PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY 2024


PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY 2024

A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 2024-ben fejezik be a 4., 5., 6., 7., 8. vagy 9. osztályt.  

Líceumunkban az oktatás univerzális profilizáció szerint történik. A 10. és 11. osztályban humán és reál szakirány szerinti csoportbontásban oktatunk, aminek köszönhetően a választott szakiránynak megfelelően, emelt óraszámban tanulhatják a diákok a közismereti tárgyakat. Emellett lehetőség van fakultációk keretében, emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol, német, ukrán és magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, illetve egyházi tantárgyakból.

Egyházi fenntartású intézményként lehetőségünk nyílik az egyházi tárgyak órarendebe történő beintegrálására, így a líceumi tanórák sorában vallásóra, bibliaismeret, egyházi ének is szerepel, emellett konfirmandus órákat is tartunk. A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. Ifjúsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekezeti látogatások, evangelizációk, keresztyén előadások, istentiszteletek keretében mélyíthetik hitüket, kátéórákon vehetnek részt.

Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívüli művészeti képzésre, melynek keretében a felvételt nyert diákok ének-, zene- és néptáncoktatásban részesülhetnek.

Újdonság a líceumban!

2024-ben a líceumban elindítottuk a diákok fejlesztését. Különböző módszerek segítségével (Tomatis-módszer, komplex mozgásterápia, NILD módszer) fejlesztési lehetőséget biztosítunk azoknak a diákoknak, akiknél ez szükséges. Ezeket térítésmentesen bocsájtjuk a diákok rendelkezésére a szülőkkel konzultálva.

A diákok kirándulásokon, cserediákprogramokban vehetnek részt, valamint különféle ösztöndíjban részesülhetnek. Ukrajnai, magyarországi és Kárpát-medencei tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön mérethetik össze tudásukat. Az érettségizők pályaorientációs előadások, személyes tanácsadások formájában kaphatnak segítséget a továbbtanuláshoz, a felvételi ügyintézéshez.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étkezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk, az alsóbb osztályoknak lehetőség szerint több irányból segítünk a beutazásban.

A felvételi eljárás során:

  • az 5., 6. osztályba felvételizőknek kommunikációs és alapvető matematikai készségekről, valamint szövegértésről kell számot adniuk;
  • a 7., 8. és 9. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelv és irodalomból kell felvételi vizsgát tenniük, amit az általános iskola 5–6., 5–7. és 5–8. osztályainak a tananyaga alapján állítunk össze;
  • a 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvételi vizsgát tenniük az 5–9. osztály tananyaga alapján.

A felvételi során lehetőség van többletpontok beszámítására. A többletpontokról részletesen a líceum honlapján olvashatnak.

A pótfelvételire való jelentkezés online regisztráció útján történik, ami az intézmény honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el Pótfelvételi online jelentkezési lap 2024 címszó alatt.

A pótfelvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumentumok:

  • lelkészi-hitoktatói ajánlólevél
  • a születési bizonyítvány vagy személyi igazolvány, valamint az identifikációs kód másolata;
  • az elmúlt 3 év versenyei során szerzett dobogós oklevelek másolata.

A felvételire való jelentkezés határideje: 2024. augusztus 16.

         A felvételi vizsgák időpontja: 2024. augusztus 17., 8.00 óra. A pótfelvételi vizsga díjtalan.

További részletes tájékoztató a pótfelvételivel kapcsolatban az iskola honlapján, a www.nbrl.com.ua címen és líceumunk Facebook-oldalán (Nagyberegi Református Líceum 1993) érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.

Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.

Mobil: +380 99 423 41 45