutott el a Nagyberegi Református Líceum 36 diákja és 9 tanára is a kálvinista hit bölcsőjébe, Svájcba. Legfőbb célunk volt a reformáció kezdeti színhelyeinek felkeresése, Zwingli, Kálvin és Béza nyomainak megtalálása. Mindezek mellett persze a jelenlegi Svájc szépségeit és érdekességeit is megcsodáltuk. Svájc bizony messze van, hisz egy 18 órás buszon töltött utazás kellett ahhoz, hogy megérkezzünk első állomásunkhoz, Zürichbe. Zürich Svájc pénzügyi központja, Zwingli Ulrich városa. Rendezettsége, puritánsága már elsőre lenyűgözi az odalátogatót. A magyar szemmel talán kissé hidegnek tűnő város légkörében mégis érződik az elő […]


English camp 2016

2016. június 13-18-ika között Nagyberegen a líceum épületében megtartottuk a hagyományos, jó hangulatú angol tábort. Öt  tanár és segítőjük, két volt beregi diák, valamint három amerikai és egy kanadai tanár oktatta ezen a héten az angol nyelvet 124 nagyberegi diáknak. A tanulók csoportokra bontva, napi öt tanóra folyamán mélyíthették el tudásukat az angol nyelvtan, beszédkészség, bibliai ismeretek, imádság, énekek, sport és játékok területén. A nyelvi ismereteket Szilágyi László és Tar Tímea tanárnő oktatta, az angol kultúrába Eric tanár úr vezetésével nyertek bepillantást, az anyanyelvi kiejtést David és Dylan tanár uraktól hallhatták. Angol keresztyén énekeket Máthé Réka és Deák Betti tanárnő vezetésével tanultak. Bibliai történetekre és angolul imádkozni Pándy-Szekeres Dávid tanár úr és Anna tanárnő tanította a diákokat. A játék és […]


Indulj az úton, előre nézz! 1

Indulj az úton, előre nézz! – avagy ballagás a Nagyberegi Református Líceumban A ballagás egy iskola számára talán a legjelentősebb esemény a tanévben. Nálunk, a Nagyberegi Református Líceumban is így van ez évről évre. Az idei ballagás viszont más volt, mint az eddigiek. 2016. június 1-én ballagott el az első olyan évfolyam, akik 7. osztály után kezdték meg a líceumban a tanulmányaikat, és velük együtt ballagott a másik osztály is, akik két évet töltöttek a líceum falai között. Az esemény a végzősök bevonulásával kezdődött, majd Tóth László, iskolánk lelkészigazgatója hirdette közöttünk Isten igéjét. Az iskola diákjain, a szülőkön és az iskolai dolgozókon kívül sokan eljöttek köszönteni a ballagókat. Jelen volt köztünk: Nagy Béla, a KRE főgondnoka; Idős Halász Dezső, az […]


Új élmények a határon túlról

2016. április 8-án Nyíregyházán, a Bencs Villában megrendezésre kerülő szavalóversenyen vehettek részt iskolánk diákjai. Az iskolát Hidi Klaudia 10. osztályos és Varga Patrícia 11. osztályos tanuló képviselte, valamint ők és a beregszászi gimnazisták képviselték Kárpátalját is. A diákok kora reggel indultak útnak, ahol Isten kegyelméből minden rendben történt. A verseny 12 órától kezdődött. Nagy-nagy szeretettel fogadták őket a Bencs Villában. Nagy izgalommal és talán egy kis félelemmel kezdtek neki a versenynek, ahol helyezést sajnos nem szereztek, de annál több tapasztalatot igen. Természetesen ajándékok nélkül így sem maradtak. A verseny lezajlása után megebédeltek és nekiindultak a rövid, de emlékezetes kirándulásuknak. Először egy színházi próbán tehettek látogatást, ami csodás emlékeket hagyott maga után, mert ilyen élményben nem minden nap részesül az ember. […]


Újabb bogarakkal bővül a hangyafarm

A Nagyberegi Református Líceum ismét felvételt hirdetett mindazon diákok számára, akik 2016-ban befejezik a 7., 8. vagy a 9. osztályt. A felvételi vizsga 2016. április 23-án zajlott, s örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy az idén is nagyon sok diák jelentkezett. Nagy segítség volt a diákok számára a hétvégenként megszervezett előkészítő, amely 2016. január 23-tól, egészen a felvételi időpontjáig, szombatonként 8-órától volt megrendezve. A 8. osztályba 21 diák nyert felvételt. A 9. osztályba 8 tanuló került be, így ők is itt kezdhetik a következő tanévet csatlakozva a jelenlegi nyolcadik osztályhoz. A 10. osztályba 20 diáknak sikerült bejutni, aminek szintén nagyon örülünk, hisz valószínűleg belőlük lesz majd az új 10.B osztály. Örülünk, s egyben gratulálunk azoknak a diákoknak, akik jól teljesítettek és felvételt […]


Hétvégi vetélkedő

Mi, diákok nagyon szeretjük a bennmaradós hétvégéket, mert ilyenkor kikapcsolódhatunk és kiszakadhatunk a szürke és unalmas hétköznapokból. Ekkor tanáraink és nevelőink érdekes programokkal készülnek a diákok szórakoztatására. Így készült nekünk Linc Alexandra tanárnő egy érdekes és tartalmas vetélkedővel, amit mi nagyon élveztünk, főként a nyereményeknek köszönhetően. A vetélkedő két részre oszlott. Volt egy logikai és egy ügyességi rész. Először a líceum diákjait 5-6 fős csapatokra osztották, így végül 12 csapat jött létre, ezután kaptunk egy feladatlapot, amelyen érdekes kérdések voltak, mindenféle témában. A pontszámok összeszámolása után 6 csapat juthatott tovább a döntőbe. Az ügyességi résznél kaptunk néhány vicces feladatot, ennek az elvégzésénél sokat nevettünk, hisz a diákok teljes erőbedobással küzdöttek a nyereményért. Az első helyezett a „Lázadók” csapata, a második […]


Unalmas a fehér fal …

Már lassan két éve annak, hogy iskolánk diákjai az új kollégiumban laknak. Szép a fehér fal, de az igazat megvallva egy kicsit unalmas. Korábban is sor került kisebb kreatív alkotásokra az előtérben, illetve a lány kollégium társalgójában, de hiányzott még egy nagyobb vállalkozás is. 2016. március 20-án egy kreatív foglalkozás keretében iskolánk néhány diákja kijátszva a kinti rossz időt és a benti unalmasnak ígérkező perceket, elkezdtük a lány kollégium tanulói szobájának a kidekorálását. Nagyon jó szórakozás volt. Munkánkat több modern keresztyén szám kísérte. Voltak, akik csak be-bekukkantottak, de voltak, akik bent is maradtak. Ezek mellett néhány tanuló húsvéti üdvözlő lapokat is készített a támogatók részére. A tanárok ígérete szerint a jövőben még több ilyen foglalkozás lesz igénybe vehető a jövőben. […]


Felvételi eredmények 2016

Kedves Felvételizők! Köszönjük, hogy eljöttetek és részt vettetek a felvételi vizsgán. Alább tudhatjátok meg, hogy sikerült-e felvételt nyernetek a líceumba. 8. osztályba jelentkezők: Felvételt nyert: 801  809  811  813  814  819  820  822  823  824  825  829  830  835  836  837  844  849  851  852  853 Nem nyert felvételt: 802  807  812  821  834  845  846  850 9. osztályba jelentkezők Felvételt nyert: 900  901  904  909  910  911  912  913 Nem nyert felvételt: 906  907  916  917 10. osztályba jelentkezők Felvételt nyert: 101  124  129  136  201  202  215  216  218  222  223 224  225  226  228  230  232  233  234  235 Nem nyert felvételt: 120  131  135  200  219  229


Április 9. Nyílt nap a líceumban

A Nagyberegi  Református Líceum  nyílt  napra  hívja az  iskola iránt érdeklődő diákokat és szüleiket. Április 9-én, délelőtt  10  órára  várunk mindenkit,  aki  kíváncsi  az  iskola  életére,  aki  szeretne találkozni  a jelenlegi diákokkal  és  tanárokkal,  vagy  még  nem  döntötte  el,  hogy  hol  szeretné folytatni  a  tanulmányait. Tervezett programunk: 08:00 – Előkészítő alkalmak 10:00 – Megérkezés és köszöntés 10:15 – A líceum bemutatása: iskola, oktatási és nevelési céljaink, fenntartás … 10:45 – Találkozás a tanárokkal, az adott tantárgy rövid bemutatása; mit adhat a tanár és mit vár el? 11:30 – Kávészünet 12:00 – Iskola bejárása, kollégiumok és egyéb épületek megtekintése 12:30 – Diákok bemutatkozó műsora 13:30 – Közös ebéd 14:00 – Befejezés


Jézus nyomában

Nem mindennapi interaktív élménybeszámolón vehettek részt a líceum diákjai az elmúlt szombaton, amikor Pándy-Szekeres Anna tanárnő tartott képvetítéssel egybekötött élménybeszámolót a Szentföldön való látogatásukról. Igazán aktuális volt ez most mindenki számára, mert közeleg Jézusunk Feltámadásának emlékünnepe. Élmény volt látni azokat a helyszíneket, ahol Jézus is megfordulhatott, még akkor is, ha az emberi gyarlóság és nagyravágyás láthatóan átformálta, “becsomagolta” és talán mondhatjuk azt is, hogy megpróbálta “élvezhetőbbé” tenni vizuálisan az egykori helyszíneket. Az Úr Jézus földi életének egy-egy mérföldkövénél felolvasásra kerültek a Szentírásból az éppen arra a helyszínre vonatkozó történetek is. Köszönjük szépen, Tanárnő!


Veni, vidi, vici 1

Tanulmányi vetélkedőre került sor a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) szervezésében. A 10 és 11. osztályos tanulók számára immár hetedik alkalommal rendezett megmérettetés az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karán zajlott. A résztvevők öt kategóriában versenyezhettek: magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, matematika és földrajz. Ennek megfelelően tantárgyanként egy évfolyamból egy intézménynek csak egy diákja indulhatott. Forrás: Kárpáti Igaz Szó (online) Diákjainknak ezúton is gratulálunk az elért eredményekért! Tanáraiknak köszönjük a felkészítést!!! És ne feledjük: Soli Deo Gloria. Matematika, 10. osztály: 1. hely – Kopor Vivien Matematika, 11. osztály: 1. hely – Héder Ágota Földrajz, 10. osztály: 2. hely – Szilvási Szabolcs Földrajz, 11. osztály: 1. hely – Barta Levente András Fizika, 10. osztály: […]


Ismét hódított a kockás ing

A minden évben megrendezett – általában a téli időszakra datált – trendkívüli idei témája elég egzotikusra sikerült. 2016. februárját írtuk, amikor meghódítottuk a Vadnyugatot. De mi is jut eszünkbe a Vadnyugat hallatán? Talán a Toy Story-ból Woody a seriff-baba, vagy Jesse a cowgirl-rongybaba, de akár az amerikai kontinens indiánjai is. A líceistáknak is hasonló ötleteik voltak, amiket kreatívan meg is valósítottak. A nyolcadik osztály kezdte a felvonulást. Sidó Zsuzsanna, Dóka Nikolett és Sárosi Cintia egy indián-cowboy humoros párbeszéddel készültek. Őket követte a kilencedik osztály. Varga Adrienn és Mészár Katalin cowboy-lányok voltak, míg Gáthy István cowboy, Simon Sándor pedig sheriff. Az indiánlány szerepét Szilvási Boglárka, alias Pocanhontas töltötte be. A 10. A és B osztály közös produkcióval készült. Badanovics Mónika, Babják […]


Riport 2016

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/247988413″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]    


Karantén miatt zárva

Ezúton tudatjuk minden kedves érdeklődővel, hogy a líceumban a tanítás 2016. február 14-ig szünetel. A következő beutazás dátuma: 2016. február 14., vasárnap. Minden diákunknak, tanárunknak, munkatársunknak jobbulást, gyógyulást kívánunk!


Felvételi 2016

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 2016/2017-es tanévre Intézményünk azon diákok jelentkezését várja, akik 2016-ban fejezik be a 7., 8. vagy 9. osztályt. Iskolánkban a 10-11. osztályok univerzális profillal működnek. Emellett lehetőség van emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol és ukrán nyelvből, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből, földrajzból, egyházi tantárgyakból. A diákok számára – igény szerint – ECDL tanfolyam is elérhető. A 8. osztályba felvételizők matematikából, magyar nyelv és irodalomból tesznek felvételi vizsgát, amit az általános iskola 5-7. osztályainak a tananyaga alapján állítunk össze. A 9. és 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvételi vizsgát tenniük. 2016- január 23-tól szombatonként 8 órai kezdettel a líceumban előkészítő foglalkozásokat tartunk a […]


Különleges Születésnap

Már-már megszokott módon idén is megünneplésre került a Magyar Költészet Napja és egyben József Atilla születésének 110. évfordulója. Az idei ünneplésünk, ahogy Kovács András tanár úr felvezetőjében is megfogalmazta, rendhagyó módon történt. Nemcsak iskolánk diákjai léptek fel, hanem köreinkben köszönthettük saját megzenésítésekkel a Kicsi Hang és az Almanach verséneklő együtteseket is. Ebből következik, hogy versünnepünk három részre tagolódott. Egyiket a másik fölé emelni szinte lehetetlen. A délután első részében a 9., 10. és 11. osztály tanulói tolmácsolásában hallgattunk meg egy verses-énekes előadást, melyet főként kárpátaljai költők alkotásaiból válogattak össze. Elhangzott többek között Kovács Vilmos: Verecke, Simon Menyhért: Munkács, Csobolya József: Kárpátalja, Dupka György: Levél, Szép Ernő: Imádság, Horváth Sándor: Mert a haza… című verse, valamint a Házi Áldás megzenésített változata […]


Felvételi eredmények 2015

Kedves Felvételizők! Köszönjük, hogy eljöttetek és részt vettetek a felvételi vizsgán. Alább tudhatjátok meg, hogy sikerült-e felvételt nyernetek a líceumba. 8. osztályba jelentkezők Felvételt nyert: 803   806   811   812   814   815   821   822   823   824   826   828   829   832   833   834   835 Nem nyert felvételt: 801   802   804   807   808   809   810   813   825   827   830   831 9. osztályba jelentkezők Felvételt nyert: 902   903   905   906   908   910   916 Nem nyert felvételt: 904   907   909   911   912   913   914   915   917 […]


Videópályázat – Adó 1%, Rákóczi Szövetség

Kérjük, segítse diákjainkat a pályázat megnyerésében 1 LIKE-kal és egy MEGOSZTÁSSAL! Ezt úgy teheti meg, hogy először kattintson a képre, majd a Rákóczi Szövetség weboldalán a “like”-gombra kattint. Ha másokat is szeretne bevonni a szavazásba, kérjük, a “share” -gombbal ossza meg a kisvideót! Köszönjük szépen! Please help our students to win the competition with 1 LIKE and with Sharing the video below!  First click ont the picture below, than ot the redirected website of Rákóczi Szövetség like and share the video, please. Thank You very much!


Velencei Karnevál

A hajóból pillanthattuk meg először a csodálatos város csatornákkal, és az azokat átívelő hidakkal tűzdelt partszakaszát. De kezdjük az elejétől… A fergeteges Bécsi Adventi Vásár után Dencs Enikő tanárnő újabb utazást szervezett, melyen Líceumunk néhány diákja is részt vett. 2015. február 13-án, 16:00-kor elindultunk a 14 hosszú órát felölelő útra az olaszországi Velencébe. Szombat reggel 8 órakor érkeztünk meg, a csak hajóval megközelíthető Velencébe. Először megtekintettük Velence látványosságait: a Sóhajok Hídját, a Szent Márk teret, a Szent Márk Katedrálist, a Grand Kanal-t, stb. Már kora reggel mindenhol jelmezbe bújt velenceieket láttunk. 11 óra magasságában szabad program következett, amikor a város körbejárására indultunk. Nem csak a várost fedeztük fel, hanem az európai országokhoz képest magas árakat is, melyet nem a kárpátaljaiak […]


“Szólj, ötágú síp!”

Február 12-én a miskolci Lévay József Református Gimnázium jótékonysági gálaestet szervezett, ahová a Nagyberegi- és Nagydobronyi Református Líceumok néhány tanárát és diákját is meghívták. Iskolánkból 13 fő vett rész ezen az alkalmon, ebből kettő kísérőtanár. A gálaest előtt egy nappal kis csapatunk a dobronyiakkal együtt Miskolc felé vette az irányt. A koraesti órákban érkeztünk meg a gimibe, ahol nagy szeretettel fogadtak minket. A kollégiumban kaptunk szállást, az ottani diákokkal egy szobában. Másnap délelőtt alaposabban is megnéztük a gimit, és az ottani igazgató, Ábrám Tibor is szólt néhány szót az iskoláról. Ezután átsétáltunk a Művészetek Házába, kicsit szétnéztünk, ismerkedtünk a hellyel, ugyanis délután itt kellett fellépnünk. Az előadásunkat kétszer mutattuk be. Először a diákoknak, később pedig a gálaesten, az érkező vendégeknek. […]


Színjátszós brigád

Már az előzőekben megjelent számokban is tudósítottunk az iskolánkban működő modulprogramról. A Szerkesztőség úgy döntött, hogy egyesével is górcső alá veszi a modulfoglalkozásokat. Én pedig úgy döntöttem, hogy először a dráma- és színjátszás modult mutatom be. A modul tagjai: Badó Gyöngyi, Bursza Nikolett, Butella Dalma, Barta Anna, Csopák Hanna, Dancs Melánia, Fekete Nikolett, György László, Hadar Vivien, Jakab Fruzsina Stefánia, Lőrincz Krisztina, Marton Rebeka, Molnár Gedeon, Nagy Péter, Orosz Ádám, Puskás Gergő, Simon Vivien, Stók Enikő, Tamási Krisztina és Zán Erik, vezetője pedig Orbán László. A modul célja a színjátszás lényegének a megtanulása, a dráma működésének megértése, a mimika és az érzelemkiváltás kapcsolata. A kis csapat áprilisra tervezi az első előadását, mely „Líceumvarázs” címmel egy nagyberegi líceista életét kívánja bemutatni […]


Szerkesztő-szerkesztő hátán

Március 12-én, csütörtök este különleges alkalomra került sor a Líceum újságírói között, mert meglátogatta körünket Espán Margaréta a Kárpátalja c. hetilap szerkesztője és az Irka c. gyermekfolyóirat főszerkesztője. Előadásának témája maga az újságírás és annak fogalma, az újságírás mint szakma, mint életfelfogás. Rita elmondta, hogy mire érdemes odafigyelni, ha újságot írunk; bőven kifejtette az cikkírás fajtáit, annak menetét és szerkezetét. Az előadáson mindenki aktivizálta magát, aminek köszönhetően hamar közös hangra jutottunk és jó párbeszéd alakult ki az előadó és hallgatóság között. Rita egy fiatal lány, aki óvodapedagógusként végzett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Több mint két éves tapasztalattal rendelkezik újságírás terén, – annak ellenére, hogy nem járt újságírói képzésre – amit csinál az tiszteletre méltó. Az Irka főszerkesztőjeként […]


A megmérettetések szépségei

2015-ben ismét vetélkedőket szervezett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, amelyeken szokás szerint Líceumunk diákjai is örömmel résztvettek. Dicséretben szeretném részesíteni őket, mivel szép eredményeket értek el. Ha megengeditek fel is sorolom ezeket! Ukrán nyelv és irodalom vetélkedő: Molnár Máté (9)  – 4. helyezés Margittai Antal biológiavetélkedő: Szilvási Szabolcs (9) – 1. helyezés Molnár Máté (9)  – 2. helyezés Csákány András (9) – 6. helyezés Barta Levente András (10.A) – 3. helyezés Tihor Szabina (11) – 5. helyezés Bedő Zita (11) – 6. helyezés Idegen nyelv vetélkedő (angol): Varga Patrícia (10.B) – 5. helyezés Informatika vetélkedő (felhasználói): Csákány András (9) – 3. helyezés Molnár Máté (9) – 8. helyezés Oláh András (11)  – 10. helyezés Karádi helyesírási vetélkedő: Komonyi Arnold (10.A) – […]


Együtt, testvérként!

2015. február 5-én nem mindennapi alkalomra került sor a Nagyberegi Református Líceumban, ugyanis fiú-lány közös szövetségi bibliaórára volt a kollégium előterében. Az alkalom áldott volt, ami abban látszott, hogy Isten sok hívőt hozott közösségbe, akik tiszta szívvel énekeltek ifjúsági és egyházi énekeket is. Az éneklés után Gajdos Rudolf tanár úr hirdette számunkra Isten üzenetét. Ezékiás király történetét hozta elénk, melynek tanulsága az volt, hogy bármilyen akadály adódik az életünkben Isten elé kell vinnünk, ahogy Ezékiás tette. Ő azt tette, amit az Úr jónak látott, s így, amit tett mindig célba talált, mert az Isten szerinti volt. Adjunk hálát Istennek ezért az alkalomért is! Legyen mindannyiunk számára tanulság Ezékiás története. Tudjuk Isten elé vinni gondjainkat és minden tervünket, hiszen az Ő […]


Hát én immár mit válasszak?

Iskolánk végzőseinek mindig is gondterhelt időszaka a január-februári hónapok, amikor is jövőnkről, a továbbtanulásról kell döntenünk. A továbbtanulás színteréül Magyarországot választott diákok segítségére január 28-án az Oktatási Hivatal delegációja érkezett iskolánkba. Hasznos információkat hallhattunk a 2015-ös évi felvételi eljárással kapcsolatban, a Balassi Nemzeti Előkészítő Intézet lehetőségéről, valamint a Márton Áron Szakkollégium nyújtotta szolgáltatásokról. A tájékoztató után átláthatóbbá vált a felvételi rendszer menete. Külön köszönet illeti a végzősök részéről Kovács András tanár urat a tájékoztató megszervezéséért. Orosz Ádám


Vigyázz a szádra!

Líceumunkban február 6-8. között evangelizációs hétvégére került sor, beszéd címszó alatt, amely péntek délutántól vasárnap estéig tartott. Hétvégénket Ráczkövy Éva tanárnő nyitotta meg a péntek esti dicsőítésen. Fél hattól, mint a további két estén is, Iván Gusztáv, bulcsui lelkész evangelizált közöttünk. Első este a „Nyelvünk is testrész” cím alatt adta át Isten üzenetét. Felhívta figyelmünket arra, hogy vigyáznunk kell szavainkra, hisz könnyen eljátszhatjuk becsületünket, továbbá nemcsak tettekkel, hanem szavakkal is lehet ölni. A dicsőítések és evangelizációk között szabadidőnk volt. Szabadidőnket kihasználhattuk az imasátor és a kápolna látogatására, ahol imádkozásra és bibliaolvasásra nyílt lehetőségünk, éneklésre, illetve megtekinthettük a médiaszobát, ahol érdekes, de szívszorító videók által újra csak szavaink súlyára hívták fel figyelmünket. Szombat reggeltől már résztvehettünk egy láthatatlan színházban is, ahol […]


“Auld Lang Syne”

2015. január 27-én, kedd este megemlékezést tartottunk, Robert Burns – a “skótok Petőfije” – születésnapi évfordulója alkalmából. Az alkalmat Garanyi Ágnes tanárnő szervezte, de magát a műsort a Líceum végzős diáklányai adták elő. A köszöntőt előbb angolul, majd magyarul is hallhattuk. A köszöntő után meghallgattuk Robert Burns egyik művét, az “Auld Lang Syne” – t. Ezt követte a költő életét és munkásságát bemutató kis videó, melyet még néhány vers is tetézett. Az esten hallhattunk a Haggis-ről, mely egy nemzeti étel a skót kultúrában. Ezt az ételt Burns minden születésnapjára elkészítik. Tóth Dániel


Beindultak a modulfoglalkozások

Líceumunkban a második félévtől kezdődően különféle modulfoglalkozások indultak: képzőművészet, fotózás, honismeret, csillagászat, újságírás, ill. dráma és színjátszás modul. A legelőször megtartott modul az újságírás volt, melyen Orbán László tanár úr bemutatta hogyan is szerkeszthetünk újságokat és kiadványokat különböző számítógépes szoftverek használatával, valamint azt is, hogy hogyan zajlik egy lap összeállítása. A dráma és színjátszás modult szintén Orbán László tanár úr tartotta. Az első foglalkozáson megbeszéltük azt, hogy milyen előadásokat gyakorlunk majd be, ill. milyen módszerrel fogjuk ezeket a közönség elé tárni. Sokan jó ötletnek tartották azt, hogy az első előadás a Líceumról és az itteni életről szóljon majd. Legnagyobb számban a képzőművészetre iratkoztak fel. Ezt a modult Kalanics Erika vezeti, aki a diákok számára rendkívül szimpatikus volt. Az első foglalkozáson […]


A magyar kultúra napjának méltatása

Az 1989-es esztendő óta január 22-e a magyar kultúra napja. Irodalmunk egyik kiemelkedő alakja, Kölcsey Ferenc 1923-ban, ezen a napon fejezte be nemzeti imánkat, a Himnuszt. Nemzetünk, magyar identitásunk megerősítésének ünnepe ez, s így, e jeles nap alkalmából a Nagyberegi Református Líceum kilencedik osztályos tanulói Kovács András tanár úr felkészítésével néhány verssel, idézettel nyilvánították ki tiszteletüket az ünnep iránt. Előadásukkal igyekeztek összefoglalni e nap, s egész magyar kultúránk jelentőségét. A líceumos diákok műsora után, zárszóként együtt énekeltük el a Himnuszt. Nekünk, magyar érzésű és gondolkodású embereknek, egyik alapvető feladatunk kultúránk megőrzése, továbbadása és fejlesztése, hiszen tudjuk: nemzetünkhöz, kultúránkhoz való hűségünk hatással van a mi, de az utánunk következő nemzedékek jelenére és jövőjére egyaránt.   Sass Gabriella


Ende gut – alles gut, avagy Bécsben jártunk

Folyó év decemberének második hétvégéjén a Nagyberegi Református Líceum diákjai és osztályfőnökei, néhány helyi lakossal kiegészülve hosszú készülődés, és nagy várakozás után ellátogattak az egykori Osztrák Birodalom császári fővárosába, az ausztriai Bécsbe. Egy egész napot töltöttünk e meseszép városban, ahol számos élménnyel és érdekes információval gazdagodtunk. Tekintsük át hogyan is történtek az események. Szombat hajnalban, fél három körül indultunk a beregsurányi határátkelőtől egy óriási, nagyon kényelmes kétemeletes luxusbusszal. Két óra alatt elértünk az anyaország fővárosába, Budapestre, d.e. tíz órára pedig már befutott csapatunk Bécsbe. Idegenvezetőnk, Palotai Viktória mindkét főváros látványosságairól beszámolt, és lelkesen kalauzolt minket az egész út során. Rengeteg érdekes, hasznos információval gazdagodhattunk. Első állomásunk az egykori császári palota, a gigászi Schönbrunni kastély volt. Megtekintettük az uralkodói udvarház szárnyait, […]


Biciklis Mikulás és vidámest

2014. december 7. – ezt a napot az egész Líceum izgatottan várta, ugyanis ezen a napon ismét megrendezésre került egy nem mindennapi alkalom. Mindenki tervezett, szervezett, hogy a vidámestre – és persze a Mikulás érkezésére – minden tökéletes legyen. Este fél nyolcra már a zsibongóban ültünk és vártuk, hogy mi fog történni. A folyosó végéről csengőszó hallatszott, és a Mikulás végigvonult köztünk a biciklijével, majd köszöntött minket. Azután osztályonként mindenki bemutatta az előadását. A 10.B osztály kezdte. Ők egy Mónika-showt adtak elő, amiben VIII. Henrik és a hat felesége vitáját mutatták be. Aztán következett a 9. osztály. A fiúk egy rövid színdarabbal készültek, valamint Csákány András egy szórakoztató történetet adott elő. A 8. osztály is egy színdarabot adott elő, ami […]


A zöld szalag, a remény szimbóluma

Iskolánkban december 6-án került sor a végzős osztály szalagavató ünnepségére, a Beregszászi Művelődési Házban. A szalagavató egy fontos mérföldköve a diákok életének. Ettől a ponttól komoly döntések várnak ránk, nehéz feladatokat kell majd teljesítenünk. Ezeknek a nehéz feladatoknak a teljesítésénél egyedül Istenbe kell kapaszkodnunk, hiszen tőle kaptuk az életünket, lehetőségeinket, Ő egyengeti utunkat – hallhattuk Tóth László, lelkészigazgató igehirdetésében, amely az alkalom nyitórésze volt. Az ünnepségen tiszteletét tette Bozsik Béla beregszászi magyar konzul, Heimann Józsefné, a Szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatónője és kísérete, Nagy Béla a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka, és még sokan mások. Többen elmondták biztató, bátorító gondolataikat a diákok számára. Dencs Elemér oktatási igazgató beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen fontos kell, hogy legyenszámunkra a hit, […]


„Hit, remény, szeretet” versmondó verseny Nyíregyházán

,,Hit, remény, szeretet” címmel rendeztek versmondó versenyt magyarországi és határon túli magyar diákok részére november 14-én a nyíregyházi Bencs Villában. A líceum minden évfolyamából 1-1 diák képviselte az iskolát: Barta Anna, Kentes Annamária, Komonyi Arnold és jómagam (Marton Rebeka), felkészítő tanárunk, Kovács András tanár úr kíséretével. Péntek délelőtt 10 órakor érkeztünk meg Nyíregyházára, így volt még időnk felkészülni, az egy órával később kezdődő versenyre. Első körben a fiatalabb korosztály mutatta be tudását. Míg az eredményhirdetésre vártunk, lehetőség volt pizzázásra és teázásra. Ezután az idősebbek jöttek. Különböző, főként 20. századi költők versei hangoztak el főként a szeretet és az istenfélelem témakörben. A zsűri tagjai között – foglalkozását tekintve – volt rádióbemondó, író, református lelkésznő és színész is. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=JUnk6Qgy_LM] Dobogós helyezést […]


Az elhurcoltak emlékére

Az év ezen időszakában a második világháború alatt, a sztálini munkatáborokba elhurcolt kárpátaljai magyar és német férfiakról szoktunk megemlékezni. Ez az esemény történelmünk egyik legszomorúbb és legtragikusabb pontja. Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy a végzős osztály, a 10. osztályosokkal kiegészülve, Munkácstól Szolyváig tartó emlékmeneten vesz részt az elhurcoltak emlékére. Idén Gyuri és Bandi tanár urak kíséretében, a tragédia 70. évfordulójára szintén megtettük a közel 26 km-es utat. A menet a podheringi emlékműtől indult. Gyaloglás közben meglátogattuk a Beregszentmiklósi várkastélyt. Egy igen kellemes meglepetésben is részünk lehetett, ugyanis az út szélén a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon lakói és dolgozói meleg levessel, teával és péksüteménnyel vártak minket. Ezúton is köszönjük nekik a finom ebédet! A hosszú séta után végre elértük célunkat, a […]


Testvériskolai látogatás Budapesten

A Nagyberegi Református Líceum diákjai minden éven látogatást tesznek a budapesti testvériskolájukba, a Baár-Madas Református Gimnáziumba. Idén az őszi szünetben, november első hetében került sor a kirándulásra, 37 diák és 4 kísérő tanár részvételével. Az utazás a határátkelés procedúrájával kezdődött, ennek ellenére már délután 15.00 órakor meg is érkeztünk Budapestre, ahol nagy szeretettel fogadtak minket. Mi, líceisták, a Baár-Madasba járó diákoknál és azok családjánál lettünk elhelyezve. Miután mindenki megismerkedett a fogadó diákjával, közös táncházon vettünk részt, majd indultunk a fogadó családokhoz. A másnap városnézéssel kezdődött. Első megállónk a Parlament volt, ahol közel háromnegyed órát töltöttünk végigbarangolva a folyosókat és megtekintve az üléstermet. A fénypont a Kupolaterem és a Magyar Szent Korona volt. Ezután egy hosszú séta következett az Andrássy úton, […]


Kalandozás a Nagyságos Fejedelem korába

2014 . október 28-án nem mindennapi eseményre került sor a Líceumban, ugyanis meglátogatott minket Nagy Csaba művész úr, aki egy különleges hangszert mutatott be számunkra. A hangszer nem más, mint a tárogató. A tárogató a kuruc korban vált híressé, de már korábban is ismeretes volt, főként a magyarok számára. A tárogató hangja felcsendült főúri udvarokban, mulatságokon és lakomákon is. Éles hangját közvetlenül használták a csatákban való műveletek irányítására, máskor tábori énekeket kísérve hangzott, továbbá a táncok kihagyhatatlan kísérője volt. A magyar nemzet igazán büszke lehet erre a hangszerrel, ugyanis az egész világon magyar hangszerként van nyilvántartva. Az előadás közben mindenki feszült figyelemmel kísérte a művész urat és hangszerét, amin gyönyörűen játszott… nemhiába a hangszer mestere! [youtube https://www.youtube.com/watch?v=pitf5SZwBkU] Rajtunk áll, hogy […]


Gloria Victis – újra úton

Először is azt kérdezhetitek, hogy mi is az a Gloria Victis? A Gloria Victis egy 1956-os emlékünnepség, ifjúsági találkozó és Kárpát-medencei történelmi vetélkedő. A júniusban beküldött történelmi versenyfeladat eredményeit izgatottan vártuk, majd szeptemberben érkezett a hír, hogy a 60 legjobb csapat között szerepel a líceum egyik csapata is. Ennek tagjai: Úr Roland, Ladzsun Zoltán és jómagam (Orosz Ádám) voltak, felkészítőtanárunk pedig Gyuri tanár úr. A legjobb 1956-os pályázatok szerzői meghívást kaptak az ünnepségre, és így, iskolánk másik diákja, Pálóczi Gábor is velünk tarthatott. Október 21-én indultunk Budapestre. A szállásra délután 3 órakor érkeztünk meg, majd az ’56-os pályázat eredményhirdetésén vettünk részt. Hamar kiderült, hogy Gábor, aki Kárpátaljáról az egyetlen pályázat beküldője, értékes könyvjutalomban részesült. A vacsora után sétáltunk egyet a […]


Csendes hétvége a líceumban

Az október 17-19. közötti hétvége több szempontból is különleges volt, mert előkészített lehetőséget adott arra, hogy elcsendesedve leboruljunk Isten lábai előtt, és megerősítsük vele való kapcsolatunkat. Csendes hétvégénket azzal kezdtük, hogy megszabadultunk minden „elektronikai” terhünktől, hogy semmi se zavarhasson az odafigyelésben és a kapcsolatteremtésben. Majd pénteken 16:00-tól 19:00–ig dicsőítettük az Urat énekléssel, ezután pedig meghallgattuk Makó András tanár úr köszöntő áhítatát, aki arról beszélt, hogy ha meg akarjuk ismerni Istent, akkor ezt legjobban a Biblia olvasásával tehetjük. A tanár úr hangsúlyozta, hogy milyen fontos a helyes istentisztelet, hiszen nem csak szánkkal kell dicsérjük az Urat. Ezután játékos-táncos esttel folytattuk, ami nagyon szórakoztató, és egyben nagyon fárasztó is volt, majd elkövetkezett a várva várt vacsora. Vacsora után Molnár Sándor Pál tartott […]


Október 6. – a magyar Golgota

1849 óta október 6-a a magyar nemzet gyásznapja. Mint minden évben, idén is iskolánk megemlékezett a 13 aradi vértanúról. A megemlékezést a végzős osztály állította össze Gyuri tanár úr segítségével. Vacsora után a zsibongóba gyűlt össze a Líceum apraja-nagyja. A megemlékezés Laci tanár úr történelmi áttekintőjével kezdődött meg. A tartalmas ismeretterjesztő után és a tizenegyedikesek emléksorozatából megtudhattuk, hogy az 1849-es európai forradalmak mindenhol lecsendesedtek, már csak Magyarország küzdött még a szabadságért. A magyarok ekkor még tartották magukat, de miután a vérengző Ferenc József osztrák császár átvette V. Ferdinánd helyét, segítséget kért Miklós orosz cártól. A magyarok nem tudtak mindkét sereggel szemben küzdeni és Világosnál letették a fegyvert. A fegyverletétel után, akit bűnösnek tartottak, Haynau, a „bresciai hiéna” legyilkoltatta. A haditörvényszék […]


Dicsőítő gyűjtőakció

 2014. október 5-én este 8.30 kor néhány lelkes diákkal összegyűltünk a kollégium bejáratánál dicsőíteni az Urat. Gyakran fordítunk időt az ilyen összejövetelekre, mivel szeretünk énekelni és a közösség is összekovácsol bennünket. Olyankor elfelejtünk mindent, ami épp nyomaszt és terhel bennünket, és nagyon jól érezzük magunkat. Ez az alkalom is nagyon vidám és áldott volt. A zenét biztosították kiváló gitárosaink: Molnár Sándor Pál és Németh János. Ezúttal nemcsak a dicsőítéssel mutatkozott meg a szeretetünk, hanem adakoztunk is a zenekar perselyébe, ugyanis szintetizátor pedálra gyűjtöttünk. Istennek hála, hogy több, mint 226 hrivnya gyűlt össze, így a csendeshétvégére jobb körülmények között tud majd szolgálni Líceumunk zenekara. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak a gyűjtőakcióhoz! Reméljük, hogy még jó sok dicsőítésre sor kerül, és legközelebb […]


Új diákok 1.0

Isten kegyelméből új tanévet kezdhettünk itt, a Líceumban. Mivel az új tanév új diákokat is hoz, akiket – az eddigi évekhez mérten – szokás beavatni, így idén sem maradhatott el ez az esemény. Szeptember 29-e hétfő volt az a nap, amikor lehullt a lepel a sokakat foglalkoztató kérdésről: „mikor lesz a Beavatás?” vagy „lesz-e egyáltalán?”. Nos, mint láttátok lett. A programok még szilenciumon elkezdődtek a fogadalomtétellel, amelyben az újonnan érkezett diákok megfogadták, hogy „mihez fogják tartani magukat az elkövetkezendő két évben”. Mi, végzős diákok vacsora után „beavattuk” az újdonsült Líceistákat egy-egy érdekes játék keretein belül. Az est folyamán többször is dalra fakadtak a résztvevők, ugyanis karaoke is színesítette a programot. A diákokon kívül új tanáraink, illetve nevelőink is bevállaltak néhány […]


Líceumunk a Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XIX. Találkozóján

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is megrendezésre került a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozója július 6 – 9. között. Az alkalomnak a Mezőtúri Református Kollégium adott otthont. A találkozó célja, hogy a közös hit és nemzettudat mellet megismerkedjünk a hasonló sorsú testvéreinkkel, iskoláik helyzetével, valamint határokat áthidaló barátságokat kössünk. Az eseményen közel 50 iskola vett részt. A Nagyberegi Református Líceumot Dencs Elemér igazgató úr, Kovács András tanár úr, Vass Sándor és én képviseltük. A nyitó istentiszteletre július 7-én került sor a belvárosi nagytemplomban. A programok között szerepelt Mezőtúr város nevezetességeinek megtekintése, sportvetélkedő és sor került tanár-diák kosárlabda- és futballmérkőzésre is. Továbbá megtekinthettük a Nagykunság környékét és a Tisza-tavi ökocentrum csodálatos élővilágát, ahol egy feledhetetlen viharos csónakázásban is részt vettünk. Az utolsó […]


Tanévnyitó csendesnap

2014. szeptember 20-a egy különleges nap volt a Nagyberegi Református Líceum diákjainak. Idén ősszel ugyanis az első szülői értekezlet és az ünnepélyes fogadalomtétel egy, közös csendesnap keretein belül került megrendezésre. Mind a frissen felvételizett, mind a már itt tanuló diákok megígérték, hogy az iskola szabályait hűen betartva, nagyban hozzájárulnak nemzetünk és egyházunk jövőjéhez. Az eskütétel előtt még hallhattuk Szanyi György intő szavait, mely főleg a helyes neveltetésre adott útmutatást. Ezt követően Dencs Elemér igazgató úr tájékoztatta a hallgatókat az általános tudnivalókról. Rövid szünet után a szülőknek Tóth László lelkipásztor tartott előadást, szintén a gyermeknevelés témában, míg a diákok osztálytermeikben különleges, játékos foglalkozáson vettek részt. A sorban következő program az osztályonkénti szülői értekezlet volt, ahol az osztályfőnökök osztották meg véleményüket, a […]


Családi Nap és kollégium átadó Nagyberegen

A Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) augusztus 23-án, immár negyedik alkalommal rendezte meg Nagyberegen a Családi Napnak elnevezett programsorozatát. A csendesnap célja, hogy összehozza a családokat, hogy kilépve a hétköznapok sodrásából együtt tölthessék ezt a napot Isten közelében. Kárpátalja valamennyi gyülekezetéből érkeztek emberek az alkalomra. Kicsik, nagyok együtt dicsérték az Urat, s hallgatták miként szól nekik az ige. Az alkalom reggel kilenc órakor kezdődött, amelyet Zán Fábián Sándornak a KRE püspökének kezdőáhítata nyitott meg. A püspök úr arról beszélt, hogy minden dicsőség egyedül az Istené, azonban vannak olyan emberek, akik maguknak tulajdonítják, holott az Úr kijelenti igéjében: „ … dicsőségemet másnak nem adom” (Ézsaiás 42, 8). “Egyedül Istené a dicsőség”- hallhattuk a nap folyamán többször is, hiszen ez a mondat volt a családi nap vezérgondolata. Dr. Vladár Gábor is […]


Közlemény

  Ezúton értesítjük diákjainkat, hogy várunk mindenkit szüleikkel együtt szeretettel augusztus 23-án reggel 8 órára a líceumba. A hazautazás még aznap meg fog történni. Ezen a napon lesz a líceum új épületkomplexumának az átadó ünnepsége, amelyen a részvétel mindenkinek kötelező! Az ukrán nyelvi tábor elmarad. Beutazás augusztus 31-én 16:00 óráig. Kérünk mindenkit, vegye komolyan a fent megnevezett időpontokat!


Figyelem! Álláshirdetés

A Nagyberegegi Református Líceum pályázatot hirdet a következő tanári állások betöltésére: – matematika-informatika – biológia-kémia – angol nyelv A pályázat leadásához szükséges dokumentumok: – önéletrajz – motivációs levél – lelkészi ajánlás (zárt borítékban) Az önéletrajzot és a motivációs levelet a következő címre kérjük elküldeni: nbrl.kre@gmail.com . A lelkészi ajánlást személyesen kérjük a líceum címére eljuttatni. Határidő: 2014. augusztus 23. Elérhetőségeink: Nagyberegi Református Líceum, Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út, 80. Beregszászi járás Kárpátalja, UA–90242, Ukrajna tel.: 00-380-31-41-56-2-96, 4-29-88 e-mail: nbrl.kre@gmail.com web: www.nbrl.com.ua , www.krenbrl.wordpress.com


Búcsú az alma matertől

  Május utolsó hétvégéje a ballagási ünnepségek ideje. A Nagyberegi Református Líceum végzős diákjai a hónap utolsó napján búcsúztak el iskolájuktól. 42 diák kezét kellett elengednie a líceumnak. Bár a líceum elengedte, de Isten soha nem engedi el a kezeket, ahogyan azt hallhattuk Tóth László lelkészigazgató igehirdetéséből, mely az ünnepség nyitórésze volt. Az eseményt a meghívott vendégek sorában megtisztelte: Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Nagy Béla a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai osztályának vezetője, egyházmegyei főgondnok, Tóth István, Magyarország beregszászi konzulátusának főkonzulja, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Sin József, a KMKSZ beregszászi járási középszintű szervezetének elnöke, Medvigy István megyei képviselő, Gajdos István parlamenti képviselő referense, Nagy Árpád, a […]


Varga Róbert a Nagyberegi Református Líceumban 2

2014. április 10-én körünkbe érkezett az okkultizmus magyar „szakértője” Varga Róbert, aki a Nagykovácsi gyülekezetben szolgál. Élete során sok olyan élettel találkozott, akiket megkötözött a sátán, erre több példát is felhozott. Aznap, ebéd után a tanároknak kezdődött egy előadás, majd 16:00-kor a mi számunkra is. A téma, a film, zene, babona, szimbólumok, álomfejtés, horoszkóp és családi megkötözöttség volt. A hangulat nagyon jó volt, annak ellenére, hogy feszülten figyeltünk az beszámoló alatt. Az előadás végén lehetőségünk volt kérdéseket feltenni Róbert bácsinak. Vacsoráig szabad programunk volt, azután kezdődött az istentisztelet, ahol szintén Varga Róbert szolgált. A téma az okkultizmus veszélyei, hatásai és Krisztus szabadításának csodája (már a cím igen szépen hangzott). Az istentiszteletre meglepő módon kevés ember gyűlt össze a diákok közül, […]