2017. augusztus 17.

Felvételt nyert:
8. osztályba: 822, 827, 829
9. osztályba: 925
10. osztályba: 210

Nem nyert felvételt
8. osztályba 803, 823

Nagybereg, 2017. augusztus 20. Kovács András