Iskolánk


„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.”  Példabeszédek 9, 10

 

A Nagyberegi Református Líceum 1993-ban kezdte meg a működését nem sokkal az ukrajnai rendszerváltás és a Szovjetunió szétesése után. Ukrajna Kárpátaljai megyéjében egyedülálló kezdeményezés volt az, hogy egyházi iskola várta a tanulni és hitükben erősödni vágyó diákokat. A II. világháború után ugyanis minden egyházi iskolát államosítottak és ezzel megszűnt a lehetőség arra, hogy a felnövekvő nemzedékek Isten Igéjének közelségében növekedhessenek fel. Ezt a helyzetet gyökeresen megváltoztatta a Nagyberegi Református Líceum megalakulása és működése. Első ilyen intézményként Kárpátalján kellett megharcolni a működésért, azt infrastruktúra kialakításáért és az elismeréséért. Néhány esztendő után azonban Ukrajnában és külföldön is megismerhették a Nagyberegi Református Líceum nevét. Az itt tanult és végzett diákok 98%-a tovább folytatta a tanulmányait magyarországi és ukrajnai felsőoktatási intézményekben. A 2013. évi kibocsátással 488 diák fejezete már be ezt az iskolát fennállásának 19 esztendeje alatt. Az iskolába Kárpátalja településiről érkeznek a diákok, leginkább olyan családokból, ahol nehéz körülmények között élnek. Ezek a diákok a Líceumban 2(4) év alatt lehetőséget kapnak arra, hogy tehetségüknek megfelelően kibontakoztassák képességeiket és megtalálják a leginkább megfelelő továbbtanulási lehetőséget. Nem ritka, hogy még a továbbtanulásukat is segíteni kell, mert a nehéz anyagi helyzet sokakat megakadályoz abban, hogy felsőoktatási intézményekben folytassák a tanulmányaikat. Ilyen esetben az iskola megpróbál támogatókat szerezni a diákok számára.

A Nagyberegi Református Líceumban emelt óraszámban oktatják a magyar nyelvet és irodalmat, történelmet, az ukrán nyelvet, az angol nyelvet és a számítástechnikát. Lehetőség van matematika és kémia-biológia szakosodásra is.

Az iskola tanmenete tartalmazza a vallásoktatást: bibliaismeretet, egyháztörténelmet, egyházzenét. Nagy hangsúlyt fektetünk a művelődésre is, ezért van művészettörténet, ének-zene is a tanmenetben. Az iskolánkban énekkar is működik.

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak oktassunk, hanem neveljünk is, mégpedig Isten Igéje szerint. Az iskola jelmondata is egy bibliai Ige, amely azt fejezi ki, hogy a bölcsesség, a megszerzett tudásnak a felhasználása az istenfélelemmel kezdődik el. Ennek érdekében az iskola bentlakásos rendszerben működik. Alaphelyzetben a diákjaink két hetet töltenek az iskola falai között. Eközben kerül sor a tanórákra, tanulóidőre, de az órán kívüli és egyéb foglalkozásokra is. Ezek a következők:

Lelki munka:

hétkezdő áhítat

reggeli diákáhítatok

imaórák

bibliaórák

hitébresztő ifjúsági órák

hitmélyítő bibliaórák

esti szobaáhítatok

Missziói tevékenység:

cigánymisszió a helyi cigánytáborban

kerékpármisszió: missziós kiszállások gyülekezetekbe kerékpárral

Diakóniai munka: 

egyedülállók látogatása a községben

idős rászorulók segítése a községben

ételkihordás rászorulóknak

árvaház programok