FELVÉTELI HIRDETMÉNY


Tisztelt Leendő Felvételizők! Kedves Érdeklődők!

 

Örömmel tudatjuk, hogy a Nagyberegi Református Líceum a 2020-2021-es tanévben immáron a 7. osztályosok számára is felvételt hirdet. Az alábbiakban összefoglaljuk mindazon legfontosabb tudnivalókat, melyek segítségével meghozhatják továbbtanulásukra vonatkozó döntéseiket.

 

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 7., 8., 9. és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 2020-ban fejezik be a 6., 7., 8. vagy 9. osztályt. 

 

 

 • Az oktatásról és lelki életről

 

 

Meggyőződésünk, hogy csak a jó tervezés, a céltudatosság, a komoly munka, a mértéktartó magaviselet és az alázatosság hozhatja meg a várt sikert, aminek eléréséhez Isten segítségére és áldására elengedhetetlenül szükség van. Intézményünkben mindezeket egy helyen igyekezzük elérhetővé tenni diákjaink számára. 

A jó tervnek formálódnia, érlelődnie kell, a tanulónak ki kell próbálnia és meg kell tapasztalnia, miben lehet jó, milyen tálentumokkal rendelkezik és hogyan találja meg a helyét a közösségben, a szolgálatban.

A 7-9. osztályok során ezt a formálódást, a tervek megszületését és kikristályosodását tartjuk a legfontosabbnak az ismeretek legmélyebb elsajátítása mellett, figyelve arra, hogy a tanulók ne legyenek túlterheltek és a számukra legfontosabb emberekkel elegendő időt tölthessenek.

A 10-11. osztályokban a tervek megvalósításának szakaszában a fókuszt a tanuló maga választhatja meg többletórák, a humán, reál és természettudományi tárgyak profil szerinti tanulásának vonatkozásában. 

 

Mindezek fényében líceumunk tanulóinak lehetőségük van:

 

 • emelt óraszámban elmélyíteni a tudást a közismereti tárgyakból: angol, német, ukrán és magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, egyházi tantárgyakból;

 

 • a lelki alkalmakon való részvételre – ifjúsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekezeti látogatások, evangelizációk, keresztyén előadások, istentiszteletek keretében mélyíthetik hitüket, kátéórákon vehetnek részt;

 

 • a művészeti képzésre: grafika, festészet, gitár-, zongora-, ének-, néptáncórák fakultatív módon, valamint bálitánc-oktatás kötelező jelleggel;

 

 • európai utazásokon, kirándulásokon, cserediákprogramokban, missziós munkákban, táborozásokon való részvételre;

 

 • hazai, magyarországi és Kárpát-medencei tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön összemérni tudásukat;

 

 • a diákpresbitériumi munkában való részvételre;

 

 • a lapszerkesztői, cikkírói munkában való részvételre;

 

 • a tudatos természet- és környezetvételemmel kapcsolatos projektekben való részvételre;

 

 • a kikapcsolódásra: vidámestek, fordított nap, trendkívüli, beavatás, kiavatás, vizes nap, filmmaraton stb.;

 

 • közismert és elismert személyekkel való találkozásra: olimpikonok, irodalmárok, nyelvészek, csillagászok, előadóművészek stb.;

 

 • a sportolásra: foci, kézilabda, kosárlabda, tenisz, kötélmászás, falmászás, terepfutás, korcsolyázás, edzőtermi sportok, atlétika stb.;

 

 • az érettségihez közeledve pályaorientációs előadások, személyes tanácsadások formájában segítséget kapni a továbbtanulásukhoz, a felvételi ügyintézésükhöz, a vizsgákra való eljutásukhoz;

 

 • kedvezményes étkezés és kollégiumi elszállásolás igénybevételére.

 

 

 • A felvételi követelményekről és a vizsgáról

 

 

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizők matematikából, magyar nyelvből és irodalomból tesznek írásbeli felvételi vizsgát, amit az általános iskola 5-6., 5-7. és 5-8. osztályainak a tananyaga alapján állítunk össze.

A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell írásbeli felvételi vizsgát tenniük az 5-9. osztály tananyaga alapján. 

A felvételi vizsgát a nevezett tantárgyakból egy napon tartjuk, melynek a végén minden felvételiző diákkal elbeszélgetésre kerül sor szülei/hozzátartozói jelenlétében.

A felvételi eredményekről 2020. április 28-án érdeklődhetnek a www.nbrl.com.ua honlapon. A felvételizőket az elért eredményekről hivatalos levélben, postai úton tájékoztatjuk.

 

 

 • Az előkészítő alkalmakról

2020. február 8-tól szombatonként 8 órai kezdettel a líceumban előkészítő foglalkozásokat tartunk a 6., 7., 8. és 9. osztályosok számára matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből. Az előkészítő díjtalan. A részvétel nem kötelező, de a sikeres felvételi érdekében erősen javallott és pluszpontokkal is járhat. (A részletekről a többletpontok részben olvashatnak.)

Az első előkészítő alkalom során a résztvevők megkapják azt az összefoglaló füzetet, mely a korábbi évek vizsgadolgozatait, valamint a jelentkezési lapot tartalmazza.

Kérjük, az előkészítő foglalkozásokra legkésőbb 7.50-ig érkezzenek meg! A foglalkozások 13 órakor érnek véget.

 

Az előkészítő foglalkozások a következő dátumokon kerülnek megszervezésre:

február 8., 15., 22., 29.

március 14., 21., 28.

április 4., 18.

A változás jogát fenntartjuk. Kérjük kövessék oldalainkat a legfrissebb információkért!

 

 

 • A többletpontokról

 

A felvételi eljárás során lehetőség van hozott pontok, más néven többletpontok beszámítására. Fontosnak tartjuk, hogy azon diákok, akik eddigi tanulmányaik során mérhető eredményt értek el és megfelelő szorgalommal, tudással, gyülekezetükön belüli aktivitással bírnak, azok a felvételin elért pontjaikhoz többletpontokat írhassanak jóvá, ezáltal biztosítva sikeres líceumi felvételijüket. A többletpontok mértéke maximum 20% lehet.

Többletpontok az alábbi kategóriákban szerezhetők:

 • Iskolán kívüli tantárgyi és egyéb vetélkedők eredményeinek beszámítása
 • Lelkészi ajánlólevél és felvételi elbeszélgetés
 • Az előkészítő foglalkozásokon való rendszeres részvétel
 • Az előkészítő foglalkozások dolgozatainak eredményei

A többletpontokról részletesen ide kattintva olvashatnak.

 

 

 • A nyílt napról 

 

 

A líceumban 2020. március 7-én 10 órai kezdettel nyílt napot tartunk, mely során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a líceumi oktatásba és mindennapokba, részletes tájékoztatást kaphatnak a felvételiről és a szerezhető pluszpontokról. Megismerkedhetnek a líceum tanári karával, oktató-nevelő munkájával, a kollégiumi elszállásolással, az étkeztetéssel, a művészeti képzéssel, választ kaphatnak felmerülő kérdéseikre.

Nyílt napunkra szeretettel várjuk a felvételizni kívánó diákokat, szüleiket és minden érdeklődőt.

A nyílt nap programjáról itt olvashatnak.

 

 

 • A jelentkezésről

 

Jelentkezni az intézményben igényelhető és a honlapról is letölthető jelentkezési lappal lehet, melyhez szükséges a helyi lelkipásztor zárt borítékban csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kódszám másolata.

A jelentkezési lap itt érhető el.

A lelkipásztori ajánlólevél formai követelményeiről itt olvashatnak.

 

A felvételire való jelentkezés határideje: 2020. április 23.

A felvételi vizsgák időpontja: 2020. április 25., 7.30 óra. 

A felvételi vizsga díja: 100 hr.

 

További információ a felvételivel kapcsolatban az iskola honlapján, a www.nbrl.com.ua címen és líceumunk Facebook-oldalán érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail-címre várjuk.

Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80. 

Mobil: +380 99 423 41 45

 

Szeretettel várja a felvételizőket 

a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

 

A SZEREZHETŐ TÖBBLETPONTOKRÓL

 

A líceumunkba felvételizők többletpontokat gyűjthetnek/hozhatnak maximáltan 20% mértékben, ahogyan az a magyarországi felvételi rendszerben is megjelenik.

 

A 20%-os többlet a következő tételekből tevődhet össze:

 

 • Iskolán kívüli tantárgyi és egyéb vetélkedők eredményeinek beszámítása

 

 

A Nagyberegi Református Líceumba felvételiző tanulóknak lehetősége nyílik az eddig elért tantárgyi és tanulmányi vagy ahhoz kapcsolható okleveleik, eredmény-igazolásaik bemutatására, valamint felvételi pontokká való átszámíttatására. Az így szerezhető felvételi pontok száma maximum 5% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.

A felvételiző által szerzett oklevelek és igazolások pontozását és beszámítását a felvételi bizottság végzi. Azok a felvételi dokumentumokhoz előre csatolandók.

A pontszámítási rendszer maximális kihasználása érdekében bármilyen tantárgyból vagy egyéb iskolai oktatáshoz kapcsolódó tevékenységből érdemes a tanuló által szerzett okleveleket és igazolásokat a felvételi jelentkezéskor csatolni. Ezek pontozását a felvételi bizottság az alábbi irányelvek figyelembevételével végzi:

 

Az országos vagy nemzetközi vetélkedők közé az összukrajnai olimpiádák negyedik fordulója, a Kárpát-medencei versenyek és az egyéb nemzetközi (legalább három ország tanulóit érintő) megmérettetések tartoznak.

 

A megyei és külföldi vetélkedők közé az összukrajnai olimpiádák harmadik fordulójában elért eredmények, a KMPSZ által szervezett központi vetélkedők és a magyarországi (vagy más országban szervezett) rendezésű, de nem nemzetközinek számító versenyeredmények számíthatóak be.

 

A helyi érdekű vetélkedők az összukrajnai olimpiádák második fordulóját (járási szint), a KMPSZ által szervezett járási szintű vetélkedőket, a Kárpátaljai Református Egyházkerület versenyeit és egyéb relevánsnak tűnő megmérettetéseket foglalhatják magukban.

 

A vetélkedők eredményeinek tanúsításakor csak pecséttel vagy pecséttel és aláírással ellátott okleveleket vagy igazolásokat fogadunk el.

 

 • Lelkészi ajánlólevél és felvételi elbeszélgetés

 

A lelkészi ajánlólevelet a líceum által előre meghatározott kérdéssor alapján a lelkész és a hitoktató közösen tölti ki és írja alá. Az így kialakult kép az elbeszélgetés során kialakult benyomások és egyéb információk által a pontok tekintetében is megerősítést nyerhet.

 

A lelkészi ajánlólevél kötelező tartalmi egységei:

 1. Személyes adatok (név, életkor)
 2. Általános jellemzők (jellem, érdeklődés, feladatvállalás stb.)
 3. Gyülekezeti tagságra vonatkozó adatok: 

– felekezet

– hittanórákon való részvétel, aktivitás

– ifjúsági órákon való részvétel, aktivitás

– gyerekheteken és egyéb alkalmakon való részvétel

– istentiszteletek látogatása

 1. Egyházi versenyeken való részvétel, elért helyezés(ek)
 2. Egyéb fontosnak tartott információ
 3. Ajánlás
 4. A lelkész és a hitoktató aláírása
 5. Helység, dátum

 

A lelkészi-hitoktatói ajánlólevél és az elbeszélgetésen szerezhető felvételi pontok száma maximum 5% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.

 • Az előkészítő foglalkozásokon való rendszeres részvétel

Az előkészítőkön való részvétel az akarat megnyilvánulásának egyfajta mércéje. Azok a tanulók, akik az előkészítők 2/3-án részt vesznek, többletpontokat szerezhetnek. Az így szerezhető felvételi pontok száma maximum 3% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.

 • Az előkészítő foglalkozások dolgozatainak eredményei

Az előkészítők során, előre meghatározott és nyilvánosságra hozott napokon minden tárgyból dolgozatok megírására kerül sor. A dolgozatok az addig átvett, megismételt tananyag alapján kerülnek összeállításra. A dolgozatoknak magyarból tartalmazniuk kell szövegértésre, matematikából a logikus gondolkodásra vonatkozó feladatokat. A többletpontok a megírt dolgozatok összesített eredményei alapján, az utolsó előkészítő foglalkozást követően kerülnek meghatározásra.

Az előkészítő foglalkozások dolgozatírásainak dátumai: február 29. és április 18. 

Az így szerezhető felvételi pontok száma maximum 7% az összesen szerezhető 20%-os többletpontkeretből.

 

 

A lelkészi ajánlólevél formai és tartalmi követelményei

 

A lelkészi ajánlólevelet a líceum által előre meghatározott kérdéssor alapján a lelkész és a hitoktató közösen tölti ki és írja alá.

 

A lelkészi-hitoktatói ajánlólevél kötelező tartalmi egységei:

 

 1. Személyes adatok (név, életkor)
 2. Általános jellemzők (jellem, érdeklődés, feladatvállalás stb.)
 3. Gyülekezeti tagságra vonatkozó adatok:  

– felekezet

– hittanórákon való részvétel, aktivitás

– ifjúsági órákon való részvétel, aktivitás

– gyerekheteken és egyéb alkalmakon való részvétel

– istentiszteletre járás 

 1. Egyházi versenyeken való részvétel, elért helyezés(ek)
 2. Egyéb fontosnak tartott információ
 3. Ajánlás
 4. A lelkész és a hitoktató aláírása
 5. Helység, dátum

 

 

 

 

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük