Felvételi hirdetmény


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Leendő Felvételizők! Kedves Érdeklődők!

 

Örömmel tudatjuk, hogy a Nagyberegi Református Líceum a 2022-2023-as tanévben felvételt hirdet az 5-10. osztályokba felvételiző tanulók számára.

Az alábbiakban összefoglaljuk mindazon legfontosabb tudnivalókat, melyek segítségükre lehetnek a továbbtanulásra vonatkozó döntéseik meghozatalában.

 

Rövid áttekintés:

 1. Felvételi hirdetmény
 2. A líceumi oktatásról, lelki életről és a szabadidős foglalkozásokról
 3. A jelentkezésről
 4. Az előkészítő alkalmakról
 5. A többletpontokról
 6. A felvételi követelményekről és a vizsgákról

 

 

 

 1. Felvételi hirdetmény

 

A Nagyberegi Református Líceum a 2022-2023-as tanévben felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba.

Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 2022-ben fejezik be a 4., 5., 6., 7., 8. vagy 9. osztályt.

A felvételire és az előkészítők foglalkozásokra való jelentkezés online regisztráció útján történik, ami az intézmény honlapján, a Felvételi menüpont alatt és az alábbi linken érhető el 2022. január 17-e és április 21-e között.

 

https://tinyurl.com/felvi2022nbrl

 

Jelentkezési határidő: 2022. április 21.

 1. február 5-e és április 9-e között, szombatonként, jelenléti előkészítő foglalkozásokat tartunk a líceumban a felvételi tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, matematikából és bibliaismeretből.

A líceumban 2022. március 12-én 10 órai kezdettel nyílt napot tartunk, mely során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a líceumi oktatásba és mindennapokba, részletes tájékoztatást kaphatnak a felvételiről és a szerezhető többletpontokról.

A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumentumok:

 • lelkészi-hitoktatói ajánlólevél
 • a születési bizonyítvány vagy személyi igazolvány, valamint az identifikációs kód másolata;
 • az elmúlt 3 év versenyei során szerzett dobogós oklevelek másolata.

A felvételi vizsga időpontja: 2022. április 23., 8.00 (k.-e. i.)

A felvételi vizsga díjtalan.

 

A további részletekről és az intézményről az alábbiakban tájékozódhatnak.

 

 

 

 1. A líceumi oktatásról, a lelki életről és a szabadidős foglalkozásokról

 

A líceum:

 • egyéni arculata, sajátossága;

A Nagyberegi Református Líceum, mint oktatási intézmény az elmúlt időszakban egyfajta átmenetet képzett az állami oktatási intézmények rendszerében a középiskola és a gimnázium között. A magyar tanítási nyelvű intézmény fenntartója a Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítványa. Nemzeti jelentőségű intézményként a fenntartáshoz és működéshez szükséges anyagi fedezetet a Magyar Állam és a KRE JA-on keresztül a Bereg megyei gyülekezetek segítik. Az oktatás jelenleg 7 évfolyamon, 9 osztályban zajlik (a 10. és 11. osztályokban párhuzamosan, humán-reál szakiránynak megfelelően). A tanrend univerzális profilizáció szerint van kialakítva, de a 2019-20-as tanévtől felmenő rendszerben humán és reál csoporttal indítjuk a 10. osztályokat. A legkiemelkedőbb szakmai előmenetel biztosítása mellett kiemelten fontosnak tartjuk a lelki nevelést. Emellett művészeti képzésben (néptánc, bálitánc, hangszer és énekkar) részesítjük diákjainkat.

 

 • külső és belső környezete, biztonsága;

A Nagyberegi Református Líceum Nagybereg szívében, a református templom környezetében terül el, kiemelkedve a szomszédos épületek között és homlokzatán hirdetve az intézmény bibliai jelmondatát, ami „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.” Péld.9,10. Az iskolát körülölelő útrendszer egyfajta szigetet képez a település központjában, a magas kőkerítés pedig biztonságos védelmet nyújt az ott tanuló diákok számára. A fásított részek közötti pavilon, kinti padok, füvesített területek a pihenést és a tanulást egyaránt szolgálják. A folyton élő sportpálya az aktív pihenés elengedhetetlen része.

A belső udvarban többezer literes, két kiállásos tűzoltómedence, mellette tűzoltószertár, generátorház, teljes belső kivilágítás, a kollégium minden szobájában az építéskor elérhető legmodernebb tűzvédelmi rendszer szolgálja a diákok és tanáraik biztonságát, amit a nevelőtanárok mellett 24 órás őrség felügyel.

 

 • épületeinek állapota;

A Nagyberegi Református Líceum épülete a 20. század első éveiben iskolának épült. Az évtizedek során sokat látott és megélt komplexum a Magyar Kormánynak köszönhetően 2014-ben tetőszerkezetileg, külsőleg és belsőleg megújult, ami mellé felépítésre került a kétszintes kollégium, konyha és étkezde, tornaterem és kazánház. A komfortos épületkomplexum jelenleg 140 diáknak biztosít kényelmes tanulási és lakhatási feltételt.

Az oktatási épületrész állapota megfelelő, jól használható, termei tágasak és kellően világosak. A kollégium a kor elvárásainak megfelelő, jó lakhatási lehetőséget biztosít a fiataloknak.

 

oktató-nevelő munkájának rövid bemutatása;

A Nagyberegi Református Líceum a rendszerváltozást követően a Kárpátaljai Református Egyházkerület által elsőként alapított oktatási intézmény Kárpátalján. Ahogyan az a líceum ukrán megnevezésében is szerepel (Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Береги), intézményünk humán és reál szakiránnyal rendelkezik, aminek köszönhetően az alsóbb osztályokban univerzális profilizáció szerint, a 10. és 11. osztályokban humán és reál szakirány szerinti csoportbontásban oktathatunk. Ezáltal a középiskolai tanulóink számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a diákok a továbbtanulásuk szempontjából fontos közismereti tantárgyakat emelt óraszámban tanulhassák. A líceumi középiskolai osztályokban a diákok irányultságuknak megfelelően választhatnak fakultációs órákat, melyek felkészülést nyújtanak az ukrajnai és magyarországi érettségi vizsgákra.

Kiemelt részét képezi az oktatásnak a keresztyén normák és tanítások átadása, plántálása. Egyházi fenntartású intézményként lehetőségünk nyílik az egyházi tárgyak órarendebe történő beintegrálására, így a líceumi tanórák sorában vallásóra, bibliaismeret, egyházi ének tantárgyak, emellett konfirmandus órák is oktatva vannak.

Az elmúlt évek megváltozott körülményeinek megfelelően intézményünk jól átgondolt és kidolgozott, szükség szerint azonnal aktiválható online oktatási rendszerrel rendelkezik, mely a távoktatás során sikeresen és eredményesen járult hozzá a diákok tanításához, lelki neveléséhez, eléréséhez. 

A diákokon túl a szülőkkel való találkozásra is keressük a módot. A szülői csendesnapjaink keretében az aktuális, a diákokat és szüleiket leginkább érintő témájú előadásokra, fórumbeszélgetésekre kerül sor. Az osztályonkénti szülői értekezleteken a csoportot érintő legfontosabb tudnivalókról, teendőkről és tervezett programokról baráti formában ejtünk szót és gondolkodunk együtt fiataljaink jövőjéről. A Szülői Munkaközösséget a szülőkkel való szorosabb együttműködés céljából hívtuk életre, akik így nagyobb részletességgel látják és hatékonyabban segítik az intézmény munkáját.

Intézményünkben 2008-tól működik a Diákpresbitérium, melynek célja és feladata a diákélet színesebbé tétele, a diákok érdekképviselete és javaslattétel a líceumi szabályzat és működés vonatkozásában. Intézményünk diákönkormányzata hatékonyan szervez hétvégi programokat, használtkönyv-árusítást, célirányú gyűjtést és hirdet környezetvédelmi programot.

A tanórákon túli foglalkozások sorában tanulóink kipróbálhatják magukat az újságírásban és a lapszerkesztésben. Az Új(j)lenyomat című diáklapunk egyedülálló iskolai fórum Kárpátalján.

Líceumunkban a kezdetektől jelentős szerepe van a zenének, a hangszerszeretetnek. A diákok hosszú időn keresztül autodidakta módon sajátították el elsősorban a gitározás tudományát, de szívesen énekeltek, dicsőítettek közösségben. Látva ezen igényeiket, fontosnak tartottuk, hogy segítségükre legyünk a művészeti tehetségük kibontakozásában, így szabadidőben vállaljuk a diákok részéről nagy érdeklődést mutató gitár, zongora és cajon hangszerek oktatását. Az elmúlt években sikerült a zavartalan zene és ének tanulás célja érdekében zenetermet kialakítanunk, hangszereket és technikai eszközöket vásárolnunk, melyeknek köszönhetően zenész csoport és énekkar teszi színesebbé iskolai rendezvényeinket.

Az igényeknek és szülői kérésnek megfelelően 2017-ben sikerült elindítanunk a líceumi néptáncoktatást. Ennek munkálatait Orosz Péter tánctanár, koreográfus, a Kárpátalja Néptáncegyüttes táncosa végzi nagy sikerrel. A líceum tánckedvelő diákjai által alapított Aranykéve néptánccsoport a szalagavató ünnepségek, karácsonyi vacsorák és más líceumi programok rendszeres résztvevői. Minden líceumi tanuló táncoktatásban részesül.

A 2019-2020-as tanévben a művészeti képzés keretein belül elindítottuk a festészet modult. A képzőművészet iránt igény szerint érdeklődő fiatalokat a legjobb tudásunkkal igyekszünk beavatni e művészeti ág szépségeibe.

 

 

 • lelki életének, gyermek- és ifjúsági munkájának áttekintése;

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a diákok fizikai és lelki nevelésére. A testi nevelésüket – elsősorban a torna és táncórák keretében – képzett szaktanáraink felügyelik.

A tanulók lelki fejlődésének érdekében lelkigondozót foglalkoztatunk. A problematikus kérdések feltárására és megbeszélésére személyes beszélgetések formájában kerül sor, amiben a szakembereken túl az osztályfőnökök és a líceum tanári és nevelői kara is a tanulók rendelkezésére áll. A személyes beszélgetéseken túl – elsősorban a bennmaradós hétvégéken – meghívott szakemberek segítségével előadások és szakmai gyakorlatok formájában hívjuk fel a diákok figyelmét a korosztályukat érintő veszélyekre: cigaretta, alkohol, kábítószerek, és a prevenciós lehetőségekre, valamint a hit megélésének és gyakorlásának fontosságára.

A lelki élet területén hétközben és hétvégeken ifjúsági és szövetségi órák, csendes- és evangelizációs hétvégék, gyülekezeti kiszállások, különböző missziók (pl. idősek látogatása, a dunaalmási szeretetotthonban végzett segítségnyújtás) adnak lehetőséget a szolgálatra.

 

 

 • tanulást segítő eszközökkel való ellátása;

Tantermeink multimédiás oktatási eszközökkel (számítógép, kivetítő, hangszóró) vannak ellátva, ami a szemléltetésben és az órai magyarázatban nyújt nagy segítséget. A diákok a líceumi hordozható számítógépekkel önállóan és az iskolán belül tetszőleges helyen készülhetnek a tanórákra, írhatják meg és küldhetik el leadandó dolgozataikat, meghatározott keretek között tarthatják a kapcsolatot szüleikkel, ismerőseikkel. Mindezek mellett a folyosó falára függesztett számítógépekkel a szünetekben is rákereshetnek azokra az internetes tartalmakra, amikre az órán szükségük lehet, illetve azonnal utánaolvashatnak a tanórán hallott témáknak.

A tankönyvhiány kiküszöbölésére kikölcsönözhető elektronikus könyvolvasókkal rendelkezünk, amit ki kívánunk terjeszteni minden osztályra.

A líceumban wifi szórással internetelérést biztosítunk mindenki számára, így a tanulók a szilenciumok során saját okostelefonjukkal vagy a líceumi laptopokkal juthatnak hozzá a tananyaghoz szükséges kiegészítő információkhoz.

 

 • sport- és szabadidős foglalkozásai;

Intézményünkben fontos szerepet kap a sport, a testedzés. Valljuk, hogy a testnek, mint a lélek templomának egészségesnek kell lennie, hogy a tanuló minden téren kellően fejlődhessen. Sokszor tapasztaljuk a frissen érkezett diákok a sport területén megmutatkozó hiányosságait, amik leküzdéséért komoly erőfeszítéseket teszünk. A hivatásos sportolóból tanárrá lett tornatanárunk a sport szeretetének fontosságát és gyakorlati hasznát kiemelve, szigorú szabályok mentén készíti diákjainkat a tornaórákra, a különböző versenyekre és emelt szintű érettségi vizsgákra, akik közül sokan testnevelő-edző szakon tanulnak tovább. A tanulók fizikai fejlesztéséhez a líceum többfunkciós fűthető tornatermet, kinti sportpályát és edzőtermet biztosít.

 

Hálásak vagyunk az elért eredményeinkért. Isten kegyelméből végzőseink több mint 95%-a felsőoktatásban folytatja tovább tanulmányait itthon és Magyarországon. Diplomásaink között vannak lelkészek, jogászok, orvosok, mérnökök, tanárok, de büszkék vagyunk azokra is, akik valamilyen szakiskolában szereztek szakképesítést, akik közül mára többen szülőként kapcsolódnak be iskolánk életébe. Külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy tanítványaink büszkék arra, hogy intézményünkben szerezhettek érettségit, örömmel gondolnak ránk és tesznek annak további fennmaradásáért, működéséért.

 

 

 

 • Mit ajánlunk Felvételizőink figyelmébe?

 

Meggyőződésünk, hogy csak a jó tervezés, a céltudatosság, a komoly munka, a mértéktartó magaviselet és az alázatosság hozhatja meg a várt sikert, aminek eléréséhez Isten segítségére és áldására elengedhetetlenül szükség van. Intézményünkben mindezeket egy helyen igyekszünk elérhetővé tenni diákjaink számára.

A jó tervnek formálódnia, érlelődnie kell, a tanulóknak ki kell próbálniuk és meg kell tapasztalniuk, miben lehetnek jók, milyen talentumokkal rendelkeznek és hogyan találhatják meg a helyüket a közösségben, a szolgálatban. Az 5-9. osztályok során ezt a formálódást, a tervek megszületését és kikristályosodását tartjuk a legfontosabbnak – az ismeretek legmélyebb elsajátítása mellett –, figyelve arra, hogy a tanulók ne legyenek túlterheltek és a számukra fontos emberekkel elegendő időt tölthessenek.

A 10–11. osztályokban – a tervek megvalósításának szakaszában – a fókuszt a tanuló maga választhatja meg többletórák, a humán, valamint a reál és természettudományi tárgyak profil szerinti tanulásának vonatkozásában.

 

Mindezek fényében líceumunk tanulóinak lehetőségük van:

 

 • emelt óraszámban elmélyíteni a tudást a közismereti tárgyakból: angol, német, ukrán és magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, egyházi tantárgyakból;

 

 • a lelki alkalmakon való részvételre – ifjúsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekezeti látogatások, evangelizációk, keresztyén előadások, istentiszteletek keretében mélyíthetik hitüket, kátéórákon vehetnek részt;

 

 • a művészeti képzésre: grafika, festészet, gitár-, zongora-, ének-, néptáncórák fakultatív módon, valamint bálitánc-oktatás kötelező jelleggel;

 

 • európai és hazai utazásokon, kirándulásokon, cserediákprogramokban, missziós munkákban, táborozásokon való részvételre;

 

 • hazai, magyarországi és Kárpát-medencei tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön összemérni tudásukat;

 

 • ösztöndíjakban való részesülésben;

 

 • a diákpresbitériumi munkában való részvételre;

 

 • a lapszerkesztői, cikkírói munkában való részvételre;

 

 • a tudatos természet- és környezetvételemmel kapcsolatos projektekben való részvételre;

 

 • a kikapcsolódásra: vidámestek, fordított nap, trendkívüli, beavatás, kiavatás, vizes nap, filmmaraton stb.;

 

 • közismert és elismert személyekkel való találkozásra: olimpikonok, irodalmárok, nyelvészek, csillagászok, előadóművészek, színészek stb.;

 

 • a sportolásra: foci, kézilabda, kosárlabda, tenisz, kötélmászás, falmászás, terepfutás, korcsolyázás, edzőtermi sportok, atlétika stb.;

 

 • az érettségihez közeledve pályaorientációs előadások, személyes tanácsadások formájában segítséget kapni a továbbtanulásukhoz, a felvételi ügyintézésükhöz, a vizsgákra való eljutásukhoz;

 

 • kedvezményes étkezés és kollégiumi elszállásolás igénybevételére.

 

A tanulók napi négyszeri alkalommal étkeznek: reggeli, tízóra, ebéd, vacsora. A változatos menü tápanyagban, fehérjében és vitaminokban gazdag, magyaros, háziasan elkészített ételekből áll, salátákkal, savanyúsággal, gyümölccsel és joghurttal kiegészítve.

A kollégiumi elszállásolás elsősorban a távolról érkező alsó tagozatosok, valamint a 8-11. osztályosok számára biztosított, ami az európai normáknak megfelelő körülmények között, nemenként elkülönítve történik. A blokkrendszeren belül előszoba, cipő, ruha- és telefontárolókkal, vizesblokk külön bejáratú WC-vel és mosdóval és zuhanyzó található zuhanyfülkével és mosdóval. Egy blokkon belül két szoba található, melyben fából készült emeleteságy, ruhásszekrények, könyvespolcok, asztal, székek és ruhaszárító, a folyosókon tanulói szoba, társalgó és közös előtér található.  

 

A felvételt nyert tanulók közül:

 • az 5., 6. és 7. osztályosok naponta járnak be a tanórákra, számukra tízórait, ebédet és lehetőség szerint a beutazást is biztosítjuk. A távolabbról érkezők kérelmezhetik a kollégiumi elszállásolást.
 • a 8. osztályosok egész évben, a 11. osztályosok a második félévben hetente utazhatnak haza. A távolabbról érkezők kérelmezhetik a kéthetes kollégiumi elszállásolást.
 • a 9. és 10. osztályosok kéthetente utaznak haza.

 

 

 

 1. A jelentkezésről

A Nagyberegi Református Líceum a 2022-2023-as tanévben felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba.

Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 2022-ben fejezik be a 4., 5., 6., 7., 8. vagy 9. osztályt. (Intézményünkben a 10. osztály befejezésével bezárólag – a meghirdetett osztályokban – lehetőség van az osztályismétlésre. Ez alól a 9. osztályt befejezettek jelentenek kivételt.)

 

A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján történik, ami az intézmény honlapján, a Felvételi menüpont alatt, illetve az alábbi linken érhető el 2022. január 17-e és április 21-e között.

https://tinyurl.com/felvi2022nbrl

 

Jelentkezési határidő: 2022. április 21.

 

A regisztráció során a líceumi felvételi jelentkezéshez a következő adatok megadása szükséges:

 1. A jelentkező neve (családnév, keresztnév) magyar nyelven
 2. A jelentkező neve (családnév, keresztnév, apanév) ukrán nyelven
 3. A jelentkező születési adatai (év, hónap, nap)
 4. Az osztály, amelyikbe jelentkezik
 5. A jelentkező jelenlegi osztálya
 6. A jelentkező e-mail címe
 7. A jelentkező mobiltelefonszáma
 8. A szülő mobiltelefonszáma
 9. A jelentkező lakcíme magyar nyelven

– irányítószám

– település (város, község)

– utca

– házszám

 1. A jelentkező lakcíme ukrán nyelven

– település (város, község)

– utca

 1. Részt kíván-e venni az előkészítő foglalkozásokon?

Ezen adatok megküldésével a jelentkező az előkészítő foglalkozásokra és ezzel egyidejűleg a felvételi vizsgára is jelentkezik.

Sikeres regisztrációt követően (munkaidőben) a megadott, eddig használt e-mail címére mindenkinek megküldjük az előkészítők során használatos új e-mail címet és jelszót, melynek segítségével szükség esetén be tudnak lépni az online oktatási felületre is. Az email cím előtagja a jelentkező ékezetek nélküli neve lesz, utótagja pedig @nbrl.com.ua (csaladnevkeresztnev@nbrl.com.ua). A folytatásban az új e-mail címen, elektronikusan kapják meg a további tájékoztatást és tölthetik le az előkészítős tananyagot. A rendszer a frissen feltöltött tananyagról értesítést küld, ezért kérjük, hogy folyamatosan figyeljék elektronikus leveleiket.

 

A felvételi jelentkezés érvényesítéséhez – legkésőbb a vizsga napjáig – be kell nyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • lelkészi-hitoktatói ajánlás
 • a születési bizonyítvány vagy személyi igazolvány, valamint az identifikációs kód másolata;
 • az elmúlt 3 év versenyei során szerzett dobogós oklevelek másolata.

 

Kérjük kövessék figyelemmel oldalainkat a legfrissebb információkért!

 

 

 

 1. Az előkészítő alkalmakról

 

 1. február 5-e és április 9-e között szombatonként jelenléti formájában történő előkészítő foglalkozásokat tartunk az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba jelentkezők számára matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből.

Az előkészítő alkalmakon való részvétel nem kötelező, de a sikeres felvételi érdekében erősen javallott. Az előkészítők során plusz pontok szerezhetők. Ennek részleteiről A többletpontokról című fejezetben tájékozódhatnak.

Csoportok:

Az előkészítő foglalkozások 4 csoportban kerülnek megtartásra szombatonként 8.30 órai kezdettel, napi 5 óra terjedelemben, 45 perces órák formájában, várhatóan 13.00 óra befejezéssel.

 

Az 1. csoportba tartoznak az 5. osztályba jelentkeznek – számukra február 12-én, február 26-án és március 26-án lesznek felkészítő órák.

A 2. csoportba tartoznak azok, akik a 6. és 7. osztályba jelentkeznek – számukra február 12-én, február 26-án, március 26-án és április 9-én lesznek felkészítő órák.

A 3. csoportba tartoznak azok, akik a 8. osztályba jelentkeznek – számukra február 5-én, február 19-én és március 5-én és március 19-én lesznek felkészítő órák.

A 4. csoportba tartoznak azok, akik a 9. és 10. osztályba jelentkeznek – számukra február 5-én, február 19-én és március 5-én, március 19-én és április 9-én lesznek felkészítő órák.

A regisztrált jelentkezők a felkészülés menetének megfelelően, február 5-től előkészítő tananyagot kapnak az erre kialakított online felületen.

 

Az előkészítők dátumai és az érintett osztályok:

 • Február 5. – 8., 9.,10. osztály
 • Február 12. – 5., 6., 7. osztály
 • Február 19. – 8., 9., 10. osztály
 • Február 26. – 5., 6., 7. osztály
 • Március 5. – 8., 9., 10. osztály
 • Március 12.Líceumi nyílt nap
 • Március 19. – 8., 9., 10. osztály
 • Március 26. – 5., 6., 7. osztály
 • Április 9. – 6., 7., 9., 10. osztály

 

Az előkészítő foglalkozás órarendje:

 

  Óra 1. 2. 3. 4. 5    
Dátum Időpont 08:30-09:15 09:25-10:10 10:20-11:05 11:20-12:05 12:15-13:00    
2022. február 5. 8. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika    
9-10. osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar    
2022. február 12. 5. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika    
6-7.osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar    
2022. február 19. 8. osztály Matematika (Felmérő) Matematika Matematika Magyar (Felmérő) Magyar    
9-10. osztály Magyar (Felmérő) Magyar Magyar Matematika (Felmérő) Matematika    
2022. február 26. 5. osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar    
6-7. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika    
2022. március 5. 8. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika    
9-10. osztály Bibliaismeret Matematika Matematika Magyar Magyar    
2022. március 12. Líceumi nyílt nap    
   
2022. március 19. 8. osztály Matematika (Felmérő) Matematika Matematika Magyar (Felmérő) Magyar    
9-10. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika    
2022. március 26. 5. osztály Matematika (Felmérő) Matematika Matematika Magyar (Felmérő) Magyar    
6-7. osztály Magyar (Felmérő) Magyar Magyar Matematika (Felmérő) Matematika    
2022. április 9. 6-7. osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar    
9-10. osztály Bibliaismeret Magyar (Felmérő) Magyar Matematika (Felmérő) Matematika    

 

Az előkészítő foglalkozásokat vezető tanárok:

 

5. osztály Lőrinc Izolda Ruszka Erzsébet
6. osztály Lőrinc Izolda Ruszka Erzsébet
7. osztály Lőrinc Izolda Ruszka Erzsébet
8. osztály Héder Tamás Ruszka Erzsébet
9. osztály Héder Tamás Ruszka Erzsébet
10. osztály Héder Tamás Ruszka Erzsébet

 

A karanténhelyzet szigorítása esetén az előkészítőket online formában tartjuk meg a regisztrált jelentkezők számára.

A változás jogát fenntartjuk. Kérjük, kövessék oldalainkat a legfrissebb információkért!

 

 

 

 1. A többletpontokról

 

A felvételi eljárás során lehetőség van hozott pontok, szerzett pontok, összefoglaló néven többletpontok beszámítására. Fontosnak tartjuk, hogy azon diákok, akik eddigi tanulmányaik során mérhető eredményt értek el és megfelelő szorgalommal, tudással, gyülekezetükön belüli aktivitással bírnak, azok a felvételin elért pontjaikhoz többletpontokat írhassanak jóvá, ezáltal biztosítva sikeres líceumi felvételijüket.

 

A Nagyberegi Református Líceumba felvételiző diákok többletpontokat gyűjthetnek/hozhatnak maximáltan 20% mértékben, ahogyan az a magyarországi felvételi rendszerben is megjelenik.

 

A 20%-os többlet a következő tételekből tevődhet össze:

 1. Iskolán kívüli tantárgyi és egyéb vetélkedők eredményeinek beszámítása – 8%
 2. Lelkészi-hitoktatói ajánlólevél és felvételi elbeszélgetés – 8%
 3. Az előkészítő foglalkozásokon való rendszeres részvétel – 4%

 

 

 • Iskolán kívüli tantárgyi és egyéb vetélkedők eredményeinek beszámítása

 

A Nagyberegi Református Líceumba felvételiző tanulóknak lehetősége nyílik az eddig elért tantárgyi és tanulmányi vagy ahhoz kapcsolható okleveleik, eredmény-igazolásaik bemutatására, azok felvételi pontokká való átszámíttatására. Az így szerezhető felvételi pontok száma maximum 8% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.

A felvételiző által az elmúlt 3 évben szerzett dobogós oklevelek és igazolások pontozását és beszámítását a felvételi bizottság végzi. Az oklevelek másolatait a felvételi vizsga napján szükséges benyújtani.

A pontszámítási rendszer maximális kihasználása érdekében bármilyen tantárgyból vagy egyéb iskolai oktatáshoz kapcsolódó tevékenységből érdemes a tanuló által szerzett okleveleket és igazolásokat a felvételi jelentkezéskor csatolni. Ezek pontozását a felvételi bizottság az alábbi irányelvek figyelembevételével végzi:

 

Az országos vagy nemzetközi vetélkedők közé az összukrajnai tantárgyi olimpiák negyedik fordulója, a Kárpát-medencei versenyek és az egyéb nemzetközi (legalább három ország tanulóit érintő) megmérettetések tartoznak.

 

A megyei és külföldi vetélkedők közé az összukrajnai tantárgyi olimpiák harmadik fordulójában elért eredmények, a KMPSZ által szervezett központi vetélkedők és a magyarországi (vagy más országban szervezett) rendezésű, de nem nemzetközinek számító versenyeredmények számíthatóak be.

 

A helyi vetélkedők az összukrajnai tantárgyi olimpiák második fordulóját (járási szint), a KMPSZ által szervezett járási szintű vetélkedőket, a Kárpátaljai Református Egyházkerület versenyeit és egyéb relevánsnak tűnő megmérettetéseket foglalhatják magukban.

 

A vetélkedők eredményeinek tanúsításakor csak pecséttel vagy pecséttel és aláírással ellátott okleveleket vagy igazolásokat fogadunk el.

 

 

 • Lelkészi-hitoktatói ajánlólevél és felvételi elbeszélgetés

A kiterjesztett lelkészi-hitoktatói ajánlólevelet a líceum által előre meghatározott kérdéssor alapján a lelkész és a hitoktató közösen írja meg és aláírásával hitelesíti. Az így kialakult kép az elbeszélgetés során kialakult benyomások és egyéb információk által a pontok tekintetében is megerősítést nyerhet.

 

A lelkészi-hitoktatói ajánlólevél kötelező tartalmi egységei:

 1. Személyes adatok (név, életkor)
 2. Általános jellemzők (jellem, érdeklődés, feladatvállalás stb.)
 3. Gyülekezeti tagságra vonatkozó adatok:

– felekezet

– hittanórákon való részvétel, aktivitás

– ifjúsági órákon való részvétel, aktivitás

– gyerekheteken és egyéb alkalmakon való részvétel

– istentiszteletek látogatása

 1. Egyházi versenyeken való részvétel, elért helyezés(ek)
 2. Egyéb fontosnak tartott információ
 3. Ajánlás
 4. A lelkész és a hitoktató aláírása
 5. Helység, dátum

 

A lelkészi-hitoktatói ajánlólevél és az elbeszélgetésen szerezhető felvételi pontok száma maximum 8% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.

 

 

 • Az előkészítő foglalkozásokon való rendszeres részvétel

Az előkészítőkön való részvétel az akarat megnyilvánulásának egyfajta mércéje. Azok a tanulók, akik az előkészítők 2/3-án részt vesznek és emellett jól teljesítenek a felmérő dolgozatok megírásánál, többletpontokat szerezhetnek. Az így szerezhető felvételi pontok száma maximum 4% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.

 

 

 

 1. A felvételi követelményekről és a vizsgákról

 

Az 5. és 6. osztályba jelentkezőknek a felvételi alkalmával kommunikációs és alapvető matematikai készségekről, valamint szövegértésről kell számot adniuk.

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizők matematikából, magyar nyelvből és irodalomból tesznek írásbeli felvételi vizsgát, amit az általános iskola 5-6. (7. o.), 5-7. (8. o.) és 5-8. (9. o.) osztályainak a tananyaga alapján állítunk össze.

A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell írásbeli felvételi vizsgát tenniük az 5-9. osztály tananyaga alapján. (Akik az elmúlt 3 évben dobogós helyezést értek el a megyei bibliaismeret vetélkedőn, az adott tárgyból lehetőségük van a felvételi vizsga kiváltására – az eredményüknek megfelelő pontarányban.)

A felvételi vizsgát a nevezett tantárgyakból egy napon tartjuk, melynek a végén minden felvételiző diákkal elbeszélgetésre kerül sor szülei/hozzátartozói jelenlétében.

A felvételi eredményekről 2022. április 26-a után érdeklődhetnek a www.nbrl.com.ua honlapon. A felvételizőket az elért eredményekről hivatalos levélben, postai úton tájékoztatjuk.

 

A tantárgyi követelmények tematikája, valamint az online felvételi előkészítő füzetünk az elmúlt évek felvételi vizsgadolgozataival a regisztrált jelentkezőinknek elektronikusan kerül megküldésre.

 

Az online regisztráláson túl a felvételi vizsgára ne feledjék magukkal hozni:

–           a kiterjesztett lelkészi-hitoktatói ajánlólevelet zárt borítékban,

–           a keresztlevél vagy akinek már van, a személyi igazolvány másolatát,

–           az identifikációs kód másolatát;

–           az elmúlt 3 év versenyei során szerzet dobogós oklevelek másolatát;

 

A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. április 21.

            A felvételi vizsgák időpontja: 2022. április 23., 8.00 óra.

A regisztráció a vizsga napján 7.30-tól kezdődik.

A felvételi vizsga díjtalan.

 

További információ a felvételivel kapcsolatban az iskola honlapján, a www.nbrl.com.ua címen és líceumunk Facebook-oldalán érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com vagy a felvi2022@nbrl.com.ua e-mail-címre és a +380 (99) 423 41 45-ös mobiltelefonszámra várjuk.

Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.

 

Szeretettel várja a felvételizőket

a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!