A SZEREZHETŐ TÖBBLETPONTOKRÓL

 

A líceumunkba felvételizők többletpontokat gyűjthetnek/hozhatnak maximáltan 20% mértékben, ahogyan az a magyarországi felvételi rendszerben is megjelenik.

 

A 20%-os többlet a következő tételekből tevődhet össze:

 

 • Iskolán kívüli tantárgyi és egyéb vetélkedők eredményeinek beszámítása

 

 

A Nagyberegi Református Líceumba felvételiző tanulóknak lehetősége nyílik az eddig elért tantárgyi és tanulmányi vagy ahhoz kapcsolható okleveleik, eredmény-igazolásaik bemutatására, valamint felvételi pontokká való átszámíttatására. Az így szerezhető felvételi pontok száma maximum 5% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.

A felvételiző által szerzett oklevelek és igazolások pontozását és beszámítását a felvételi bizottság végzi. Azok a felvételi dokumentumokhoz előre csatolandók.

A pontszámítási rendszer maximális kihasználása érdekében bármilyen tantárgyból vagy egyéb iskolai oktatáshoz kapcsolódó tevékenységből érdemes a tanuló által szerzett okleveleket és igazolásokat a felvételi jelentkezéskor csatolni. Ezek pontozását a felvételi bizottság az alábbi irányelvek figyelembevételével végzi:

 

Az országos vagy nemzetközi vetélkedők közé az összukrajnai olimpiádák negyedik fordulója, a Kárpát-medencei versenyek és az egyéb nemzetközi (legalább három ország tanulóit érintő) megmérettetések tartoznak.

 

A megyei és külföldi vetélkedők közé az összukrajnai olimpiádák harmadik fordulójában elért eredmények, a KMPSZ által szervezett központi vetélkedők és a magyarországi (vagy más országban szervezett) rendezésű, de nem nemzetközinek számító versenyeredmények számíthatóak be.

 

A helyi érdekű vetélkedők az összukrajnai olimpiádák második fordulóját (járási szint), a KMPSZ által szervezett járási szintű vetélkedőket, a Kárpátaljai Református Egyházkerület versenyeit és egyéb relevánsnak tűnő megmérettetéseket foglalhatják magukban.

 

A vetélkedők eredményeinek tanúsításakor csak pecséttel vagy pecséttel és aláírással ellátott okleveleket vagy igazolásokat fogadunk el.

 

 • Lelkészi ajánlólevél és felvételi elbeszélgetés

 

A lelkészi ajánlólevelet a líceum által előre meghatározott kérdéssor alapján a lelkész és a hitoktató közösen tölti ki és írja alá. Az így kialakult kép az elbeszélgetés során kialakult benyomások és egyéb információk által a pontok tekintetében is megerősítést nyerhet.

 

A lelkészi ajánlólevél kötelező tartalmi egységei:

 1. Személyes adatok (név, életkor)
 2. Általános jellemzők (jellem, érdeklődés, feladatvállalás stb.)
 3. Gyülekezeti tagságra vonatkozó adatok: 

– felekezet

– hittanórákon való részvétel, aktivitás

– ifjúsági órákon való részvétel, aktivitás

– gyerekheteken és egyéb alkalmakon való részvétel

– istentiszteletek látogatása

 1. Egyházi versenyeken való részvétel, elért helyezés(ek)
 2. Egyéb fontosnak tartott információ
 3. Ajánlás
 4. A lelkész és a hitoktató aláírása
 5. Helység, dátum

 

A lelkészi-hitoktatói ajánlólevél és az elbeszélgetésen szerezhető felvételi pontok száma maximum 5% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.

 • Az előkészítő foglalkozásokon való rendszeres részvétel

Az előkészítőkön való részvétel az akarat megnyilvánulásának egyfajta mércéje. Azok a tanulók, akik az előkészítők 2/3-án részt vesznek, többletpontokat szerezhetnek. Az így szerezhető felvételi pontok száma maximum 3% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.

 • Az előkészítő foglalkozások dolgozatainak eredményei

Az előkészítők során, előre meghatározott és nyilvánosságra hozott napokon minden tárgyból dolgozatok megírására kerül sor. A dolgozatok az addig átvett, megismételt tananyag alapján kerülnek összeállításra. A dolgozatoknak magyarból tartalmazniuk kell szövegértésre, matematikából a logikus gondolkodásra vonatkozó feladatokat. A többletpontok a megírt dolgozatok összesített eredményei alapján, az utolsó előkészítő foglalkozást követően kerülnek meghatározásra.

Az előkészítő foglalkozások dolgozatírásainak dátumai: február 29. és április 18. 

Az így szerezhető felvételi pontok száma maximum 7% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.