Felvételi


PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY

 

A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2022-2023-as tanévben.

A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott felkészítő foglalkozásokat tartunk, tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.

 

A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el (Pótfelvételi online jelentkezési lap) 2022. augusztus 12-ig.

 

A felvételi vizsga napján benyújtandó dokumentumok:

  • a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban csatolt ajánlólevele,
  • a születési bizonyítvány és
  • a kódszám másolata.

Akik a májusi felvételi alkalmával nyújtották be jelentkezésüket, azoknak csak e-mailben kell jelentkezniük, az online jelentkezési lapot nem kell újra kitölteniük, a dokumentumok ismételt benyújtása nem szükséges.

 

Akiknek 2022 májusában nem sikerült felvételt nyerniük intézményünkbe, számukra felajánljuk a sikeres vizsga beszámításának lehetőségét. Ha a jelentkező megelégszik ennek eredményével, akkor az adott vizsgát nem szükséges megismételnie, csak a sikertelen/gyengébb vizsgatárgyból kell javító vizsgát írnia. Ha viszont a jelentkező a biztosabb bejutás szempontjából javítani szeretné a sikeres vizsga eredményét is, akkor dönthet annak megismétlése mellett is. Ebben az esetben kizárólag az utólag tett vizsgaeredmény beszámítása lehetséges. A pótfelvételire való jelentkezés az ismétlő vizsgát tevők esetében egy e-mailben (az felvi2022@nbrl.com.ua címre) küldött szándéknyilatkozattal történik (a név, az osztály amelyikbe jelentkezik és egy mobiltelefonszám feltüntetésévél,), mely során azt is ki kell nyilvánítaniuk, hogy mely vizsgatárgyakat kívánják letenni. A tárgy mezőbe kérjük feltűntetni Pótfelvételi jelentkezés_2022_Név (a tanuló neve).

 

A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. augusztus 12.

A felvételi vizsgák időpontja: 2022. augusztus 16.

7.30 regisztráció,

8.00 a dolgozatok megírása.

 

A felvételi vizsga díjtalan.

 

További információért kérjük, kövesse figyelemmel az intézmény weboldalát a www.nbrl.com.ua internetes címen.

 

 

Szeretettel várja az érdeklődőket

a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!