Képzés és eszközkölcsönzés az online távoktatás érdekében


Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. 

Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged.

Péld 2,10-11 

 

A koronavírusos megbetegedések magas száma miatt hozott rendelet értelmében a Beregszászi járás többi iskolájához hasonlóan intézményünkben is online távoktatásra tértünk át az őszi szünetet követően. A tavaszi időszak tapasztalatait összegezve a Nagyberegi Református Líceumban már az új tanév kezdetétől készültünk arra, mi lesz akkor, ha a járvány súlyosbodása ismét indokolttá teszi, hogy a jelenléti oktatást a digitális tanrend váltsa fel. 

Makó András igazgatóhelyettes az első két hónap folyamán a G Suite for Education (Google for Education) rendszerében regisztrált minden tanárt és tanulót. A kollégák közül néhányan részt vettek a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által szervezett táv- és digitális oktatást segítő képzésen. A háromnapos felkészítés előadásait és gyakorlati foglalkozásait a Nagybereg központú kiskörzetből jelentkezett pedagógusok számára intézményünk bázisán két líceumi informatikatanár, Lőrinc Izolda és Héder Tamás Sándor tartotta meg, akik korábban szakirányú képzésen vettek részt, hogy megtaníthassák nekünk a szükséges ismereteket. Ezen felül az őszi szünet második felében iskolánk minden tanára részt vehetett egy a már említett kollégák vezetésével tartott egynapos online képzésen. Az oktatási folyamat újraindítása előtt pedig szaktanáraink az interneten keresztül osztályonkénti előadások formájában minden diák számára részletes tájékoztatót nyújtottak a távoktatási felületek használatáról. 

A múlt héten minden tanár létrehozta a saját kurzusát az általa tanított tárgyakból a Google Tanterem rendszerében. Ezt követően a Google Meet segítségével, online videokonferenciák formájában, az órarendnek megfelelően a délelőtti foglalkozások mellett a délutáni tanórákat, fakultációkat és nevelői órákat is megtartottuk. Emellett különböző internetes felületeken keresztül nevelőtanáraink mindennap igei útmutatásokat küldenek a tanulóinknak, valamint tervezik az online hétvégi programokat számukra. 

Közben felmérést végeztünk pedagógusaink körében az online videokonferenciás órák megtartásához szükséges feltételek meglétével kapcsolatban, valamint az osztályfőnökök bevonásával felmérést indítottunk annak érdekében, hogy tanulóinknak milyen eszközök állnak a rendelkezésükre a digitális oktatáshoz történő csatlakozáshoz, illetve igényelnek-e technikai segítséget a líceumtól.

A Kovács András oktatási igazgatóhoz eljuttatott visszajelzések alapján több tanuló és tanár jelezte, hogy szeretne líceumi laptopot kölcsönözni otthoni használatra az online távoktatásban történő részvétel megkönnyítése érdekében, illetve voltak kollégák, akik monitort vagy filctáblát kértek. Néhány pedagógus pedig arról tájékoztatta az iskola vezetőségét, hogy az intézményünk épületében elérhető technikai eszközök segítségével szeretne online videokonferenciás órákat tartani. Minden kérést tudtunk teljesíteni, így — ha az otthoni internet sebessége lehetővé teszi — az igényelt technikai segítség révén mindenki meg tud felelni a digitális tanrend támasztotta kihívásoknak. 

Hálásak vagyunk fenntartónknak, valamint támogatóinknak, hogy rendelkezésünkre állnak a jelenléti oktatás idején a líceumi órákon használt laptopok és egyéb taneszközök, de mindenekelőtt köszönettel tartozunk Istennek, hogy a nehéz körülmények ellenére is megoldást találhattunk arra, hogy az eszközigénylésüket jelző személyek megfelelően tudjanak részt venni az online távoktatás folyamatában. Hisszük azt, hogy a digitális tanrend ideje alatt felmerülő újabb akadályok leküzdéséhez is útmutatást, erőt és állhatatosságot ad majd az Úr.

Gálfi Dezső, 

a Nagyberegi Református Líceum szervezőpedagógusa

 

 

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük