Gyülekezettörténeti pályázat


„Az Úr házában lakom egész életemben”

Zsoltárok 23:6

 

Gyülekezettörténeti pályázat

a kárpátaljai református líceumok tanulói számára

2019

A Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) Tanügyi Bizottsága gyülekezettörténeti pályázatot hirdet a kárpátaljai református líceumok 8-11. osztályos tanulói számára.

 

A pályázat témája: a tanuló református gyülekezetének története (Pl. A Munkácsi Református Gyülekezet története)

A pályamunkák elkészítésének ajánlott szempontjai:

 • forrásként felhasználható írott dokumentum (pontos megjelöléssel) vagy szóbeli elbeszélés;
 • a templom és/vagy a gyülekezet szerepe a magyar történelemben;
 • mikor és hogyan vált a gyülekezet reformátussá;
 • a templom (és a parókia) építésének, javításának, átalakításának körülményei;
 • református iskola, tanítók, neves prédikátorok;
 • egyletek (nőegylet, legény- és leányegylet, dalárda);
 • a gyülekezet helyzete a cseh, magyar, szovjet időkben;
 • a gyülekezet helyzete a rendszerváltás után (1991) Ukrajnában és jelenleg (a tagok létszáma, alkalmak);
 • a tanuló és családjának kötődése, részvétele az alkalmakon, a gyülekezet életében;
 • a jövőt illetően a tanuló érez-e személyes elhívást a gyülekezeti szolgálatra (mint lelkész, hitoktató, diakónus, kántor, GYEK-vezető, ifivezető, honlapszerkesztő);
 • az Úr Jézus missziói parancsának betöltése a gyülekezetben;
 • a református közösség szerepe a magyarság megmaradásában Kárpátalján;
 • fényképmelléklet (legfeljebb 5, a szerző által készített fénykép a templom külsejéről és belsejéről, az úrasztali edényekről, istentiszteleti és egyéb gyülekezeti alkalmakról);

 

Formai követelmények:

 • a fogalmazás maximálisan 3 gépelt oldal lehet, plusz a mellékletek, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-ös sorköz;

Jeligés dolgozatot várunk. Az A4-es jeligés boríték tartalmazza:

 • a dolgozatot
 • és egy kisebb méretű lezárt borítékot, amelybe a jelige feloldása kerül a szerző nevének, iskolájának, osztályának feltüntetésével.

Díjazás:          I. hely: 40 000 Ft

 1. hely: 30 000 Ft

III. hely: 20 000 Ft

Benyújtási határidő: 2019. január 15.

 

A pályamunkákat a Nagyberegi Református Líceum titkárságára várjuk (90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80).

Eredményhirdetés, ünnepélyes díjátadás a Nagyberegi Református Líceumban 2019. január végén.

 

A bírálóbizottság tagjai:

Gálfi Dezső magyartanár, a Nagyberegi Református Líceum szervezőpedagógusa

Kovács András magyartanár, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója

Pándy-Szekeres Anna magyartanár, a KRE tanügyi tanácsosa

 

A legjobb írásokat megjelentetjük a Kárpátaljai Református Egyházkerület lapjában, a Küldetésben.

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük