PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY 2024

A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 2024-ben fejezik be a 4., 5., 6., 7., 8. vagy 9. osztályt.   Líceumunkban az oktatás univerzális profilizáció szerint történik. A 10. és 11. osztályban humán és reál szakirány szerinti csoportbontásban oktatunk, aminek köszönhetően a választott szakiránynak megfelelően, emelt óraszámban tanulhatják a diákok a közismereti tárgyakat. Emellett lehetőség van fakultációk keretében, emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol, német, ukrán és magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, illetve egyházi tantárgyakból. Egyházi fenntartású intézményként lehetőségünk nyílik az egyházi tárgyak órarendebe történő beintegrálására, így a líceumi tanórák sorában vallásóra, bibliaismeret, egyházi ének is szerepel, emellett konfirmandus órákat is tartunk. A […]


A 2024-es líceumi felvételi vizsga eredményei

A Nagyberegi Református Líceumban 2024. április 20-án került sor a felvételire, melyet Isten kegyelméből ezúttal is jelenléti formában tarthattunk meg. A felvételizőknek magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, a 10. osztályba jelentkezőknek ezen tárgyak mellett bibliaismeretből kellett vizsgázniuk. A felvételi során a vizsgadolgozatok eredményein túl az előkészítőkön való részvétel, a korábbi versenyeredmények, valamint a lelkészi, hitoktatói ajánlások alapján többletpontok is jóváírásra kerültek. A Felvételi Vizsgabizottság az Igazgatótanáccsal karöltve összesítette az eredményeket és felállította a sorrendet. A jelentkezők közül az összesített eredményeik alapján az 5–10. osztályokba az alábbi kódokkal regisztrált jelentkezők nyertek felvételt:   Felvételt nyert az 5. osztályba: 501, 502, 507, 508, 511, 513, 514, 519, 520, 550, 551, 552, 553, 554, 559, 560, 562, 566, 567 Felvételt nyert a 6. osztályba: 604, 605, 650, 651, 654 […]


Felvételi előkészítő

Áldás, békesség! Köszöntünk minden regisztrált leendő diákunkat! Az előkészítő foglalkozások időpontjai a következőképp alakulnak:     Óra 1. 2. 3. 4. 5 Dátum Időpont 08:30-09:15 09:25-10:10 10:20-11:05 11:20-12:05 12:15-13:00 2024. március 9. 5. osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar 6-7. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika 2024. március 16. 8. osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar 9-10.osztály Bibliaismeret Magyar Magyar Matematika Matematika 2024. április 6. 5. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika 6-7. osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar 2024. április 13. 8. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika 9-10. osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar április 20.- Felvételi vizsga   Az előző évek vizsgafeladatainak mintái a következő linkek egyikén érhetőek el: https://nbrl.com.ua/felveteli/felveteli-mintafeladatok-2023/ vagy https://nbrl.com.ua/download-category/felveteli-2023/ Jó felkészülést kívánunk! Várunk mindenkit szeretettel!  


FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2024

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 2024-ben fejezik be a 4., 5., 6., 7., 8. vagy 9. osztályt.   Líceumunkban az oktatás univerzális profilizáció szerint történik. A 10. és 11. osztályban humán és reál szakirány szerinti csoportbontásban oktatunk, aminek köszönhetően a választott szakiránynak megfelelően, emelt óraszámban tanulhatják a diákok a közismereti tárgyakat. Emellett lehetőség van fakultációk keretében, emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol, német, ukrán és magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, illetve egyházi tantárgyakból. Egyházi fenntartású intézményként lehetőségünk nyílik az egyházi tárgyak órarendebe történő beintegrálására, így a líceumi tanórák sorában vallásóra, bibliaismeret, egyházi ének is szerepel, emellett konfirmandus órákat is tartunk. A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. Ifjúsági és szövetségi órák, […]


Köszönetnyilvánítás

A Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítványa köszöni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és a Magyar Kormánynak, hogy a 2020 – as évben is támogatta az Alapítvány működését.


A 2023-as líceumi felvételi vizsga eredményei

A Nagyberegi Református Líceumban 2023. április 29-én került sor a felvételire, melyet Isten kegyelméből ezúttal is jelenléti formában tarthattunk meg. A felvételizőknek magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, a 10. osztályba jelentkezőknek ezen tárgyak mellett bibliaismeretből kellett vizsgázniuk. A felvételi során a vizsgadolgozatok eredményein túl az előkészítőkön való részvétel, a korábbi versenyeredmények, valamint a lelkészi, hitoktatói ajánlások alapján többletpontok is jóváírásra kerültek. A Felvételi Vizsgabizottság az Igazgatótanáccsal karöltve összesítette az eredményeket és felállította a sorrendet. A jelentkezők közül az összesített eredményeik alapján az 5–10. osztályokba az alábbi kódokkal regisztrált jelentkezők nyertek felvételt:   Felvételt nyert az 5. osztályba: 505, 506, 508, 510, 512, 513, 551, 557, 560, 562, 566, 568, 569   Felvételt nyert a 6. osztályba: 601, 602   Felvételt […]


Sikeres részvétel a KMPSZ népdaléneklési versenyén

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében március 18-án Beregszászban került megrendezésre az Által mennék én a Tiszán… címet viselő megyei szintű népdaléneklési verseny. Szóló kategóriában Hidi Barbara 6. osztályos tanuló alföldi népdalokkal, Molnár Szintia 8. osztályos tanuló pedig szatmári népdalokkal képviselte líceumunkat, akik mindketten ezüst minősítésben részesültek. Az idei tanévben megalakított  Nagyberegi Református Líceum Énekkara Gábor Szabina, Heé Orsolya, Hidi Barbara, Ionika-Antal Eszter, Kovács Evelin, Kurmai Kincső, Makó Jázmin, Mester Karola, Popovics Réka, Taracközi Abigél, Tóth Noémi, Tóth Vera Boglárka képviseletében, énekegyüttes kategóriában, karpátaljai népdalcsokorral lépett fel. A zsűri döntése értelmében líceumunk énekkara arany minősítésben részesült. Tanulóink felkészítőtanára Dávidné Kovács Nóra énektanár.


Az előkészítő alkalmakról

2023. március 11-e és április 22-e között szombatonként jelenléti formájában történő előkészítő foglalkozásokat tartunk az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba jelentkezők számára matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből. Az előkészítő alkalmakon való részvétel nem kötelező, de a sikeres felvételi érdekében erősen javallott. Az előkészítők során plusz pontok szerezhetők. Ennek részleteiről A többletpontokról című fejezetben tájékozódhatnak.   Csoportok: Az előkészítő foglalkozások 4 csoportban kerülnek megtartásra szombatonként 8.30 órai kezdettel, napi 5 óra terjedelemben, 45 perces órák formájában, várhatóan 13.00 óra befejezéssel.   Az 1. csoportba tartoznak az 5. osztályba jelentkezők. Számukra március 18-án és április 15-én lesznek felkészítő órák. A 2. csoportba tartoznak azok, akik a 6. és 7. osztályba jelentkeznek. Számukra március 18-án és április 15-én […]


Trendkívüli X.0

A Diákpresbitérium újabb frappáns programmal lepte meg diákközösségünket. Céljuk némi vidámság csempészése az egyhangú mindennapokba, egy kis beöltözéssel karöltve. A szervezők a nevelőtanárok társaságában valósították meg ötletüket, ami már hagyományosan része a februári tavaszváró napoknak. Ezúttal is a diákok mérhették össze fantáziájuk, képzeletük mértéket, erejét, ugyanis mese témakörben ölthettek maskarát. Először a fiatalabb korcsoport, azaz 5.–7. osztály ütköztette tehetségét. Kötelező volt a beöltözés, s ennek fényében feleleveníthettük gyerekkorunk legkedveltebb meséinek emlékét. Megtalálhattuk Shrek-et és Szamárt, Piroskát triplán is megcsodálhattuk, Hófehérke, Bell és a híres egyfejű, Süsü is jelen volt sok-sok mesehőssel egyetemben. A legszebb, legélethűbb, legjobb és a „csapatos” díjat is bezsebelhették líceumunk növendékei. Ezután az idősebb nemzedék bújt álarc mögé, a 8.–11. osztályosok. Osztályonként 5 ember vállalta a beöltözést. […]


Tanulmányi versenyek és eredmények

Összegyűjtöttük, hogy az elmúlt fél évben hogyan szerepeltek a diákjaink a KMPSZ által szervezett és az ún. kistérségi vetélkedőkön. Hála az Úrnak most is tartalmas a táblázat, s nagyon sok diák és tanára ért el szép helyezéseket. Ui.: A KMPSZ versenyek az előző tanévre vonatkoznak, de mivel 2022. októberében voltak csak megrendezve, ezért most közöljük őket.   László Dániel, 8. osztályos tanuló


Vinni a zenés örömhírt

„Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott! Marana tha! Az Úr Jézus kegyelme veletek!” (1 Korinthus 16, 22-23) A Nagyberegi Református Líceum 2021-2022-es tanévében a zenéhez és énekhez értő 10-es diákok között alakult egy csapat, akik az áhítat előtti és utáni zenés ráhangolódásért voltak felelősek. Az idei tanévre már kialakult 4 végzős diákból az állandó együttes, a Marana tha Band (Marana tha: arám nyelvű őskeresztyén imádság: Urunk, jöjj; v. közel az Úr). Énekesünk Bodnár Gréta, gitárosunk Tóth Levente László, a zongoránál Kertész Tamás Krisztián, a dobnál pedig Zelik Kincső ül. Első kiszállása az együttesnek a bulcsúi református gyülekezetben volt, és még ugyan azon a hétvégén a kígyósi református gyülekezet istentiszteletén is szolgálhattak Iván Gusztáv tiszteletes jóvoltából. Ezután Bodnár Gréta […]


Egy kis táncház

Az elmúlt hetekben megrendezésre került egy táncház sorozat, amelyet a líceumunk Diákpresbitériuma szervezett. A célja az volt, hogy három alkalom által kicsit megismertessük a magyar kultúrát, táncokat, színesebbé tegyük a líceumi élet hétköznapjait és természetesen az is, hogy mozogjunk és játszunk egy kicsit. A táncházakat kedd esténként rendeztük meg és Orosz Péter, a líceumunk tánctanára tartotta őket. Az első alkalommal még a legtöbb diák aktívan részt vett és táncolt, viszont ahogy a vége felé érkeztünk egyre többen kiálltak és ülve figyelték a többieket. A második és harmadik alkalommal ugyan már lankadt a lelkesedés, de még így is viszonylag sokan voltunk. Én nagyon élveztem mind a három alkalmat és szerintem megérte megszervezni őket, jó volt látni azt, aki élvezte és kicsit […]


Líceumunk a Rákóczi Szövetség Kárpátaljai Diákok Téli Táborában

Köszönetnyilvánítás   A Rákóczi Szövetség fennállása óta különféle rendezvényekkel, programokkal szolgálja a magyarság ügyét a Kárpát-medencében. Intézményünk középiskolai szervezetként Kárpátalján elsőként csatlakozott a Szövetséghez és immáron hosszú évek óta képviselteti magát az általuk szervezett rendezvényeken, tantárgyi vetélkedőkön, vezetőképzőkön, kirándulásokon, nemzeti megemlékezéseken. Az idei évben líceumunk az elsőként megszervezésre kerülő Kárpátaljai Diákok Téli Táborába kapott meghívást. A táborozás különlegessé – azon túl, hogy kitűnő környezetben és minőségi programokkal várta az érdeklődőket – az volt, hogy a líceum teljes közössége számára kívánt lehetőséget biztosítani a pihenésre, kikapcsolódásra, a kimozdulásra és közös együttlétre a háború sújtotta Ukrajna nehézségekkel teli hétköznapjaiban. Mindannyiunk örömére intézményünk 115 tanulójából 103-an élni tudtak az utazás lehetőségével, így az őket kísérő tanárokkal, a szülői munkaközösség tagjaival és a távolban […]


FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 2023-ban fejezik be a 4., 5., 6., 7., 8. vagy 9. osztályt.   Líceumunkban az oktatás univerzális profilizáció szerint történik. A 10. és 11. osztályban humán és reál szakirány szerinti csoportbontásban oktatunk, aminek köszönhetően a választott szakiránynak megfelelően, emelt óraszámban tanulhatják a diákok a közismereti tárgyakat. Emellett lehetőség van fakultációk keretében, emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol, német, ukrán és magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, illetve egyházi tantárgyakból. Egyházi fenntartású intézményként lehetőségünk nyílik az egyházi tárgyak órarendebe történő beintegrálására, így a líceumi tanórák sorában vallásóra, bibliaismeret, egyházi ének is szerepel, emellett konfirmandus órákat is tartunk. A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. Ifjúsági és szövetségi órák, […]


Kaleidoszkóp 5.0

Az őszi szünet után újra indult az élet a Nagyberegi Református Líceumban is, s így jó néhány történés gazdagította az iskola életét. Ebben a néhány rövid sorban mindössze azokról az eseményekről szólnék, amelyekről nem született bővebb tudósítás az iskolánk honlapján vagy az iskolaújságban. Nem is olyan rég lett kihirdetve annak az osztályonkénti versenynek az eredménye, aminek a tárgya egy adventi programsorozat megszervezéséhez fűződő pályázat volt, a nyereménye pedig egy osztálykirándulás. A pályázatra két terv is érkezett. Az egyik a 11.A és a 11.B osztályok közös ötlete, ami reggeli adventi áhítatok megtartásáról szólt, a másik pedig a 10.B osztály pályázata, ami szórakoztató játékos programokat jelentett a kisebb korcsoportok felé. A zsűri minkét pályázatot érdemesnek találta, s így mindkettő jutalma egy-egy, az […]


Adventi családi nap a Nagyberegi Református Líceumban

2022. december 2-án egy igazán különleges napra kerülhetett sor a Nagyberegi Református Líceumban, hiszen egy családi nap keretén belül – amelyet az iskola és a Szülői Tanács közösen rendezett – olyan áldott összejövetelben lehetett részünk, amely segített elmélyülni az Advent várakozó nyugalmában, s kicsit megállni a közeledő Karácsonyt várva. A családi nap programja reggel 10 órakor kezdődött. Először Tóth László tiszteletes úr, a líceum lelkész-igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd közösen énekeltünk, dicsőítettünk. Mindezek után pedig Taracközi Marianna tiszteletes asszony, a Szülői Tanács elnöke tartott áhítatot, ami igazán szívhez szóló és tartalmas volt, hiszen a tékozló fiú történetén keresztül késztette elgondolkodásra a jelen lévő gyülekezetet. Minden bibliai történetben – akárhányszor is halljuk azt – az Úr mindig ad valami más és […]


Adventi ajándék a Nagyberegi Református Líceum részére

Karácsonyhoz közeledve egyre többször hallunk, értesülünk örömszerzésről, ajándékozásról. Az adventi időszakba fordulva líceumunk közös karácsonyfája alá Isten kegyelméből megérkezhetett a Samsung Electronics Magyar Zrt. ajándéka, mellyel ebben a nehéz időszakban jókedvet, vidámságot, kikapcsolódást kívántak szerezni a líceum tanulóinak. Köszönjük a jószívű felajánlást és Isten gazdag áldását kívánjuk az adományozók életére, munkájára!   “A jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9:6-7) Kovács András igazgató          


A 2022-2023-as tanév Gulácsy Lajos Ösztöndíjasai

A Gulácsy Lajos Ösztöndíj a felvidéki Kárpátalja Nincs Egyedül program keretében lett életre hívva, volt líceumi diákunk, György András református lelkipásztor hathatós közbenjárására, aki szívügyének tartja intézményünk mindenkori tanulóinak segítését és a tehetséggondozást. A Pozsonyi Református Egyházmegye által támogatott ösztöndíjprogram elsősorban felvidéki magyar gyülekezeti tagok adományaiból tevődik össze és kizárólag a Nagyberegi Református Líceumban működik – ami ezért is egyedülálló és nagy jelentőséggel bíró nemes összefogás.   A program célja, hogy a 10. osztály végén legjobb eredményt elért 4 tanuló számára a felvételire való felkészüléshez, az adott tanuló által választott tantárgyból többletórát, rendszeres egyéni konzultációt biztosítson – ezzel is segítve az eredményes továbbtanulást –, illetőleg hozzájáruljon a felvételi jelentkezés és a felsőoktatási tanulmányok induló költségeihez.    A 2016-ban indult programban […]


Ismét a Gloria Victis döntőjén

A Rákóczi Szövetség évről évre megszervezi a Gloria Victis Történelmi Vetélkedőt, mely Magyarország egyik legrangosabb, Kárpát-medencei szintű középiskolás tanulmányi versenye és azzal egybekötött ifjúsági találkozója. Az idei, 27. megmérettetésre, melynek témája az Aranybulla és a rendi alkotmány volt, 130 középiskolai csapat jelentkezett, közülük a legjobb 61-et, köztük a Nagyberegi Református Líceum csapatát válogatták be a döntőbe.  Az intenzív felkészüléssel teli napok után eljött az indulás napja, melynek már a gondolatától is tagadhatatlan izgatottság fogott el bennünket. Október 21-én kora hajnalban keltünk, hogy gondnok úr még időben el tudjon vinni minket diákokat, Bodnár Grétát, Molnár Áront, Varga Anitát és kísérőnket, Varga Brigitta tanárnőt Beregszászba, ahol csatlakoztunk a Kárpátaljáról induló csoporthoz, köztük a Péterfalvi Református Líceum képviseletéhez, akik a Gloria Victis 1956-os […]


50 év – a cél változatlan

Tudósítás az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Kárpát-medencei döntőjéről 2022. október 14. és 16. között rendezték meg az 50. Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjét Sátoraljaújhelyen. Erre a megmérettetésre vidékünkről öten jutottunk tovább a kárpátaljai forduló eredményei alapján. A 2021-2022-es tanév során megvalósítani tervezett, de a háborús események miatt halasztott regionális versenyt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében tartották meg Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RFKMF) október 8-án. Ádám Edina, Barta Cintia és Borgátó Jázmin Szofia, a II. RFKMF Szakgimnáziuma tanulói, Popovics Zente, a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola növendéke, valamint jómagam, Zelik Kincső, a Nagyberegi Református Líceum diákja próbálhattuk ki magunkat a nyelvhasználati verseny Kárpát-medencei döntőjén. Kísérőtanáraink Szántó Edit, az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének […]


Ajánlólevél

Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánlólevelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. 2Kor 3, 1-3 Az emberek, már a teremtés óta nagyon szeretik a versenyeket. Mindenféle megmérettetéseket hoztak létre, amiben mindenki megmutathatja, mire képes, s a verseny végén láthatjuk ki a legjobb. Mindannyiunkban valahol benne van a bizonyítani akarás, hogy megmutathassuk mindenkinek kik vagyunk, és mi mindenre vagyunk képesek. Pál, ebben a levélben, egy már általa régebben létrehozott gyülekezetnek ír, ahol megjelentek […]


Beavatási procedúrák

A legtöbb iskola az év elején rendez egy olyan eseményt, ahol az új diákokat valamilyen formában befogadja az iskola közösségébe. A Nagyberegi Református Líceumban erre két esemény is hivatott, az egyik a fogadalomtétellel egybekötött szülői csendesnap, a másik pedig a sokkal inkább diákarcú beavatás. Erről következik most néhány gondolat: „Tanár úrnak tisztelettel jelentem, a 11. osztály felkészült a beavatásra”, hiszen a  napokban sor került az “újak” és a “nem beavatottak” különleges feladatokkal tűzdelt estéjére. Az eseményt a líceum focipályáján kezdtük, ahol a végzősök szórakoztató programokat szerveztek mindenkinek, majd a “nem beavatottak” számára a végzős osztályokhoz kapcsolódó kérdéseket tettek fel. Ezután a megszokottól közel sem eltérően, a „beavatatlanok” megterítettek mindenkinek a vacsorázáshoz. A közös étkezés végezetével következhetett a beavatás eseménye, aminek […]


A XVIII. Szent Kereszt Kupán jártunk

A foci nagyszerű sport, a líceumban is sokan szeretik, sőt csapatunk is van, akik idén is összemérték játéktudásukat a többi kárpátaljai egyházi líceum csapatával. Az esemény a hagyományokhoz híven idén is a rendező Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum bázisán és tornatermében volt megrendezve, s elnevezése a XVIII.  Szent Kereszt kupa volt. Az esemény délután két órakor vette kezdetét az ukrán és a magyar himnusz eléneklésével. Ezt követően Egressy Márton atya osztott meg néhány biztató gondolatot a jelen lévő csapatokkal. Kész Szabolcs, a líceum testnevelő tanára ismertette a szabályokat, majd sorsolás útján döntöttek a mérkőzések menetéről. Az idei mérkőzésen öt csapat vett részt. A megmérettetés a líceum tornatermében zajlott. A Szent Kereszt kupa idei résztvevői: a Nagyberegi Református Líceum, a Péterfalvai […]


Újra megalakult a Diákpresbitérium, a líceum tanulóinak önszerveződő testülete

Mint minden tanévben, idén is megalakult a Nagyberegi Református Líceum Diákpresbitériuma (röviden: DP). A DP szerves része a líceumi életnek, mivel kapcsolatot létesít a diákok és tanárok között, továbbá programokkal igyekszünk feldobni és izgalmasabbá tenni az iskolai tanévet. Ezek mellett persze törekszünk a lelki élet fenntartására és a segítségnyújtásra is. A tanév elején osztályonkénti szavazások során lettek megválasztva a tagok. Az Úr áldásával első gyűlésünket is megtarthattuk, mely során megszavaztuk a lehetséges programokat az idei tanévre, emellett kiosztottuk a tagok szerepét a DP-ben. A Diákpresbitérium a 2022/23-as tanévben a következő tagokat tudhatja magáénak: Tóth Levente László, elnök (11.A), Kánási Tamás Dániel, alelnök (11.B), Zelik Kincső (11.A), Sárközi Karolina (10.A), Lőrinc Enikő (10.B), Kázmér Gabriella (9.), Cibla Tibor (8.), Gajdos Kristóf […]


Új év, új kezdet – avagy Український Табір 2022

Az idei tanévkezdést egy ukrán táborral nyitottuk. Ebben a rendkívül színes programsorozatban többek között dicsőítettük az Urat, ukránul tartottunk áhítatot és különféle alkalmakat, amelyekkel közelebb kerülhettünk az Istenhez. Volt ismerkedős est is, melynek folyamán a régi és új diákok barátkozhattak, együtt játszhattak és üdvözölhették egymást, mint egy iskola tagjai. A tábor nyitónapján megtudtuk, hogy milyen tanórák várnak ránk, amelyeken  nem osztályonként, hanem vegyes beosztású csapatonként vettünk részt. Minden reggel egy rövid áhítattal indult, mellyel elkezdtük a napot és kértük Isten áldását. Sok új dolgot tanulhattunk, közelebbről  is megismerhettük Kárpátalja legendáit, kultúráját, valamint új szavakkal és énekekkel  gazdagodhattunk. Mindezek mellet táncóráink is voltak, ahol úgynevezett “huculka” táncot tanultunk. Köszönet a tanároknak, nevelőtanároknak, hogy foglalkoztak velünk és új dolgokra tanítottak! Nézzünk néhányat […]


Líceumi tanulók a Zánkai Erzsébet-táborban

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) tantárgyi vetélkedőinek jutalmazottjaiként a Nagyberegi Református Líceum 20 tanulójának, köztük e sorok íróinak is lehetőségük volt egy hetet a Zánkai Erzsébet-táborban eltölteni. Kísérőink Szabó Evelin és Gajdos Lívia tanárnők voltak. Július 17-én érkeztünk meg a helyszínre. A kései ebéd és a szálláshelyek elfoglalása után kezdetét vette a nyitóünnepség, melynek során a tábor vezetője köszöntötte a pihenni érkezőket és megnyitotta a tábort. Ezután a TESO-k, a tábor segítői hívtak táncra bennünket, vélhetően azzal a szándékkal is, hogy éjszaka a fáradtságtól kimerülve hagyjuk őket aludni. A zánkai táborozás ezúttal is tele volt színes programokkal. Amikor éppen nem volt kötött program, vagy a Balatont és annak strandját élveztük, vagy az altáborunkban pihentünk, ismerkedtünk a többi táborozóval. A programok […]


Líceumi végzősök a Balaton-parton

A már fél éve tartó háború számos dolgot felülírt és megváltoztatott. A Nagyberegi Református Líceum tanévzáró ünnepségét is rendhagyó módon szerveztük meg, rendhagyó időpontban. Az ismert helyzet miatt a ballagó osztályok osztályfőnökei nem lehettek személyesen jelen az alkalmon. A találkozások meghiúsulása, valamint a tervezett osztálykirándulás és a végzősök közreműködésével minden tanévben megszervezett programok jelentős részének elmaradása miatt is vetette fel Kovács András igazgató úr, a 11.B-sek osztályfőnöke egy közös nyaralás ötletét, amelynek megvalósítására kereste a megoldást. A nyári közös kikapcsolódásra először a Rákóczi Szövetség ajánlott lehetőséget a Sátoraljaújhelyen tartott középiskolás táborában, viszont a multiteszt megírásának időpontja az évfolyam több tagjának a kirándulás tervezett hetére esett, így ezt a programot le kellett mondanunk. Sokáig úgy tűnt, nem nyílik alkalom a találkozásra, […]


A rég várt találkozás

Augusztus 19-e különleges nap volt, hiszen megrendezésre került az általunk már nagyon várt osztálykirándulás, amin a  hetedik osztályt befejező diákok lehettek jelen. A létszám ugyan nem volt teljes, de az élmény felejthetetlen emlékként maradt meg számomra, s úgy vélem az összes résztvevő számára is. Nem ment minden zökkenőmentesen, de a problémákat sikerült megoldani, s mindenhová eljutni, amit aznapra előzetesen terveztünk. A nap leginkább arról szólt, hogy jól érezzük magunkat, s együtt legyünk. Fürdőzés, múzeum látogatás, beszélgetés és fagyizás volt a program, persze összekötve egy kiadós ebéddel. Miután átkeltünk a határon az első megálló egy kellemes fürdőzés volt, a Vásárosnaményi Szilva Termálfürdőben. Ezt követően megebédeltünk, majd a Kraszna partján sétáltunk és beszélgettünk, majd pedig tiszteletünket tettük a málenykij robotra elhurcoltak emlékművénél […]


Eredmények

Isten iránti hálával tesszük közzé, hogy a Nagyberegi Református Líceum tanárainak, diákjainak, valamint minden munkatársának közös erőfeszítése ismét szép eredményt hozott. A kárpátaljai iskolák között negyedik helyen rangsorolták a líceumot az összukrajnai tantárgyi vetélkedők országos helyezettjeinek rangsorában. A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák között első helyen végzet a líceum 10 dobogós helyezésével. Köszönjük szépen a tanárok, diákok, nevelők megfeszített munkáját, ami nem volt könnyű az elmúlt időszakban, de az erőfeszítésnek mindig van látható és megtapasztalható eredménye. Örülünk annak, hogy a Magyar Állam, a Kárpátaljai Református Egyház, a magánemberek, a szervezetek és a szülők támogatása által kiemelkedően jó eredményeket érhetünk el! Ezzel az eredménnyel a Nagyberegi Kistérség a kárpátaljai kistérségek közül 48-ból a 6. helyet foglalja el a tanulmányai versenyeken való részvétel […]


Tanévkezdő tájékoztató

Kedves Diákok! Hamarosan véget ér a nyári szünet és kezdetét veszi a 2022–2023-as tanév. A tanév intézményünkben hagyományosan évkezdő táborral indul. Ahogyan azt korábban hirdettük, az idei évben is változtattunk a tábor tematikáján, de semmiképpen sem tértünk el attól az irányvonaltól, amely az átmenetet segíti a pihenésből az iskolai időszakba. Az idei évben Ukrán nyelvi táborral várunk vissza benneteket és az újonnan érkező líceumi diákokat. Ennek részleteiről és a szükséges orvosi igazolásokról és egyéb tudnivalókról az alábbiakban tájékozódhattok.   Az orvosi igazolásokról (2 db!) Az orvosi igazolás elengedhetetlen feltétele a tanévkezdésnek.   Az elmúlt tanévtől kezdődően a korábbi években kiadott klinikai egészségügyi igazolási formák megszűntek. Ennek okán, akik a 2022–2023-as tanévben kezdik meg tanulmányaikat a Nagyberegi Református Líceumban, elegendő, ha […]


A 2022-es líceumi pótfelvételi vizsga eredményei

A Nagyberegi Református Líceumban 2022. augusztus 16-án került sor a pótfelvételi vizsgára. A pótfelvételizők magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, a 10. osztályba jelentkezők ezeken túl bibliaismeretből vizsgáztak. A Felvételi Vizsgabizottság az Igazgatótanáccsal karöltve összesítette az eredményeket és felállította a sorrendet. A jelentkezők közül az elért eredményeik alapján 10-en nyertek felvételt intézményünkbe. A felvételt nyert jelentkezők kódjai a következők: osztályba Felvételt nyert: 500, 501, 503   osztályba Felvételt nyert: 602, 603, 604   osztályba Felvételt nyert: 701   osztályba Felvételt nyert: 901, 902   osztályba Felvételt nyert: 102 Gratulálunk a felvételt nyert diákoknak! Isten gazdag áldását kívánjuk líceumi tanulmányaikra. A felvételt nyert tanulókat és szüleiket a felvételi jelentkezéskor megadott elektronikus címen rövidesen értesítjük. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2022. augusztus 22-e és […]


PÓTFELVÉTELIZŐK FIGYELMÉBE

Kedves Pótfelvételizők!   Szeretettel várunk benneteket 2022. augusztus 16-án (kedden) a Nagyberegi Református Líceum pótfelvételijére, melyet jelenléti formában tartunk intézményünkben. A regisztráció 7.30-kor veszi kezdetét (magyar idő szerint). A vizsgák megírása 8.00-tól kezdődik. Az 5., 6. osztályba felvételizőknek kommunikációs és alapvető matematikai készségekről, valamint szövegértésről kell számot adniuk. A 7., 8. és 9. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelv és irodalomból kell felvételi vizsgát tenniük, amit az általános iskola 5-6., 5-7. és 5-8. osztályainak a tananyaga alapján állítunk össze. A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvételi vizsgát tenniük az 5-9. osztály tananyaga alapján.   A Nagyberegi Református Líceum felvételi eljárása során lehetőség van hozott pontok, szerzett pontok, összefoglaló néven többletpontok beszámítására. Fontosnak tartjuk, hogy azon […]


A nyár felejthetetlen kilenc napja

A nyár a legtöbb ember számára a pihenést jelenti, az év olyan időszaka ez, amit mindig nagyon vár az ember, főleg a diákok. Az „iskolamentes” hónapokban keressük a lehetőséget a kikapcsolódásra, a szórakozásra, az élményszerzésre. Sok diák ilyenkor különböző táborokban tölt el néhány napot, én sem tettem másként. A kárpátaljai születésű Turányi-Vadnay Szabolcs, a FANTASTIGO ügyvezető igazgatója felajánlásának köszönhetően, egy szponzoráció keretében lehetőségem nyílt arra, hogy részt vehessek Magyarország második legnagyobb újságíró szervezete, a DUE Médiahálózat nyári ifjúsági médiatáborában. A 14 és 22 év közötti, a média különböző területei iránt érdeklődő fiatalok számára meghirdetett rendezvénysorozatot június 25-től július 3-ig tartották meg Balatonkenesén, a Hotel Kenese Portban, közvetlenül a Balaton partján. A kilencnapos összejövetelen a Nagyberegi Református Líceum Új(j)lenyomat című iskolaújságját […]


Anyanyelvi játékok nagyberegi líceistákkal

A Nagyberegi Református Líceum tanulói több éve vesznek részt a Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége által meghirdetett „Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv” elnevezésű vetélkedő aktuális évi kiírásában. Korábban szép eredményeket is elértek diáktársaink a megmérettetésen. Az idei, Deme László emlékére meghirdetett versenyre a középiskolai (9-13. évfolyamos tanulók) kategóriában egy 10. évfolyamos csapattal nevezett tanintézményünk, amelynek tagjai mi négyen, Varga Anita, Molnár Áron, Bodnár Gréta és Zelik Kincső voltunk. Molnár Áron és Bodnár Gréta már harmadik alkalommal képviselték a líceumot ezen a vetélkedőn. A versenyhez kapcsolódóan magyartanárunk, Gálfi Dezső nyújtott útmutatást számunkra. Az első, online formában tartott forduló feladatlapjának kiküldésekor egyúttal azt is megtudtuk, hogy Kárpátaljáról nem jelentkezett több csapat rajtunk kívül. A vetélkedő így […]


ÁLLÁSHIRDETÉS

A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet:   FIÚNEVELŐ TANÁRI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE   A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet – hivatalos alkalmazással – fiúnevelő tanári állás betöltésére. Elsősorban a fiatalok körében végzett szolgálati gyakorlattal rendelkező, református hitüket gyakorló, káros szenvedélyektől mentes személyek jelentkezését várjuk. További előnyt jelent a pedagógiai végzettség.   A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: – kézzel írt szakmai önéletrajz, – lelkészi ajánlás (zárt borítékban), – végzettséget igazoló okirat (amennyiben van ilyen) másolata, – motivációs levél Jelentkezésüket 2022. augusztus 15-ig elektronikus formában várjuk az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre. A személyes meghallgatás előzetes időpontegyeztetés alapján kerül meghatározásra. A munkakör betöltésének várható kezdete: 2022 szeptembere   Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon    „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” Péld. 9:10


Végzőseink köszönetnyilvánításai

2022. július 21-én hozta nyilvánosságra az Oktatási Hivatal a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárait. Ezúton gratulálunk a Nagyberegi Református Líceum végzős tanulóinak a sikeres felvételijükhöz!   Az alábbiakban diákjaink köszönetnyilvánításaiból idézünk:   “Áldás, békesség Igazgató Úr!   Örömmel értesítem, hogy felvételt nyertem az ELTE BGGYK gyógypedagógia szakára. 🙂  Ez az Igazgató úr nélkül nem sikerülhetett volna, hálás vagyok minden segítségért.    Üdvözlettel, Tamási Eszter”   “Áldás, békesség, Igazgató Úr!   Örömmel értesítem, hogy felvételt nyertem az ELTE Bölcsészettudományi Karának portugál szakára. Köszönöm szépen az Igazgató úr minden segítségét és biztatását. 🙂   Üdvözlettel, Molnár Gvendolin”    “Kedves Igazgató Úr!   Örömmel tudatom önnel, hogy Isten kegyelméből felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának igazságügyi igazgatási szakára.   Hálásan […]


Cselekvő szeretet Felvidékről

A február 24-e óta tartó háborús helyzet teljességében megváltoztatta a mindennapjainkat. A bizonytalanság és kilátástalanság közepette jó azt megtapasztalni, hogy az Úr gondot visel rólunk és a bajban nem vagyunk magunkra hagyva. Az elmúlt hónapokban az összmagyarság egyként mozdult meg és kelt a kárpátaljai testvéreik, valamint a háború szörnyűségeit elszenvedők segítségére, mely nagy megerősítést jelent mindannyiunk számára. Ez a cselekvő szeretet és tenni akarás mutatkozott meg a felvidéki magyar közösségekben, akik a háború kitörését követően azonnal gyűjtéseket szerveztek a rászorulók megsegítésére. Így volt ez a felvidéki Ipolynyéken is, ahol a település önkormányzata a digitális csatornák mellett a község hangosbemondó-rendszerén keresztül is eljuttatta a gyűjtésre vonatkozó felhívását a lakossághoz. A szervezésbe az önkormányzaton túl a helyi vállalkozók és az önkéntes tűzoltóság […]


Isten veletek, cimborák! …

Az ember életében sok fontos, felejthetetlen esemény van, amire mindig emlékezni fog. Az egyik ilyen a ballagás. Nemcsak azért, mert ez egy korszak lezárása és valami új kezdete, hanem azért is, mert rengeteg nevetéssel, sírással, szervezéssel, gyakorlással jár.             A jelenlegi nehéz helyzetben nem volt alkalmunk a kezdetektől fogva személyesen előkészíteni a ballagási ünnepséget. A szervezés nagy része az online térben zajlott, rengeteg megbeszélés, egyeztetés, módosítás közepette.             Először is meg kellett határoznunk azokat a témaköröket, amelyekben az évfolyam meg kíván szólalni, ezekhez dalokat, verseket kellett választani és szöveget írni, mindezt úgy, hogy csak online tudtunk kommunikálni, ez számunkra egy nehezítő tényező volt.             A végleges forgatókönyv összeállítását követően próbák sora következett, a ballagás előtt két nappal költöztünk be a […]


Líceumi részvétel a Magyar Református Középiskolák XXV. Találkozóján

Június 30. és július 3. között Karcagon, a Nagykunság fővárosában tartották meg a Magyar Református Középiskolák XXV. Találkozóját, amelyen a Nagyberegi Református Líceumot Kovács András igazgató úr, Szabó György tanár úr, Kovács Alexandra Kitti és Szabó Evelin tanárnők, valamint e sorok szerzői, Tóth Levente László (10.A) és Molnár Áron (10.B) tanulók képviselték. A négynapos, élményekben gazdag programsorozat alatt a többi résztvevővel együtt a Karcagi Nagykun Református Gimnázium vendégszeretetét élvezhettük. Megérkezésünk után nyitó istentiszteleten vettünk részt a Karcagi Református Egyházközség nagytemplomában, majd a belvárosban a többi delegációval együtt zászlós felvonulást tartottunk, melynek végén a helyi sportcsarnokban fogadták az egybegyűlteket egy bőséges, a fogásokat tekintve változatos vacsorával. Ezután a tábortűz mellett, táncházzal kiegészülve ismerkedő estet szerveztek számunkra. Az esti program után visszatértünk […]


Líceumi tanulók a TV21 Ungvár Versek két percben című műsorában

  A 2021-2022-es tanévben több líceista is lehetőséget kapott arra, hogy előadjon néhány a szívéhez közel álló, szabadon választott költeményt a TV21 Ungvár Versek két percben című műsorában. Az alábbiakban a diákjaink televíziós szerepléséről készített összefoglalónkat olvashatják, illetve a hivatkozásokra kattintva meg is tekinthetik az elkészült videókat. A 2020-2021-es tanévben tanintézményünk 9. osztályos tanulója, Kertész Tamás Krisztián (felkészítő tanára: Gálfi Dezső) 8. helyen végzett a Kárpátaljai Magyar Pedagógussszövetség (KMPSZ) online formában tartott Költészet napi szavalóversenyén. A beérkezett videofelvételeket elbíráló zsűri egyik tagjaként Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze, a TV21 Ungvár Versek két percben című műsorának szerkesztője és állandó előadója több versenyzőnek, így Tamásnak is felajánlotta a műsorban történő szereplés lehetőségét. Diákunk az előző tanév végén sajnos […]


Líceumi díjazott a VII. Internetes Vers- és Prózamondó Versenyen

Molnár Gvendolin Olívia részt vett a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) által szervezett VII. Internetes Vers- és Prózamondó Versenyen. A Nagyberegi Református Líceum 11.B osztályos tanulója Kopriva Nikolett Száradás című költeményének videofelvételre rögzített előadásával nevezett a megmérettetésre.  Az eredményhirdetést a szervezők eredetileg február 14-én szerették volna megtartani, de akkor a koronavírus miatti intézkedések, néhány nap múlva pedig a háború kitörése miatt kellett elhalasztani a beküldött videók értékelésének ismertetését. A verseny meghirdetői reménykednek egy későbbi időpontban megtartható díjátadó ünnepségben, de mivel nem szerették volna tovább várakoztatni a résztvevőket, június 5-én a KVIT Facebook-oldalán közzétették a zsűri döntését. Gvendolin a IV. korcsoportban (a 9-11. osztályosok között) különdíjas lett. Gratulálunk az elismeréshez! Kopriva Nikolett Száradás című költeményének előadása a hivatkozásra kattintva megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=Xj6bVn4fimg […]


Segítségnyújtás

A Nagyberegi Református Líceumban a háború kitörése óta folyamatosan történik a segítségnyújtás a kistérség területén élő háború elől menekült polgárok számára. A hét minden napján, szünet nélkül történik a segítségnyújtás és így a mai nappal bezárólag 6337 adag kétfogásos ebédet készítettek el a líceum munkatársai. Ezeket helyben lehet elfogyasztani, vagy magukkal is vihetik a segítségre szorulók. Köszönjük azon támogatóknak a segítségét, akik ebben részt vettek az elmúlt időszakban! A líceum mosókonyháját is térítésmentesen vehetik igénybe a menekült családok tagjai. A mosási és szárítási lehetőséget többen is igénybe veszik naponta. Ezen kívül a líceum udvara, kertje, nyitva áll a látogatók előtt. A segítségnyújtás eddigi formáját továbbra is biztosítjuk azoknak, akik ezt igénylik Isten Igéjének biztatásával: „Az Úr erőt ad népének, az […]


PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY 2022

PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY   A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2022-2023-as tanévben. A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott felkészítő foglalkozásokat tartunk, tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.   A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el (Pótfelvételi online jelentkezési lap) 2022. augusztus 12-ig.   A felvételi vizsga napján benyújtandó dokumentumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és […]


Köszöntés

“Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2 Timóteus 1, 7 A pünkösdi Lélek által fel vagyunk vértezve minden félelem ellen! A pünkösdi Lélek által tudunk szeretni ott, ahol gyűlölet és bosszú uralkodik. A pünkösdi Lélek által tudunk tisztán látni és megbánhatatlan döntéseket hozni! Teljünk be a pünkösdi Lélekkel, legyen nyitva az életünk a Lélek munkája előtt, Aki Krisztusra mutat és krisztusivá formál bennünket is. Áldott és Lélekben gazdag ünneplést kívánunk minden Diáknak, Tanárnak, Munkatársnak!  


Online tájékoztató a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programjáról

2022. június 2-án Barna György, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Program (KP) kárpátaljai programkoordinátora online formában, a Google Meet felületen tartott tájékoztatót a Nagyberegi Református Líceum 9. osztályos tanulói számára a megyénkben először ebben a tanévben meghirdetett lehetőségről. Korábban, január 26-án a programkoordinátor személyesen látogatott el tanintézményünkbe, akkor a tizedikesek kaphattak első kézből információkat erről a képzési formáról. Az év eleji tájékoztató után négy líceista jelentkezett és nyert felvételt a Középiskolás Programba, amelynek keretében különböző e-learning kurzusok révén fejleszthették tudásukat és készségeiket: Ábrány Gabriella (Közgazdaságtan), Bodnár Gréta (Történelem/Írás), Kánási Tamás Dániel (Irodalom másképp), Varga Anita (Történelem/Írás). Kánási Tamás Dániel az MCC Beregszász KP szervezésében megvalósított kirándulás során részt vett a május 13-15. közötti hétvégén a Budapesten szervezett országos KP-szombaton […]


Lelki élet a Nagyberegi Református Líceumban háború idején

A jelenléti oktatás alatt tanulóinknak több hitmélyítő alkalmon volt lehetőségük részt venni, amelyek révén lelkileg táplálkozhattak és növekedhettek. A kisebb diákoknak hetente egy alkalommal, a nagyobbaknak hetente két alkalommal ifjúsági és szövetségi bibliaórákat tartottunk. Ezeken túl mindennap esti csendesség, illetve rendszeres időközönként dicsőítés is volt a líceumi tanulók napirendjében. A diákoknak a nap 24 órájában adott volt a lehetőség lelkigondozásra és beszélgetésre a líceum lelkigondozójával vagy a nevelőtanárokkal. Beutazáskor és bennmaradós hétvégeken a tanulók áhítaton vettek részt, amit dicsőítés előzött meg a líceumi ének- és zeneegyüttes vezetésével.  Ezeket az alkalmakat tanintézményünk ifjúsági munkatársa (Ráczkövy Éva) és nevelőtanárai (Bálint Irén, Fülöp Gábor, Kis Zsolt, Orosz Marianna, Tar Máté-Sándor és Varga Brigitta) tartották meg. A háború kitörése óta a lehetőségeink korlátozódtak ugyan, […]


Felvételi eredmények 2022

A 2022-es líceumi felvételi vizsga eredményei   A Nagyberegi Református Líceumban, Isten kegyelméből – a háborús helyzet ellenére – jelenléti formában kerülhetett sor a felvételire 2022. május 14-én. A felvételizők magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, a 10. osztályba jelentkezők ezen tárgyak mellett bibliaismeretből tettek vizsgát. A Felvételi Vizsgabizottság az Igazgatótanáccsal karöltve összesítette az eredményeket és felállította a sorrendet. A jelentkezők közül az elért eredményeik alapján 29-en nyertek felvételt az 5–10. osztályokba. A felvételt nyert jelentkezők kódjai a következők:   osztályba Felvételt nyert: 501, 503, 511, 517, 519, 550, 553, 554, 558, 561, 565, 570   osztályba Felvételt nyert: 605, 653 osztályba Felvételt nyert: 810, 850, 854, 856, 860 osztályba Felvételt nyert: 901, 903   osztályba Felvételt nyert: 103, 104, 107, […]


Versenyrészvételek a szép magyar beszéd jegyében

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 2022-ben a háborús helyzetre tekintettel online formában bonyolította le a Kazinczy szépkiejtési verseny regionális fordulóját. A versenyzőknek április 5-én 12 óráig a Pedagógusszövetség központi e-mail-címére kellett elküldeniük a vágatlan videofelvételeiket szabadon választott szövegük szépen hangzó és értő tolmácsolásáról.  A megmérettetésen a kárpátaljai magyar iskolák 10-11. osztályos tanulói vehettek részt, összesen tíz tanuló küldött be videót a saját felolvasásáról. Tanintézményünkből négy tanuló vett részt az idei versenyen: Kovács Vivien (10.B osztály, felkészítő tanára: Gálfi Dezső), Dávid Leonóra, Molnár Gvendolin Olívia és Szilágyi Abigél (mindhárman 11.B-sek, felkészítő tanáruk: Kovács András). A szakmai zsűri döntése alapján nagyon szoros végeredmény született, 0,5, 1 vagy 2 pont különbség alakult ki a helyezettek között. Tanulóink közül Dávid Leonóra 17 ponttal harmadik, […]


Vers  a térBen nagyberegi líceistákkal

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet Vers a térBen elnevezéssel online versmondó versenyt hirdetett a magyar költészet napja (április 11.) alkalmából Kárpátalján maradt fiatalok számára. Idén Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója van, így az ő művei közül választhattak az indulók. A versenyre összesen 57 videofelvételt küldtek be a kárpátaljai magyar iskolák tanulói, közülük 7-en a Nagyberegi Református Líceum képviseletében vettek részt a megmérettetésen: Hájas Kármelita, 9. osztály: A fiú; Kopor Veronika, 9. osztály: Alázat; Táncsinec Georgina, 9. osztály: Fenyő; Kertész Tamás Krisztián, 10.A osztály: Kiáltva; Molnár Áron, 10.B osztály: A lovak és az angyalok; Ádám Tünde, 11.B osztály: Az emlék; Szilágyi Abigél, 11.B osztály: A fiú. Büszkék vagyunk mindegyik líceistára, gratulálunk nekik a versvideók elkészítéséhez és a részvételhez! […]


Köszöntés

„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket,…” 1 Péter 3, 18 Kedves Diákok, Szülők, Tanárok, Munkatársak! A feltámadás ünnepe az utóbbi években egyre inkább nehezedő körülmények között ér bennünket. Azonban ez mit sem változtat azon az üzeneten, amit ilyenkor megérthetünk és megerősödhetünk általa. Az Isten akarata nem függ időktől, körülményektől, ugyanazt hirdeti nekünk ebben az esztendőben, amikor a háború árnyékában élünk, mint az elmúlt években, amikor vírusveszély volt. Jézus Krisztus azért szenvedett a bűnökért, a bűneinkért, hogy Istenhez vezessen bennünket, mert erre van most is a legnagyobb szükségünk. Az Istennél lenni, az Isten mellett lenni, a Mindenható karjaiban pihenni, ott jutni békességre, ott megtalálni a lelki nyugalmunkat, Őbenne reménykedve várni azt, […]


Felvételi tájékoztató

Tisztelt Jelentkezők!   Február 24-én mindannyiunk megdöbbenésére hadi állapotot vezettek be Ukrajnában, aminek következtében az iskolákban 3 hétre felfüggesztették az oktatást. Az elmúlt időszakban intézményünkben is sikeresen megszerveztük az online oktatást, így figyelemmel tudunk lenni a leendő felvételizőinkre is, akikről ebben a bizonytalannak tűnő helyzetben sem feledkeztünk meg, és akiket az alábbiakban tájékoztatunk a legfontosabb információkról, terveinkről. A Nagyberegi Református Líceum számára fontos, hogy lehetőséget tudjon biztosítani a kárpátaljai magyar tanulóknak, hogy szülőföldjükön anyanyelvi, minőségi oktatásban részesülhessenek. A megváltozott helyzet az előzetes terveinket felülírta, így a líceumi oktatáshoz hasonlóan azonnali hatállyal felfüggesztettük az előkészítő foglalkozásainkat.   Ezúton értesítjük az intézményünk iránt érdeklődőket, hogy a korábban 2022. április 23-ára meghirdetett líceumi felvételi vizsgákat 2022. május 14-én tartjuk meg jelenléti formában és […]


Tart a líceumi jelentkezés az ukrajnai külső független értékelés (ZNO) vizsgáira

Az elmúlt évek során jól működő gyakorlattá vált a Nagyberegi Református Líceumban az, hogy a mindenkori végzősök Makó András igazgatóhelyettes segítségével, ugyanakkor az önállóságra nevelést is szem előtt tartva regisztrálnak az ukrajnai külső független értékelés (ZNO) vizsgáira, illetve az azokhoz kapcsolódó állami attesztációs vizsgákra (DPA-kra). Nincs ez másként az idei tizenegyedikes tanulók esetében sem: 2022-ben huszonhat, a középiskolai tanulmányai befejezése előtt álló diákot vezet végig oktatási intézményünk igazgatóhelyettese a jelentkezés teljes folyamatán.


Tájékoztató a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programjáról 1

2022. január 26-án Barna György, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Program kárpátaljai programkoordinátora látogatott el a Nagyberegi Református Líceumba, hogy a megyénkben először meghirdetett lehetőségről részletes tájékoztatót tartson tizedikes tanulóink számára. Az előadótól megtudhattuk, hogy a régiónkban folyó tehetséggondozás legújabb rendszerébe a 10-11. évfolyamos tanulók kapcsolódhatnak be. Az MCC Középiskolás Programjába felvételt nyert diákok e-learning rendszerben, választható kurzusok segítségével szerezhetnek többlettudást, amely további segítséget jelenthet számukra az érettségi vizsgáik sikeres teljesítéséhez. A résztvevők személyes találkozók, valamint szülőföldi kirándulások és nemzetközi tanulmányutak keretében is gazdagodhatnak új ismeretekkel, emellett jobban megismerhetik oktatóikat és kurzustársaikat, valamint felfedezhetnek új helyszíneket. A program szervezői és előadói a pályaorientáció terén is segítséget nyújtanak a felvett tanulók számára.             Köszönjük szépen Barna Györgynek a látogatást és […]


Előkészítő, február 19.

Áldás, békesség! 2022. február 19-én online előkészítőt tartunk. Az 8., 9. és a 10. osztályba jelentkezőknek tartunk foglalkozásokat. (A részletesebb leírást e-mailben, az új nbrl.com.ua-s címre minden regisztrált jelentkezőnek kiküldtük)   FONTOS! A szombati előkészítőre a csütörtökig regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.   Az online alkalmakra kizárólag csak az új e-mail címek (csaladnevkeresztnev@nbrl.com.ua) segítségével lehet belépni. Az órarend a következőképpen alakul:   08:30-09:15 09:25-10:10 10:20-11:05 11:20-12:05 12:15-13:00   8. osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar   9-10. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika   Amennyiben felmerülne bármilyen kérdés, akkor azt üzenetben a felvi2022@nbrl.com.ua címre jelezzék! Jó tanulást, felkészülést! Üdvözlettel: Makó András


Online előkészítő, február 12.

Áldás, békesség!   2022. február 12-én online előkészítőt tartunk.   Az 5., 6. és a 7. osztályba jelentkezőknek tartunk foglalkozásokat. (A részletesebb leírást e-mailben, az új nbrl.com.ua-s címre minden regisztrált jelentkezőnek kiküldtük)   Az online alkalmakra kizárólag csak az új e-mail címek (csaladnevkeresztnev@nbrl.com.ua) segítségével lehet belépni.   Az órarend a következőképpen alakul:   08:30-09:15 09:25-10:10 10:20-11:05 11:20-12:05 12:15-13:00   5. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika   6-7.osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar   Amennyiben felmerülne bármilyen kérdés, akkor azt üzenetben a felvi2022@nbrl.com.ua címre jelezzék!   Jó tanulást, felkészülést!   Üdvözlettel: Makó András


Felvételizők figyelmébe

Áldás, békesség! Szeretnénk értesíteni minden jelentkezőt, hogy a február 5-én tartandó első előkészítő alkalom online kerül megrendezésre a 8., 9. és 10, osztályba jelentkezők számára. A jelentkezőket regisztráljuk. Mindenki egyéni hozzáférést kap a Google Workspace-en kialakított zárt rendszerünkbe. Fontos, hogy a megküldött felhasználói adatok segítségével mindenki belépjen az online tanterem felületére (Google Classroom). Az említett adatokat a regisztrációnál megadott e-mail címre mindenkinek megküldtük. A meghívók az online tantermekbe az xy@nbrl.com.ua levelezőfiókban találhatóak. Kérjük, még a mai nap ellenőrizzék a postaládájukat (a spamot is) és próbáljanak bejelentkezni (jelentkezés kurzusra!) Ha kérdésük merülne fel, akkor azt írják meg a felvi2022@nbrl.com.ua címre. Az előkészítők dátumai és az érintett osztályok: Február 5. – 8., 9.,10. osztály Február 12. – 5., 6., 7. osztály Február […]


Felvételi tájékoztató a biológia és a kémia szak népszerűsítésének jegyében

2022. január 25-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) Biológia és Kémia Tanszékének képviseletében dr. Kohut Erzsébet tanszékvezető, dr. Csoma Zoltán tanszékvezető-helyettes, valamint Csoma Zsuzsanna tanár látogattak el a Nagyberegi Református Líceumba. A Beregszászból érkezett vendégekhez a helyszínen csatlakozott a tanszék bázisán létrejött Fodor István Kutatóközpont tudományos munkatársa, Vass Gábor, aki a Nagyberegi Dobrai Péter Líceum biológia- és testneveléstanáraként is tevékenykedik. A négyfős küldöttséget tanintézményünk nevében Kovács András oktatási igazgató és Gálfi Dezső szervezőpedagógus fogadták. A látogatás célja egy felvételi tájékoztató megtartása volt a 10. és 11. évfolyamos tanulóink számára. Az alkalom első felében dr. Kohut Erzsébet minden részletre kiterjedő, tartalmas, vetítéssel kísért előadást tartott a Tanszék történetéről, alegységeiről, jelenlegi működéséről, a Tanszék és a hozzá tartozó […]


Felvételizők figyelmébe!

A Nagyberegi Református Líceum felvételizői figyelmébe! 2022. január 27-én 15 órai kezdettel a Pulzus Rádió Csütörtöki megálló című műsorában a műsorvezető a Nagyberegi Református Líceum vendégeivel beszélget az intézményről és az idei évi felvételiről.   http://pulzusfm.eu/  


Köszönetnyilvánítás

A Nagyberegi Református Líceum munkaközössége nevében tisztelettel köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, Csáky Csongor elnök úrnak, hogy a sokéves eredményes munkánkra való tekintettel személyesen és kézzel foghatóan hozta el intézményünkbe a karácsony üzenetét és nemcsak meghallgatta szavunkat, hanem lehetőségeihez mérten mindent megtett azért, hogy boldogabbá tegye ünneplésünket. Köszönjük, hogy ilyen formában is gondoltak ránk! Isten gazdag áldását kívánjuk munkájukra, életükre! Áldott karácsonyt kívánunk!  


ÁLLÁSHIRDETÉS

A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet:   Fiúnevelő tanári állás betöltésére A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet – hivatalos alkalmazással – fiúnevelő tanári állás betöltésére. Elsősorban a fiatalok körében végzett szolgálati gyakorlattal rendelkező, református hitüket gyakorló személyek jelentkezését várjuk. További előnyt jelent a pedagógiai végzettség. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: – kézzel írt szakmai önéletrajz, – lelkészi ajánlás (zárt borítékban), – végzettséget igazoló okirat (amennyiben van ilyen) másolata, – motivációs levél Jelentkezésüket 2021. december 23-ig elektronikus formában várjuk az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre. A személyes meghallgatás előzetes időpontegyeztetés alapján kerül meghatározásra. A munkakör betöltésének várható kezdete: 2022 januárja     Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon    „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” Péld. 9:10


Csendes hétvége egy fontos kérdés jegyében

Az elmúlt hétvégén nevelőink egy különleges alkalmat szerveztek számunkra, ahol lehetőségünk volt közelebb kerülni Istenhez, közelebbről megismerni Jézust. „Kicsoda Jézus?” Ez volt a hétvégénk fő témája. Pénteken este Ráczkövy Éva, iskolánk lelkigondozója nyitó áhítatát hallhattuk, amelyben  bevezetett bennünket a hétvége témájába. Utána pedig szabadidő következett. Este volt lehetőség megnéznünk egy filmet is, úgy ahogyan minden másik hétvégén szoktuk. Másnap, szombaton a szokásos délelőtti nagytakarítás és ebéd után hallgathattuk meg Nagy Szabolcs guti református lelkész előadását, melyből megtudhattuk többek között azt, hogy miért kellett Jézusnak 100% embernek és 100% Istennek lennie. Beszélt még a Jézussal való kapcsolatunk fontos részeiről, a bűnbocsánatról, alázatról, őszinteségről. Nem tudjuk megérteni azt, hogy kicsoda Jézus, egy életen át fogjuk megismerni őt. Tiszteletes úr előadása után a […]


Emlékmenet a málenkij robot áldozatainak tiszteletére

November 20-án iskolánk tizenegy diákja Szabó György tanár úr kíséretével meglátogatta a Szolyvai Emlékparkot, hogy megemlékezzen a „málenkij robot” elszenvedőiről illetve tágabb értelemben véve a szovjet terror és a sztálini megtorlások áldozatairól. Ugyan borús napunk volt, de a kis csapatunk mégis elindult, hogy megtegyük azt az utat, amit azok a kollektív bűnösnek kikiáltott kárpátaljai magyarok is megtettek, akiket különböző munkatáborokba vittek. Mindehhez hozzátartozik, hogy a líceumunkban már hagyománnyá vált, hogy az odavezető út egy részét gyalogosan tesszük meg Munkácstól Szolyváig. Mivel most rossz volt az idő így csak kb. 9 km tettünk meg sétálva, tiszteletadásból. Busszal mentünk egészen Kishídvégig, leszállás után pedig elkezdtük a sétát.  A séta közben megnéztünk egy lovastul eltemetett honfoglalás kori harcos sírhelyét is. Ezután megérkeztünk a […]


Genius tehetséggondozó hétvége

Az idei tanévtől kezdődően a korábbi 8 helyett 15 helyszínen valósul meg a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programja. Az újonnan létrehozott GENIUS-tehetségpontokat a tavaly alakult kistérségek figyelembe vételével alakították ki, ennek megfelelően a Nagyberegi kistérségnek is lett saját tehetségpontja, amelynek a Nagyberegi Református Líceum ad otthont. November 6-án tartottuk meg az első tehetséggondozó hétvégét, amelyen az október 11. és 22. közötti online regisztráció alapján a kistérség három magyar tannyelvű oktatási intézményéből összesen 88 tanuló vett részt (Beregújfalui Gimnázium – 19 tanuló; Nagyberegi Líceum – 22 tanuló; Nagyberegi Református Líceum – 47 tanuló). A tehetségnap ünnepélyes megnyitójának kezdetén Kovács András, tanintézményünk oktatási igazgatója köszöntötte az egybegyűlt tanulókat és pedagógusokat. Ezt követően Ruszka Erzsébet, intézményünk magyartanára a Nagyberegi tehetségpont koordinátoraként tájékoztatót tartott […]


Köszönetnyilvánítás

A Nagyberegi Református Líceum tanulói közössége és tanári kara nevében köszönjük a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását, melynek köszönhetően elkészülhetett líceumunk külső megvilágítása, intézményünk főbejárata modern nyílászárót kaphatott, tornatermünk fűtésrendszere hatékony módon megújulhatott, továbbá iskolánk ballonos vízadagoló berendezéssel és fűnyíróval gazdagodhatott.      


Megemlékezés

„A föld alól, a magyar föld alól A vértanúk szent lelke földalol:   E nagy napon, hol emlék s béke leng,  A bús bitókra hittel nézzetek!”   Juhász Gyula: Vértanúink   Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett honvéd tábornokokra emlékeztünk a Nagyberegi Református Líceumban.  A haza szabadságáért életüket adó vértanúk előtt tisztelgő műsorban a 9. osztályos tanulók, valamint nyolc 10. osztályos fiú vett részt.  Felkészítő tanárok: Gálfi Dezső és Szabó György.    


Mesemondó versenyen

Gratulálunk Sinkó Mirjámnak, a Nagyberegi Református Líceum 10.B osztályos tanulójának, aki a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által a magyar népmese napja alkalmából ötödik alkalommal megszervezett mesemondó versenyen a 4. kategóriában (a 14-20 évesek között) I. helyezést ért el! Mirjám A bolond falu című magyar népmesét mondta el. Felkészítői: Sinkó Mónika és Gálfi Dezső.     Ugyancsak gratulálunk Ilosvay Anna 5. osztályos tanulónknak, aki a 2. kategóriában (a 9-10 évesek között) indult, és Az aranymozsár című, Benedek Elek által gyűjtött népmese előadásának jutalmaképpen emléklapot vehetett át! Felkészítői: Ilosvay Olena és Ruszka Erzsébet.   Beregszász, Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház/Fedák Sári Kulturális Központ, 2021. szeptember 30.


Családi csendes nap és fogadalomtétel a Nagyberegi Református Líceumban

2021. szeptember 18-án a Nagyberegi Református Líceumban, Isten áldásával, egy igen különleges napnak nézhettünk elébe, hiszen az új diákok fogadalomtételére került sor. Szombaton az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. évfolyamosok tettek fogadalmat az Úr házában. Az alkalom reggel 9:30-tól vette kezdetét egy istentisztelettel, amit Tóth László lelkész-igazgató tartott. Ezután következett a várva várt perc, amikor is az új diákok – akik sikeres felvételt nyertek a Líceumba – fogadalmat tettek az Úr és az egybegyűltek előtt, hogy szüleiket, tanáraikat és egymást tisztelve fognak élni és tanulni a Líceumban. Majd következett a diákok ének-szolgálata, ami nagyon kellemes és fület gyönyörködtető volt. Mindezek után Kovács András igazgató úr tartott tájékoztatót az előttünk álló tanévről és a nap további programjairól. Az ünnepi […]


A XVII. Szent Kereszt Kupán jártunk

2021. szeptember 14-én került megrendezésre a XVII. Szent Kereszt Kupa a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban, ami egy benti, kispályás focikupa Kárpátalja egyházi líceumai között. Az eseményen részt vett a Péterfalvai Református Líceum, a Nagydobronyi Református Líceum, a Nagyberegi Református Líceum és a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum csapata. A mérkőzések rendkívül izgalmasak voltak és szoros eredményt hoztak. Mindenkinek meg kellett küzdenie a végeredményért. A csapatunk a második helyet tudhatta magáénak, amellyel lekörözte a nagydobronyi (harmadik hely) és a péterfalvai (negyedik hely) csapatot. A tornát a házigazda karácsfalvai csapat nyerte. Egyéni díjjal zárta a meccset Babarcki Dominik, akit a torna legjobb játékosává választottak, ami nagy teljesítmény, hiszen sok tehetséges fiatal vett részt a kupán. A nagyberegi csapat edzőjének véleményét is […]


Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr!

Isten kegyelméből 2021. szeptember 5-én – a járványhelyzet miatt két év elteltével  –  ismét tanévnyitó istentiszteletet tartott a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE). A nagyberegi református templom adott otthont ennek a jeles alkalomnak, amelyen a lelkipásztorok, az egyházi tanintézmények pedagógusai, valamint az iskolákat képviselő tanulók vehettek részt. Az ünnepélyes köszöntőt Tóth László, a KRE Tanügyi Bizottságának elnöke, iskolánk lelkészigazgatója mondta el, majd ezt követően Zán Fábián Sándor püspök úr tartotta az ünnepi istentiszteletet, amely során a felolvasott igerész szereplőit a szülők, a tanítványok és a gyermekek csoportjára osztotta fel és ezt vetítette le a jelenlévőkre is. Prédikációjában rávilágított arra, hogy mennyire fontos is az, hogy megismerjük Jézust, Ő az, aki az életet és az áldásokat adja nekünk. A továbbiakban Magyarország Beregszászi […]


Nincsen más …

“Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen!”  (Gal 1,6-9) Most, hogy elkezdődött a tanév, sokak számára fájdalmas lehet a visszaszokás a líceum ritmusába és a sok feladat elvégzésére. Ám egy szempontból mindenképp hálásak lehetünk az Úrnak: még szól hozzánk. Talán sokan eljutottunk oda is, ahova a galataiak, és elkezdtünk figyelni rá. A kérdés azonban, hogy ha van lehetőségünk mást választani az Istenre figyelés helyett, hogy akkor hogyan fogunk dönteni? Pál volt a lelki vezetője ennek a gyülekezetnek, elment […]


Nyáron is anyanyelv

Az előző tanévben a Nagyberegi Református Líceum tanulói eredményesen szerepeltek a Kazinczy szépkiejtési verseny, valamint az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny kárpátaljai döntőin, a 9-11. osztályosok kategóriáiban. Dávid Leonóra az előbbi vetélkedő 5. helyezettje volt, Kertész Tamás Krisztián 1., Ádám Tünde pedig 2. helyen végzett az utóbbi megmérettetetésen. Ennek köszönhetően augusztusban részt vehettünk az említett versenyek Kárpát-medencei döntőire történő felkészülést szolgáló anyanyelvi táborban, Győrben. A kísérőtanáraink Szántó Edit és Katona-Mironova Berta tanárnők voltak. Augusztus 18-án, a megérkezést követően Balázs Géza professzor úr Zengő anyanyelv. Anyanyelvi ábécé című előadásán vehettünk részt. Az első nap zárásaként pedig Bordi András Kazinczy- és Wacha Imre-díjas rádióbemondó vezetésével ismerhettük meg közelebbről egymást zenei eszközök segítségével. Másnap a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj egyik kitüntetettje, Kovács László tanár […]


Köszönetnyilvánítás

A Nagyberegi Református Líceum tanulói közössége és tanári kollektívája nevében köszönjük szépen a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását, amelynek köszönhetően felépülhetett kültéri előadótermünk.      


Oklevelek átadása

Szeptember 4-én a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) Beregszászban tartott tanévnyitó ünnepsége előtt Kovács András oktatási igazgató átvette a KMPSZ tantárgyi vetélkedőin az előző tanévben dobogós helyezést elért tanulóink számára kiállított okleveleket. Ennek köszönhetően ma, az ebéd után ünnepélyes oklevélátadást tartottunk a Nagyberegi Református Líceum étkezdéjében. Kovács András két turnusban (5-8. és 9-11. osztály), összesen 14 tanulónak nyújtotta át megérdemelt elismerését. Több diákunk is két vagy három verseny díjazottjaként vehette át okleveleit. A 2020-2021-es tanév során rendhagyó formában, kétfordulós változatban bonyolították le a pedagógusszövetség versenyeinek többségét. Az online tartott első forduló után a legjobbakat visszahívták egy Beregszászban tartott, személyes megjelenést igénylő második fordulóra, az utóbbin elért teljesítmény határozta meg az adott tantárgyi vetélkedő végeredményét. A különböző előadói képességeket értékelő megmérettetések líceumi […]