Köszöntés


Kedves Böngésző!

Szeretettel köszöntünk iskolánk honlapján!

 

Isten kegyelméből immár a 20. tanévet kezdhettük meg a Nagyberegi Református Líceumban 105 diákkal, 20 tanárral és 6 nevelőtanárral. Az elmúlt húsz esztendő alatt sokszor átélhette tanár és diák egyaránt azt, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus hatalmasabb mindennél, ami az iskola működését veszélyeztette. A kezdeti nehézségek, a sokszor nem megfelelő feltételek, az emberi ellenállás és szétszakító erők ellenére azt valljuk: Mindeddig megsegített bennünket az Úr! 1 Sámuel 7, 12.

Az Ő segítségében bízunk, amikor ennek a tanévnek a terheire gondolunk.

Azt kell tapasztalnunk a világnak ebben a szegletében, hogy nagyon gyorsan megváltoznak a bennünket körülvevő dolgok. A felgyorsult világban felgyorsultak a változások is, amelyek érik az embert. Keresztyén iskolaként sok ilyen hirtelen beállt változással kell szembenéznünk az előttünk álló tanévben. Igei válaszokat kell találnunk ezekre, mert hisszük, hogy csak így maradhatunk meg. Iskolánk létjogosultsága addig tart, ameddig az Úrra nézve haladunk és nem a magunk elképzelései szerint alakítjuk dolgainkat.

 

Istentől nyert küldetésünk ebben az esztendőben is a ránk bízott ifjak nevelése, hogy józanok legyenek mindenben. Kérünk minden kedves Testvérünket, hogy imádkozzanak ezért a szolgálatért, mert csak az Úr tud bennünket is áldott eszközzé tenni ezeknek a fiataloknak az életében.

 

Legyen Övé a dicsőség minden kicsi változásért, minden átadott életért, minden megélt eredményért!