Egyéb


Líceumi díjazott a VII. Internetes Vers- és Prózamondó Versenyen

Molnár Gvendolin Olívia részt vett a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) által szervezett VII. Internetes Vers- és Prózamondó Versenyen. A Nagyberegi Református Líceum 11.B osztályos tanulója Kopriva Nikolett Száradás című költeményének videofelvételre rögzített előadásával nevezett a megmérettetésre.  Az eredményhirdetést a szervezők eredetileg február 14-én szerették volna megtartani, de akkor a koronavírus miatti intézkedések, néhány nap múlva pedig a háború kitörése miatt kellett elhalasztani a beküldött videók értékelésének ismertetését. A verseny meghirdetői reménykednek egy későbbi időpontban megtartható díjátadó ünnepségben, de mivel nem szerették volna tovább várakoztatni a résztvevőket, június 5-én a KVIT Facebook-oldalán közzétették a zsűri döntését. Gvendolin a IV. korcsoportban (a 9-11. osztályosok között) különdíjas lett. Gratulálunk az elismeréshez! Kopriva Nikolett Száradás című költeményének előadása a hivatkozásra kattintva megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=Xj6bVn4fimg […]


Segítségnyújtás

A Nagyberegi Református Líceumban a háború kitörése óta folyamatosan történik a segítségnyújtás a kistérség területén élő háború elől menekült polgárok számára. A hét minden napján, szünet nélkül történik a segítségnyújtás és így a mai nappal bezárólag 6337 adag kétfogásos ebédet készítettek el a líceum munkatársai. Ezeket helyben lehet elfogyasztani, vagy magukkal is vihetik a segítségre szorulók. Köszönjük azon támogatóknak a segítségét, akik ebben részt vettek az elmúlt időszakban! A líceum mosókonyháját is térítésmentesen vehetik igénybe a menekült családok tagjai. A mosási és szárítási lehetőséget többen is igénybe veszik naponta. Ezen kívül a líceum udvara, kertje, nyitva áll a látogatók előtt. A segítségnyújtás eddigi formáját továbbra is biztosítjuk azoknak, akik ezt igénylik Isten Igéjének biztatásával: „Az Úr erőt ad népének, az […]


PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY 2022

PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY   A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2022-2023-as tanévben. A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott felkészítő foglalkozásokat tartunk, tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.   A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el (Pótfelvételi online jelentkezési lap) 2022. augusztus 12-ig.   A felvételi vizsga napján benyújtandó dokumentumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és […]


Köszöntés

“Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2 Timóteus 1, 7 A pünkösdi Lélek által fel vagyunk vértezve minden félelem ellen! A pünkösdi Lélek által tudunk szeretni ott, ahol gyűlölet és bosszú uralkodik. A pünkösdi Lélek által tudunk tisztán látni és megbánhatatlan döntéseket hozni! Teljünk be a pünkösdi Lélekkel, legyen nyitva az életünk a Lélek munkája előtt, Aki Krisztusra mutat és krisztusivá formál bennünket is. Áldott és Lélekben gazdag ünneplést kívánunk minden Diáknak, Tanárnak, Munkatársnak!  


Online tájékoztató a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programjáról

2022. június 2-án Barna György, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Program (KP) kárpátaljai programkoordinátora online formában, a Google Meet felületen tartott tájékoztatót a Nagyberegi Református Líceum 9. osztályos tanulói számára a megyénkben először ebben a tanévben meghirdetett lehetőségről. Korábban, január 26-án a programkoordinátor személyesen látogatott el tanintézményünkbe, akkor a tizedikesek kaphattak első kézből információkat erről a képzési formáról. Az év eleji tájékoztató után négy líceista jelentkezett és nyert felvételt a Középiskolás Programba, amelynek keretében különböző e-learning kurzusok révén fejleszthették tudásukat és készségeiket: Ábrány Gabriella (Közgazdaságtan), Bodnár Gréta (Történelem/Írás), Kánási Tamás Dániel (Irodalom másképp), Varga Anita (Történelem/Írás). Kánási Tamás Dániel az MCC Beregszász KP szervezésében megvalósított kirándulás során részt vett a május 13-15. közötti hétvégén a Budapesten szervezett országos KP-szombaton […]


Lelki élet a Nagyberegi Református Líceumban háború idején

A jelenléti oktatás alatt tanulóinknak több hitmélyítő alkalmon volt lehetőségük részt venni, amelyek révén lelkileg táplálkozhattak és növekedhettek. A kisebb diákoknak hetente egy alkalommal, a nagyobbaknak hetente két alkalommal ifjúsági és szövetségi bibliaórákat tartottunk. Ezeken túl mindennap esti csendesség, illetve rendszeres időközönként dicsőítés is volt a líceumi tanulók napirendjében. A diákoknak a nap 24 órájában adott volt a lehetőség lelkigondozásra és beszélgetésre a líceum lelkigondozójával vagy a nevelőtanárokkal. Beutazáskor és bennmaradós hétvégeken a tanulók áhítaton vettek részt, amit dicsőítés előzött meg a líceumi ének- és zeneegyüttes vezetésével.  Ezeket az alkalmakat tanintézményünk ifjúsági munkatársa (Ráczkövy Éva) és nevelőtanárai (Bálint Irén, Fülöp Gábor, Kis Zsolt, Orosz Marianna, Tar Máté-Sándor és Varga Brigitta) tartották meg. A háború kitörése óta a lehetőségeink korlátozódtak ugyan, […]


Felvételi eredmények 2022

A 2022-es líceumi felvételi vizsga eredményei   A Nagyberegi Református Líceumban, Isten kegyelméből – a háborús helyzet ellenére – jelenléti formában kerülhetett sor a felvételire 2022. május 14-én. A felvételizők magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, a 10. osztályba jelentkezők ezen tárgyak mellett bibliaismeretből tettek vizsgát. A Felvételi Vizsgabizottság az Igazgatótanáccsal karöltve összesítette az eredményeket és felállította a sorrendet. A jelentkezők közül az elért eredményeik alapján 29-en nyertek felvételt az 5–10. osztályokba. A felvételt nyert jelentkezők kódjai a következők:   osztályba Felvételt nyert: 501, 503, 511, 517, 519, 550, 553, 554, 558, 561, 565, 570   osztályba Felvételt nyert: 605, 653 osztályba Felvételt nyert: 810, 850, 854, 856, 860 osztályba Felvételt nyert: 901, 903   osztályba Felvételt nyert: 103, 104, 107, […]


Versenyrészvételek a szép magyar beszéd jegyében

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 2022-ben a háborús helyzetre tekintettel online formában bonyolította le a Kazinczy szépkiejtési verseny regionális fordulóját. A versenyzőknek április 5-én 12 óráig a Pedagógusszövetség központi e-mail-címére kellett elküldeniük a vágatlan videofelvételeiket szabadon választott szövegük szépen hangzó és értő tolmácsolásáról.  A megmérettetésen a kárpátaljai magyar iskolák 10-11. osztályos tanulói vehettek részt, összesen tíz tanuló küldött be videót a saját felolvasásáról. Tanintézményünkből négy tanuló vett részt az idei versenyen: Kovács Vivien (10.B osztály, felkészítő tanára: Gálfi Dezső), Dávid Leonóra, Molnár Gvendolin Olívia és Szilágyi Abigél (mindhárman 11.B-sek, felkészítő tanáruk: Kovács András). A szakmai zsűri döntése alapján nagyon szoros végeredmény született, 0,5, 1 vagy 2 pont különbség alakult ki a helyezettek között. Tanulóink közül Dávid Leonóra 17 ponttal harmadik, […]


Vers  a térBen nagyberegi líceistákkal

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet Vers a térBen elnevezéssel online versmondó versenyt hirdetett a magyar költészet napja (április 11.) alkalmából Kárpátalján maradt fiatalok számára. Idén Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója van, így az ő művei közül választhattak az indulók. A versenyre összesen 57 videofelvételt küldtek be a kárpátaljai magyar iskolák tanulói, közülük 7-en a Nagyberegi Református Líceum képviseletében vettek részt a megmérettetésen: Hájas Kármelita, 9. osztály: A fiú; Kopor Veronika, 9. osztály: Alázat; Táncsinec Georgina, 9. osztály: Fenyő; Kertész Tamás Krisztián, 10.A osztály: Kiáltva; Molnár Áron, 10.B osztály: A lovak és az angyalok; Ádám Tünde, 11.B osztály: Az emlék; Szilágyi Abigél, 11.B osztály: A fiú. Büszkék vagyunk mindegyik líceistára, gratulálunk nekik a versvideók elkészítéséhez és a részvételhez! […]


Köszöntés

„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket,…” 1 Péter 3, 18 Kedves Diákok, Szülők, Tanárok, Munkatársak! A feltámadás ünnepe az utóbbi években egyre inkább nehezedő körülmények között ér bennünket. Azonban ez mit sem változtat azon az üzeneten, amit ilyenkor megérthetünk és megerősödhetünk általa. Az Isten akarata nem függ időktől, körülményektől, ugyanazt hirdeti nekünk ebben az esztendőben, amikor a háború árnyékában élünk, mint az elmúlt években, amikor vírusveszély volt. Jézus Krisztus azért szenvedett a bűnökért, a bűneinkért, hogy Istenhez vezessen bennünket, mert erre van most is a legnagyobb szükségünk. Az Istennél lenni, az Isten mellett lenni, a Mindenható karjaiban pihenni, ott jutni békességre, ott megtalálni a lelki nyugalmunkat, Őbenne reménykedve várni azt, […]


Felvételi tájékoztató

Tisztelt Jelentkezők!   Február 24-én mindannyiunk megdöbbenésére hadi állapotot vezettek be Ukrajnában, aminek következtében az iskolákban 3 hétre felfüggesztették az oktatást. Az elmúlt időszakban intézményünkben is sikeresen megszerveztük az online oktatást, így figyelemmel tudunk lenni a leendő felvételizőinkre is, akikről ebben a bizonytalannak tűnő helyzetben sem feledkeztünk meg, és akiket az alábbiakban tájékoztatunk a legfontosabb információkról, terveinkről. A Nagyberegi Református Líceum számára fontos, hogy lehetőséget tudjon biztosítani a kárpátaljai magyar tanulóknak, hogy szülőföldjükön anyanyelvi, minőségi oktatásban részesülhessenek. A megváltozott helyzet az előzetes terveinket felülírta, így a líceumi oktatáshoz hasonlóan azonnali hatállyal felfüggesztettük az előkészítő foglalkozásainkat.   Ezúton értesítjük az intézményünk iránt érdeklődőket, hogy a korábban 2022. április 23-ára meghirdetett líceumi felvételi vizsgákat 2022. május 14-én tartjuk meg jelenléti formában és […]


Tart a líceumi jelentkezés az ukrajnai külső független értékelés (ZNO) vizsgáira

Az elmúlt évek során jól működő gyakorlattá vált a Nagyberegi Református Líceumban az, hogy a mindenkori végzősök Makó András igazgatóhelyettes segítségével, ugyanakkor az önállóságra nevelést is szem előtt tartva regisztrálnak az ukrajnai külső független értékelés (ZNO) vizsgáira, illetve az azokhoz kapcsolódó állami attesztációs vizsgákra (DPA-kra). Nincs ez másként az idei tizenegyedikes tanulók esetében sem: 2022-ben huszonhat, a középiskolai tanulmányai befejezése előtt álló diákot vezet végig oktatási intézményünk igazgatóhelyettese a jelentkezés teljes folyamatán.


Tájékoztató a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programjáról

2022. január 26-án Barna György, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Program kárpátaljai programkoordinátora látogatott el a Nagyberegi Református Líceumba, hogy a megyénkben először meghirdetett lehetőségről részletes tájékoztatót tartson tizedikes tanulóink számára. Az előadótól megtudhattuk, hogy a régiónkban folyó tehetséggondozás legújabb rendszerébe a 10-11. évfolyamos tanulók kapcsolódhatnak be. Az MCC Középiskolás Programjába felvételt nyert diákok e-learning rendszerben, választható kurzusok segítségével szerezhetnek többlettudást, amely további segítséget jelenthet számukra az érettségi vizsgáik sikeres teljesítéséhez. A résztvevők személyes találkozók, valamint szülőföldi kirándulások és nemzetközi tanulmányutak keretében is gazdagodhatnak új ismeretekkel, emellett jobban megismerhetik oktatóikat és kurzustársaikat, valamint felfedezhetnek új helyszíneket. A program szervezői és előadói a pályaorientáció terén is segítséget nyújtanak a felvett tanulók számára.             Köszönjük szépen Barna Györgynek a látogatást és […]


Előkészítő, február 19.

Áldás, békesség! 2022. február 19-én online előkészítőt tartunk. Az 8., 9. és a 10. osztályba jelentkezőknek tartunk foglalkozásokat. (A részletesebb leírást e-mailben, az új nbrl.com.ua-s címre minden regisztrált jelentkezőnek kiküldtük)   FONTOS! A szombati előkészítőre a csütörtökig regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.   Az online alkalmakra kizárólag csak az új e-mail címek (csaladnevkeresztnev@nbrl.com.ua) segítségével lehet belépni. Az órarend a következőképpen alakul:   08:30-09:15 09:25-10:10 10:20-11:05 11:20-12:05 12:15-13:00   8. osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar   9-10. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika   Amennyiben felmerülne bármilyen kérdés, akkor azt üzenetben a felvi2022@nbrl.com.ua címre jelezzék! Jó tanulást, felkészülést! Üdvözlettel: Makó András


Online előkészítő, február 12.

Áldás, békesség!   2022. február 12-én online előkészítőt tartunk.   Az 5., 6. és a 7. osztályba jelentkezőknek tartunk foglalkozásokat. (A részletesebb leírást e-mailben, az új nbrl.com.ua-s címre minden regisztrált jelentkezőnek kiküldtük)   Az online alkalmakra kizárólag csak az új e-mail címek (csaladnevkeresztnev@nbrl.com.ua) segítségével lehet belépni.   Az órarend a következőképpen alakul:   08:30-09:15 09:25-10:10 10:20-11:05 11:20-12:05 12:15-13:00   5. osztály Magyar Magyar Magyar Matematika Matematika   6-7.osztály Matematika Matematika Matematika Magyar Magyar   Amennyiben felmerülne bármilyen kérdés, akkor azt üzenetben a felvi2022@nbrl.com.ua címre jelezzék!   Jó tanulást, felkészülést!   Üdvözlettel: Makó András


Felvételizők figyelmébe

Áldás, békesség! Szeretnénk értesíteni minden jelentkezőt, hogy a február 5-én tartandó első előkészítő alkalom online kerül megrendezésre a 8., 9. és 10, osztályba jelentkezők számára. A jelentkezőket regisztráljuk. Mindenki egyéni hozzáférést kap a Google Workspace-en kialakított zárt rendszerünkbe. Fontos, hogy a megküldött felhasználói adatok segítségével mindenki belépjen az online tanterem felületére (Google Classroom). Az említett adatokat a regisztrációnál megadott e-mail címre mindenkinek megküldtük. A meghívók az online tantermekbe az xy@nbrl.com.ua levelezőfiókban találhatóak. Kérjük, még a mai nap ellenőrizzék a postaládájukat (a spamot is) és próbáljanak bejelentkezni (jelentkezés kurzusra!) Ha kérdésük merülne fel, akkor azt írják meg a felvi2022@nbrl.com.ua címre. Az előkészítők dátumai és az érintett osztályok: Február 5. – 8., 9.,10. osztály Február 12. – 5., 6., 7. osztály Február […]


Felvételi tájékoztató a biológia és a kémia szak népszerűsítésének jegyében

2022. január 25-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) Biológia és Kémia Tanszékének képviseletében dr. Kohut Erzsébet tanszékvezető, dr. Csoma Zoltán tanszékvezető-helyettes, valamint Csoma Zsuzsanna tanár látogattak el a Nagyberegi Református Líceumba. A Beregszászból érkezett vendégekhez a helyszínen csatlakozott a tanszék bázisán létrejött Fodor István Kutatóközpont tudományos munkatársa, Vass Gábor, aki a Nagyberegi Dobrai Péter Líceum biológia- és testneveléstanáraként is tevékenykedik. A négyfős küldöttséget tanintézményünk nevében Kovács András oktatási igazgató és Gálfi Dezső szervezőpedagógus fogadták. A látogatás célja egy felvételi tájékoztató megtartása volt a 10. és 11. évfolyamos tanulóink számára. Az alkalom első felében dr. Kohut Erzsébet minden részletre kiterjedő, tartalmas, vetítéssel kísért előadást tartott a Tanszék történetéről, alegységeiről, jelenlegi működéséről, a Tanszék és a hozzá tartozó […]


Felvételizők figyelmébe!

A Nagyberegi Református Líceum felvételizői figyelmébe! 2022. január 27-én 15 órai kezdettel a Pulzus Rádió Csütörtöki megálló című műsorában a műsorvezető a Nagyberegi Református Líceum vendégeivel beszélget az intézményről és az idei évi felvételiről.   http://pulzusfm.eu/  


Köszönetnyilvánítás

A Nagyberegi Református Líceum munkaközössége nevében tisztelettel köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, Csáky Csongor elnök úrnak, hogy a sokéves eredményes munkánkra való tekintettel személyesen és kézzel foghatóan hozta el intézményünkbe a karácsony üzenetét és nemcsak meghallgatta szavunkat, hanem lehetőségeihez mérten mindent megtett azért, hogy boldogabbá tegye ünneplésünket. Köszönjük, hogy ilyen formában is gondoltak ránk! Isten gazdag áldását kívánjuk munkájukra, életükre! Áldott karácsonyt kívánunk!  


ÁLLÁSHIRDETÉS

A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet:   Fiúnevelő tanári állás betöltésére A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet – hivatalos alkalmazással – fiúnevelő tanári állás betöltésére. Elsősorban a fiatalok körében végzett szolgálati gyakorlattal rendelkező, református hitüket gyakorló személyek jelentkezését várjuk. További előnyt jelent a pedagógiai végzettség. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: – kézzel írt szakmai önéletrajz, – lelkészi ajánlás (zárt borítékban), – végzettséget igazoló okirat (amennyiben van ilyen) másolata, – motivációs levél Jelentkezésüket 2021. december 23-ig elektronikus formában várjuk az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre. A személyes meghallgatás előzetes időpontegyeztetés alapján kerül meghatározásra. A munkakör betöltésének várható kezdete: 2022 januárja     Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon    „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” Péld. 9:10


Csendes hétvége egy fontos kérdés jegyében

Az elmúlt hétvégén nevelőink egy különleges alkalmat szerveztek számunkra, ahol lehetőségünk volt közelebb kerülni Istenhez, közelebbről megismerni Jézust. „Kicsoda Jézus?” Ez volt a hétvégénk fő témája. Pénteken este Ráczkövy Éva, iskolánk lelkigondozója nyitó áhítatát hallhattuk, amelyben  bevezetett bennünket a hétvége témájába. Utána pedig szabadidő következett. Este volt lehetőség megnéznünk egy filmet is, úgy ahogyan minden másik hétvégén szoktuk. Másnap, szombaton a szokásos délelőtti nagytakarítás és ebéd után hallgathattuk meg Nagy Szabolcs guti református lelkész előadását, melyből megtudhattuk többek között azt, hogy miért kellett Jézusnak 100% embernek és 100% Istennek lennie. Beszélt még a Jézussal való kapcsolatunk fontos részeiről, a bűnbocsánatról, alázatról, őszinteségről. Nem tudjuk megérteni azt, hogy kicsoda Jézus, egy életen át fogjuk megismerni őt. Tiszteletes úr előadása után a […]


Emlékmenet a málenkij robot áldozatainak tiszteletére

November 20-án iskolánk tizenegy diákja Szabó György tanár úr kíséretével meglátogatta a Szolyvai Emlékparkot, hogy megemlékezzen a „málenkij robot” elszenvedőiről illetve tágabb értelemben véve a szovjet terror és a sztálini megtorlások áldozatairól. Ugyan borús napunk volt, de a kis csapatunk mégis elindult, hogy megtegyük azt az utat, amit azok a kollektív bűnösnek kikiáltott kárpátaljai magyarok is megtettek, akiket különböző munkatáborokba vittek. Mindehhez hozzátartozik, hogy a líceumunkban már hagyománnyá vált, hogy az odavezető út egy részét gyalogosan tesszük meg Munkácstól Szolyváig. Mivel most rossz volt az idő így csak kb. 9 km tettünk meg sétálva, tiszteletadásból. Busszal mentünk egészen Kishídvégig, leszállás után pedig elkezdtük a sétát.  A séta közben megnéztünk egy lovastul eltemetett honfoglalás kori harcos sírhelyét is. Ezután megérkeztünk a […]


Genius tehetséggondozó hétvége

Az idei tanévtől kezdődően a korábbi 8 helyett 15 helyszínen valósul meg a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programja. Az újonnan létrehozott GENIUS-tehetségpontokat a tavaly alakult kistérségek figyelembe vételével alakították ki, ennek megfelelően a Nagyberegi kistérségnek is lett saját tehetségpontja, amelynek a Nagyberegi Református Líceum ad otthont. November 6-án tartottuk meg az első tehetséggondozó hétvégét, amelyen az október 11. és 22. közötti online regisztráció alapján a kistérség három magyar tannyelvű oktatási intézményéből összesen 88 tanuló vett részt (Beregújfalui Gimnázium – 19 tanuló; Nagyberegi Líceum – 22 tanuló; Nagyberegi Református Líceum – 47 tanuló). A tehetségnap ünnepélyes megnyitójának kezdetén Kovács András, tanintézményünk oktatási igazgatója köszöntötte az egybegyűlt tanulókat és pedagógusokat. Ezt követően Ruszka Erzsébet, intézményünk magyartanára a Nagyberegi tehetségpont koordinátoraként tájékoztatót tartott […]


Köszönetnyilvánítás

A Nagyberegi Református Líceum tanulói közössége és tanári kara nevében köszönjük a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását, melynek köszönhetően elkészülhetett líceumunk külső megvilágítása, intézményünk főbejárata modern nyílászárót kaphatott, tornatermünk fűtésrendszere hatékony módon megújulhatott, továbbá iskolánk ballonos vízadagoló berendezéssel és fűnyíróval gazdagodhatott.      


Megemlékezés

„A föld alól, a magyar föld alól A vértanúk szent lelke földalol:   E nagy napon, hol emlék s béke leng,  A bús bitókra hittel nézzetek!”   Juhász Gyula: Vértanúink   Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett honvéd tábornokokra emlékeztünk a Nagyberegi Református Líceumban.  A haza szabadságáért életüket adó vértanúk előtt tisztelgő műsorban a 9. osztályos tanulók, valamint nyolc 10. osztályos fiú vett részt.  Felkészítő tanárok: Gálfi Dezső és Szabó György.    


Mesemondó versenyen

Gratulálunk Sinkó Mirjámnak, a Nagyberegi Református Líceum 10.B osztályos tanulójának, aki a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által a magyar népmese napja alkalmából ötödik alkalommal megszervezett mesemondó versenyen a 4. kategóriában (a 14-20 évesek között) I. helyezést ért el! Mirjám A bolond falu című magyar népmesét mondta el. Felkészítői: Sinkó Mónika és Gálfi Dezső.     Ugyancsak gratulálunk Ilosvay Anna 5. osztályos tanulónknak, aki a 2. kategóriában (a 9-10 évesek között) indult, és Az aranymozsár című, Benedek Elek által gyűjtött népmese előadásának jutalmaképpen emléklapot vehetett át! Felkészítői: Ilosvay Olena és Ruszka Erzsébet.   Beregszász, Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház/Fedák Sári Kulturális Központ, 2021. szeptember 30.


Családi csendes nap és fogadalomtétel a Nagyberegi Református Líceumban

2021. szeptember 18-án a Nagyberegi Református Líceumban, Isten áldásával, egy igen különleges napnak nézhettünk elébe, hiszen az új diákok fogadalomtételére került sor. Szombaton az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. évfolyamosok tettek fogadalmat az Úr házában. Az alkalom reggel 9:30-tól vette kezdetét egy istentisztelettel, amit Tóth László lelkész-igazgató tartott. Ezután következett a várva várt perc, amikor is az új diákok – akik sikeres felvételt nyertek a Líceumba – fogadalmat tettek az Úr és az egybegyűltek előtt, hogy szüleiket, tanáraikat és egymást tisztelve fognak élni és tanulni a Líceumban. Majd következett a diákok ének-szolgálata, ami nagyon kellemes és fület gyönyörködtető volt. Mindezek után Kovács András igazgató úr tartott tájékoztatót az előttünk álló tanévről és a nap további programjairól. Az ünnepi […]


A XVII. Szent Kereszt Kupán jártunk

2021. szeptember 14-én került megrendezésre a XVII. Szent Kereszt Kupa a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban, ami egy benti, kispályás focikupa Kárpátalja egyházi líceumai között. Az eseményen részt vett a Péterfalvai Református Líceum, a Nagydobronyi Református Líceum, a Nagyberegi Református Líceum és a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum csapata. A mérkőzések rendkívül izgalmasak voltak és szoros eredményt hoztak. Mindenkinek meg kellett küzdenie a végeredményért. A csapatunk a második helyet tudhatta magáénak, amellyel lekörözte a nagydobronyi (harmadik hely) és a péterfalvai (negyedik hely) csapatot. A tornát a házigazda karácsfalvai csapat nyerte. Egyéni díjjal zárta a meccset Babarcki Dominik, akit a torna legjobb játékosává választottak, ami nagy teljesítmény, hiszen sok tehetséges fiatal vett részt a kupán. A nagyberegi csapat edzőjének véleményét is […]


Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr!

Isten kegyelméből 2021. szeptember 5-én – a járványhelyzet miatt két év elteltével  –  ismét tanévnyitó istentiszteletet tartott a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE). A nagyberegi református templom adott otthont ennek a jeles alkalomnak, amelyen a lelkipásztorok, az egyházi tanintézmények pedagógusai, valamint az iskolákat képviselő tanulók vehettek részt. Az ünnepélyes köszöntőt Tóth László, a KRE Tanügyi Bizottságának elnöke, iskolánk lelkészigazgatója mondta el, majd ezt követően Zán Fábián Sándor püspök úr tartotta az ünnepi istentiszteletet, amely során a felolvasott igerész szereplőit a szülők, a tanítványok és a gyermekek csoportjára osztotta fel és ezt vetítette le a jelenlévőkre is. Prédikációjában rávilágított arra, hogy mennyire fontos is az, hogy megismerjük Jézust, Ő az, aki az életet és az áldásokat adja nekünk. A továbbiakban Magyarország Beregszászi […]


Nincsen más …

“Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen!”  (Gal 1,6-9) Most, hogy elkezdődött a tanév, sokak számára fájdalmas lehet a visszaszokás a líceum ritmusába és a sok feladat elvégzésére. Ám egy szempontból mindenképp hálásak lehetünk az Úrnak: még szól hozzánk. Talán sokan eljutottunk oda is, ahova a galataiak, és elkezdtünk figyelni rá. A kérdés azonban, hogy ha van lehetőségünk mást választani az Istenre figyelés helyett, hogy akkor hogyan fogunk dönteni? Pál volt a lelki vezetője ennek a gyülekezetnek, elment […]


Nyáron is anyanyelv

Az előző tanévben a Nagyberegi Református Líceum tanulói eredményesen szerepeltek a Kazinczy szépkiejtési verseny, valamint az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny kárpátaljai döntőin, a 9-11. osztályosok kategóriáiban. Dávid Leonóra az előbbi vetélkedő 5. helyezettje volt, Kertész Tamás Krisztián 1., Ádám Tünde pedig 2. helyen végzett az utóbbi megmérettetetésen. Ennek köszönhetően augusztusban részt vehettünk az említett versenyek Kárpát-medencei döntőire történő felkészülést szolgáló anyanyelvi táborban, Győrben. A kísérőtanáraink Szántó Edit és Katona-Mironova Berta tanárnők voltak. Augusztus 18-án, a megérkezést követően Balázs Géza professzor úr Zengő anyanyelv. Anyanyelvi ábécé című előadásán vehettünk részt. Az első nap zárásaként pedig Bordi András Kazinczy- és Wacha Imre-díjas rádióbemondó vezetésével ismerhettük meg közelebbről egymást zenei eszközök segítségével. Másnap a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj egyik kitüntetettje, Kovács László tanár […]


Oklevelek átadása

Szeptember 4-én a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) Beregszászban tartott tanévnyitó ünnepsége előtt Kovács András oktatási igazgató átvette a KMPSZ tantárgyi vetélkedőin az előző tanévben dobogós helyezést elért tanulóink számára kiállított okleveleket. Ennek köszönhetően ma, az ebéd után ünnepélyes oklevélátadást tartottunk a Nagyberegi Református Líceum étkezdéjében. Kovács András két turnusban (5-8. és 9-11. osztály), összesen 14 tanulónak nyújtotta át megérdemelt elismerését. Több diákunk is két vagy három verseny díjazottjaként vehette át okleveleit. A 2020-2021-es tanév során rendhagyó formában, kétfordulós változatban bonyolították le a pedagógusszövetség versenyeinek többségét. Az online tartott első forduló után a legjobbakat visszahívták egy Beregszászban tartott, személyes megjelenést igénylő második fordulóra, az utóbbin elért teljesítmény határozta meg az adott tantárgyi vetélkedő végeredményét. A különböző előadói képességeket értékelő megmérettetések líceumi […]


Tanévnyitó konferencián

Ma a Nagyberegi Dobrai Péter Líceum dísztermében gyűltek össze a Nagyberegi kistérség oktatási intézményeit képviselő pedagógusok, ahol megtartották a tavaly alakult közigazgatási egység első tanévnyitó konferenciáját. Iskolánkat Kovács András oktatási igazgató és Gálfi Dezső szervezőpedagógus képviselte ezen az alkalmon. A 2021-2022-es tanévet megnyitó ünnepi összejövetel során beszédet mondtak a meghívott vendégek: Urszta János, a kistérség polgármestere, Orosz Ljudmila, a kistérségi oktatási osztály vezetője, valamint Kovács András, a Nagyberegi Református Líceum oktatási igazgatója. A házigazda tanintézmény nevében Géczi Tihamér igazgató köszöntötte az egybegyűlt pedagógusokat, illetve felvázolta a három szomszédos település (Alsóremete, Beregújfalu, Kovászó) gimnáziumaival kiegészült, azokat alegységként magába fogadó bázisiskola előtt álló kihívásokat.


Pótfelvételi eredmények

A 2021-es líceumi pótfelvételi vizsga eredményei A Nagyberegi Református Líceumban 2021. augusztus 17-én került sor a pótfelvételire. A pótfelvételizők magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, a 10. osztályba jelentkezők ezeken túl bibliaismeretből tettek vizsgát. A Felvételi Vizsgabizottság az Igazgatótanáccsal karöltve összesítette az eredményeket és felállította a sorrendet. A jelentkezők közül az elért eredményeik alapján 12-en nyertek felvételt intézményünkbe. A felvételt nyert jelentkezők kódjai a következők: 5. osztály Felvételt nyert: 554, 556, 558, 561, 570 7. osztály Felvételt nyert: 710, 711, 715 8. osztály Felvételt nyert: 856, 857 9. osztály Felvételt nyert: 905, 960 Gratulálunk   a felvételt nyert diákoknak! Isten gazdag áldását kívánjuk líceumi tanulmányaikra. A pótfelvételi eljárás során felvételt nyert tanulókat és szüleiket 2021. augusztus 19-én, csütörtökön 10.00 (h.i.sz.) órai […]


Csapatépítő programok a líceumi munkatársak és pedagógusok számára

„Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.” (Zsolt 23,2–3) A mögöttünk hagyott, járványhelyzettel és online távoktatással nehezített másfél tanév különösen nagy erőfeszítéseket, kreativitást és helytállást követelt mindenkitől, aki részese egy-egy tanintézmény életének, legyen pedagógus, munkatárs, diák vagy szülő. A problémákon történő felülemelkedéshez elengedhetetlen az együttgondolkodás és együttműködés képessége, valamint a közös célok megvalósítása iránti elkötelezettség, csapatként tudjuk a legkönnyebben leküzdeni az előttünk tornyosuló akadályokat. A közösségi szellem megerősítése céljából az elmúlt napokban a Nagyberegi Református Líceum munkatársi közössége és tanári kollektívája csapatépítő programokon vett részt.  Július 15-én, csütörtökön iskolánk munkatársai ellátogattak a técsői járási Talaborfalu (Tereblja) közelében található Edem üdülőközpontba, ahol egy finom ebédet követően csónakázással, vízibiciklizéssel, fürdéssel és csúszdázással töltöttek el […]


ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet: Fiúnevelő tanári állás betöltésére A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet – hivatalos alkalmazással – fiúnevelő tanári állás betöltésére. Elsősorban a fiatalok körében végzett szolgálati gyakorlattal rendelkező, református hitüket gyakorló személyek jelentkezését várjuk. További előnyt jelent a pedagógiai végzettség. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:  – kézzel írt szakmai önéletrajz,  – lelkészi ajánlás (zárt borítékban),  – végzettséget igazoló okirat (amennyiben van ilyen) másolata,  – motivációs levél Jelentkezésüket 2021. július 23-ig elektronikus formában várjuk az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre.   Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon    „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” Péld. 9:10  


PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY

PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY   A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2021-2022-es tanévben. A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott felkészítő foglalkozásokat tartunk, tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.   A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el (Pótfelvételi online jelentkezési lap) 2021. augusztus 13-ig.   A felvételi vizsga napján benyújtandó dokumentumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és […]


Folyamatosan zajló tanulmányi versenyek

Elkészítettük az elmúlt időszak versenyeredményeinek a táblázatát, amely nagyon jól mutatja, hogy diákjaink és tanáraink most is szorgosak voltak, s az eredmények sem várattak magukra. Mindezek mellett lassan indulnak a KMPSZ tanulmányi vetélkedőinek második fordulói is, amibe az első fordulóban résztvevő diákjaink nagy része bejutott. Csak így tovább! SDG! Szeles Dávid, 10.A osztályos tanuló  


Margitics János és a FRIGY Band látogatása

Líceumunkba ellátogatott Margitics János, beregszászi lelkész, és vele együtt érkezett a FRIGY Band zenekar. Látogatásuk célja az volt, hogy a már megszokott énekeinket, új hangszerekkel és stílusban énekelhessük együtt. A csapatban összesen tíz ember volt, név szerint: Balog Eszter, Seres Johanna, Seres Márta, Kovács Júlia, Gyurkó Teodóra, Tar Máté, Tar Bence, Oroszi Dóra, Oláh Anikó, Tóth Olívia, Vántus Karolina, és Olasz Tímea. Az izgalmas hangszerelés mellett, találkozhattunk új énekekkel is, melyeket mi is megtanulhattunk, illetve jó volt látni, hogy voltak olyan énekek is, melyeket ismerünk, és a líceumban is éneklünk. Az együttesben megszólalt a harmonika, a basszus gitár, az akusztikus gitár, a zongora, és a cajon is, így alkotva egy csodás, harmonikus zenekart.   A közös éneklés után Margitics János […]


A búcsú egy formája – Kiavatás

Mivel a május a végzős diákok számára egy nehéz, stresszes időszak, ezért a 10. évfolyam 2021. május 18-án megrendezte számukra a kiavatást, hogy lehetőségük legyen egy kicsit a szórakozásra is.   Kezdésnek minden 11. évfolyamos diák megkapta a saját személyre szabott, az est témájához illő becenevét. Majd ezt követően a többi diák jelenlétében megkezdődött a végzősök kiavatása. Mindenkinek más és más feladata volt. Volt, aki megcsillogtathatta tánc- ás énektudását, lehetőség nyílt egy vers megírására és annak megzenésítésére, a fiúk megmutathatták sminkelő-tudásukat és láthattuk, hogy egyesek miként használják a szavakat bókolás céljából. Továbbá azoknak is igyekeztünk kedvezni, akik szeretik a hasukat. A 10. évfolyam nevében szeretném megköszönni, hogy megszervezhettük a végzősök számára ezt a programot. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, […]


Indulj az úton… – Tanévzáró ünnepség a Nagyberegi Református Líceumban

Indulj az úton… – Tanévzáró ünnepség a Nagyberegi Református Líceumban     Ismét eltelt egy év … azt hihetnénk, hogy egy iskola életében a ballagások sora csak egy ismétlődő ceremónia, ami évről évre szinte ugyanúgy zajlik, s ugyanazt az érzetet kelti. Ez azonban közel sincs így, még akkor sem, ha az utolsó két tanév búcsúztató ünnepségei igencsak rendhegyóra és korlátozottra kellett, hogy sikerüljenek.     A tények ellenben azt támasztják alá, hogy minden ballagás különleges, mindegyik tartalmaz új elemeket, gondolatokat, s legelső sorban mindegyik a sajátja azoknak, akik épp a „Ballag már a vén diákot…” éneklik. Idén sok tekintetben volt különleges a ballagásunk. 35 végzős állt a családja, rokonai, tanárai, valamint iskolája elé, hogy ünnepélyesen kijelentse: „megértem a felnőtt korra”. […]


Versenyeink (eddig)

Az idei tanév második félévében újraindultak a tanulmányi vetélkedők, így a versenyezni szerető diákok megpróbálhatták magukat az online, vagy a személyes jelenlétet követelő megmérettetéseken is. Az alábbi táblázat összefoglalja a Nagyberegi Református Líceum diákjainak eddigi versenyeredményeit:     Szeles Dávid, 10.A osztályos tanuló


Kalandjáték a filmek világába

2021. április 24-én a Diákpresbitérium a 9-10. osztály számára egy filmes kalandjátékot szervezett, melyben kanyargós út vezetett a győzelemhez. A program kezdeteként mindenkit különböző csapatokba osztottak szín szerint, majd ezt követően az összeállított csapatok elindultak, hogy különböző feladatok teljesítésével pontokat szerezzenek. A játék igazán sokrétűre volt tervezve: három fő feladat volt, amit mindenképp teljesíteni kellett, ezeken túl extra feladatok is voltak, természetesen a filmek világához kapcsolódóan. A diákok megmutathatták azt, hogy mennyire jártasok a filmek, mesék, sorozatok zenei világába, valamint mennyire ismerik Hollywood színészgárdáját. Továbbá kreativitásukat is megcsillogtathatták egy-egy jelenet újra alkotásával, s a tánctudásukat is meg kellett mutatniuk, de nem maradhatott el a kincskeresés sem. A küzdelem nagyon szoros volt, de végül a kékek csapata (Kuruc Attila, Ábrány Gabriella, […]


Fordított nap 2021, avagy a mókából sosem elég

2021. április 20-án megrendezésre került a líceumunkban már hagyománnyá vált fordított nap. A végzős évfolyam április 19-én este aláíratta a szerződést az igazgatótanáccsal, melyben az állt, hogy az igazgatóság egy napra átadja a vezetést a végzősöknek. Miután ez sikeresen megtörtént, minden diáknak el kellet mondania egy fogadalmat, amiben teljes engedelmességet ígértünk az új igazgatóságnak, melynek tagjai: Bálint Milán, igazgató, Darcsi Balázs, igazgató-helyettes és Nagy Ádám, igazgató-helyettes voltak. Az este folyamán volt tanár-diák röplabda, amelyben a tanár-diák megnevezés ezúttal nem a szokásos embereket takarta. A villanyoltás során pedig – ahogy a fordított napokon megszokhattuk – le kellet adnunk minden tárgyunkat, melyen megnézhetjük az óra állását. 🙂 Reggel, az ébresztés során meglepetésünkre kommandós ruhába öltözött emberek keltettek minket. Gyors öltözés és mosakodás […]


Felvételi eredmények 2021

A 2021-es líceumi felvételi vizsga eredményei   A Nagyberegi Református Líceumban 2021. április 24-én került sor a felvételire. A felvételizők magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, a 10. osztályba jelentkezők ezeken túl bibliaismeretből tettek vizsgát. A Felvételi Vizsgabizottság az Igazgatótanáccsal karöltve összesítette az eredményeket és felállította a sorrendet. A jelentkezők közül az elért eredményeik alapján 49-en nyertek felvételt az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba. A felvételt nyert jelentkezők kódjai a következők:   osztályba Felvételt nyert: 501, 507, 509, 511, 514, 516, 519, 550, 552, 553, 554, 556, 558, 561, 562, 564, 567, 570   osztályba Felvételt nyert: 604, 605, 650   osztályba Felvételt nyert: 701, 702, 703, 705, 706, 708, 709, 715, 751, 756, 761, 762,765   osztályba […]


Ismerd meg líceumunkat!

Tisztelt Érdeklődők!  Kedves Jelentkezők!   A 2021. március 13-ra tervezett líceumi nyílt napunkat a járványügyi helyzet miatt nem tudtuk megtartani. Mindezek ellenére továbbra is fontosnak tartjuk, hogy valamilyen módon betekintést nyújtsunk az intézményünkben végzett oktatói-nevelői munkába. Ezért határoztunk úgy, hogy – a felvételi hirdetésünket tartalmazó kisfilmünkhöz hasonlóan – rövid videók segítségével adunk ízelítőt a Nagyberegi Református Líceum szerteágazó tevékenységéből és mindennapjaiból.  Kérjük, kövessenek bennünket a honlapunkon (Felvételi – Ismerd meg líceumunkat! menüpont alatt), a Facebook– és az Instagram-oldalunkon, valamint a YouTube-csatornánkon, hogy közelebbről megismerhessék intézményünket!    


Tanulmányi versenyek az online térben

A világjárvány közepette rendezvények sora halasztódik vagy marad el teljes egészében. Sajnos ugyanez a helyzet a tantárgyi vetélkedőkkel is. Ennek ellenére a Nagyberegi Református Líceum tanárai és diákjai igyekeznek a lehetőségekhez mérten az online felületeken megrendezett versenyeken is képviselni az iskolánkat, még akkor is ha az ilyen típusú versenyzés sok tekintetben nehéz műfajnak számít. Így vettünk részt a XXIX. Református Iskolák Országos Matematika Versenyén a 8-11. osztályos kategóriákban. A versenyzőink Hájas Dominika, Páll Márton, Kertész Tamás Krisztián és Lőrinc Enikő voltak, felkészítő tanáraik pedig Héder Tamás Sándor és Lőrinc Izolda. Az eredmények sem várattak magukra, hiszen Páll Márton a 10.A osztályból dicsérő oklevelet szerzett, míg Hájas Dominika a 11.A osztályból a 6. helyezést hozta el a korcsoportjában, ami egy országos […]


Fiú-lány hétvége

Fiú-lány hétvége, avagy tisztázandó kérdések egy bonyolult világban 2021. február 19-én, egy bentmaradós hétvégén került megszervezésre és lebonyolításra a fiú-lány hétvége, ahol különböző előadások keretein belül megvizsgáltuk keresztyén szemszögből mitől férfi és mitől nő valaki, leginkább a lelki-gondolkodásbeli szempontokat, tulajdonságokat figyelembe véve, valamint, hogy mi a férfi és a nő, a fiú és a lány szerepe a világban. Pénteken Nagy Szabolcs lelkipásztor tartott előadást ,,Párkapcsolat. Miért érdemes várni a mai világban is?!” címen, ami arról szólt, hogy mit mond a Szentírás a házasság előtti nemi kapcsolatról, valamint miért érdemes ezzel várni a házasságig. Ezt követően, a hétvége első napjának zárásaként lehetőségünk nyílt arra, hogy megnézzük a Séta a múltba című könyvön alapuló romantikus drámát, ezzel bepillantást nyerve egy lelkipásztor lánya […]


Mert sportból sosem elég

Iskolánkban ifj. Simon Sándor vezetésével február 8-9 – én röplabda meccseken, és 10 – én ún. saját testsúlyos edzéseken vehetünk részt a tornateremben. A röplabda meccseken kevert csapatok játszottak egymás ellen. A saját testsúlyos edzésen pedig különböző gyakorlatokkal, zenére mozgatott meg minket az ideiglenes trénerünk. Az segítséget megköszönve, néhány kérdést tettünk fel ifj. Simon Sándornak: -Hogyan jutott eszedbe az, hogy sportfoglalkozásokat tarts a líceumban? -Azt hallottam a tanároktól, hogy a fiatalok elhanyagolják a sportot. Mivel egy ideje már itthon vagyok, így úgy gondoltam, hogy ellátogatok a régi iskolámba és kicsit megmozgatlak titeket. -Miért fontos neked a sport? -Már óvodás koromban is fejen állva tanultam a verseket. Mindig mozgékony gyerek voltam. Az a mozgás, amit az óvoda, s később az iskola […]


Kaleidoszkóp 4.0

A Nagyberegi Református Líceumban a 2020-21-es tanév második felét is nagy lelkesedéssel kezdtük, annak ellenére, hogy az első kéthetes periódust kénytelenek voltunk távoktatásban tölteni. Ezek után eljött a beutazás ideje, s minden visszatért a megszokott kerékvágásba. Kiemelten fontos esemény volt az iskola életében az idei felvételi felhívás meghirdetése, ami a líceum jövendő tanulóit szólítja meg. A várakozásoknak megfelelően már az első két-három héten szép számmal jelentkeztek az ötödiktől a tizedik osztályokba. Sikeres felvételit kívánunk nekik! Ehhez kapcsolódóan készül az NbRL új iskolabemutató kisvideója, amivel szeretnénk az itt zajló színes és eseményekkel teli életünket egy kicsit megmutatni a nagyvilágnak is. A február hónap talán a végzős osztályok számára a legfontosabb és a legnehezebb is egyben, hiszen most zajlanak az emelt- és […]


Egy bentmaradós margójára

2021. február 5-én kezdetét vette a zenéről szóló hétvége. Nyitásként a diákok számára egy igazán érdekes vetélkedőt szervezett Orosz Péter tanár úr. A 9. és 10. évfolyam csapatai mutathatták meg ismeretüket a zene műfajában. Nagyon színes volt a feladatok palettája: zenefelismeréstől kezdve zene szövegének folytatásán, hangszerek felismerésén túl egészen a karaoke-ig. Ezek után a program első napjának zárásaként levetítették A dal című zenés, romantikus filmet, ami által megismerhettük milyen is egy zenész élete a házasság mellett. Szombaton részt vehettünk egy megragadó előadáson, amit Sipos József lelkipásztor tartott a világi, valamint a keresztyén zenéről. Ezt követően a Ki mit tud? vette kezdetét, ahol a diákok megmutathatták tehetségüket. A hétvégét vasárnap, egy délelőtti és egy délutáni dicsőítéssel egybekötött áhítattal zártuk. Köszönjük szépen […]


Egy hétvége a zene jegyében

Líceumunk a zenehétvége keretein belül vendégelőadóként fogadta Sipos József tiszteletest, aki előadásában a következő kérdést vetette fel: “Szabad-e a keresztyén embernek világi zenét hallgatni?” A tiszteletes úr kifejtette, hogy nincsen konkrétan elkülönített világi és keresztyén zene. A zene, önmagában hangok egymásutánja, melynek esetleg a szövege vagy az üzenete ütközhet a keresztény értékrendekkel. Sokszor az emberek beskatulyáznak zenei műfajokat vagy hangszereket, és azt állítják róla, hogy az csakis “világi” lehet. Ha valóban meg akarjuk szűrni a zenéket amiket hallgatunk, három fő szempontot kell figyelembe venni: a stílus, a cél és a szöveg. A stílus az egyik fő faktor, ami megosztja az embereket. A műfaj valójában csak egy csatorna, amin keresztül elérheti a dicsőítés az embereket. Mindenkinek személyes ízlése van és a […]


Bizony, javamra vált a nagy keserűség

„Bizony, javamra vált a nagy keserűség” Díjátadó ünnepség a Nagyberegi Református Líceumban 2021. február 3-án díjátadó ünnepségre került sor a Nagyberegi Református Líceumban. A Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága negyedik alkalommal hirdetett pályázatot a kárpátaljai református líceumok 8-11. osztályos tanulói számára. Az idei évben Bizony, javamra vált a keserűség címmel a járványhelyzet kapcsán kialakult körülményekről kellett a pályázóknak elbeszélést, riportot, bizonyságtételt, imádságot vagy verset írniuk. Intézményünkből Dávid Leonóra, Taracközi Lídia és Molnár Áron nyújtottak be pályamunkát és részesültek értékes könyv- és pénzjutalomban. Köszönjük Pándy-Szekeres Anna tanárnőnek és Pándy-Szekeres Dávid tanár úrnak, iskolatanácsosoknak a pályázat meghirdetését és a felajánlott jutalmakat, a nyerteseknek pedig szívből gratulálunk! A Pándy-Szekeres Anna tanárnővel készült Riportot az alábbi lejátszó segítségével hallgathatja meg:      


Felvételi 2021 1

FELVÉTELI HIRDETMÉNY A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba.   Iskolánkban az oktatás univerzális profilizáció szerint történik. A 10. és 11. osztályban humán és reál szakirány szerinti csoportbontásban oktatunk, aminek köszönhetően a választott szakiránynak megfelelően, emelt óraszámban tanulhatják a diákok a közismereti tárgyakat. Emellett lehetőség van a fakultációk keretében emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol, német, ukrán és magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, egyházi tantárgyakból. Egyházi fenntartású intézményként lehetőségünk nyílik az egyházi tárgyak órarendbe történő integrálására, így a líceumi tanórák sorában vallás- és bibliaismeret, egyházi ének tantárgyak, valamint konfirmációs előkészítő órák is vannak. A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. Ifjúsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekezeti látogatások, evangelizációk, keresztyén előadások, istentiszteletek keretében mélyíthetik hitüket, kátéórákon vehetnek részt. […]


A Jövő Értelmiségéért Alapítvány

Köszönetnyilvánítás

A Nagyberegi Református Líceum vezetősége köszönetét fejezi ki A Jövő Értelmiségéért Alapítvány kuratóriumának a közelmúltban kapott jelentős összegű támogatásért. Kiemelten hálásak vagyunk volt diákunknak, Mészár János kuratóriumi tagnak, aki közbenjárt az alma materének nyújtandó anyagi segítség ügyében. Más források mellett az említett támogatás egy része is szükséges ahhoz, hogy kedvezményt tudjunk biztosítani azon tanulóink, valamint családjaik számára, akik igényelték a havi étkezési és lakhatási hozzájárulás összegének csökkentését. Az adomány fennmaradó részéből az oktatási-nevelési folyamatot segítő könyvek megvásárlását tudjuk majd fedezni. Isten áldását kívánjuk az alapítvány tevékenységére, illetve a kuratóriumi tagok személyes életére és munkájára! 


Megújulás

Újul, szépül a líceum udvara… és a weboldala is 🙂 De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ézs 40:31    


Képzés és eszközkölcsönzés az online távoktatás érdekében

Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.  Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. Péld 2,10-11    A koronavírusos megbetegedések magas száma miatt hozott rendelet értelmében a Beregszászi járás többi iskolájához hasonlóan intézményünkben is online távoktatásra tértünk át az őszi szünetet követően. A tavaszi időszak tapasztalatait összegezve a Nagyberegi Református Líceumban már az új tanév kezdetétől készültünk arra, mi lesz akkor, ha a járvány súlyosbodása ismét indokolttá teszi, hogy a jelenléti oktatást a digitális tanrend váltsa fel.  Makó András igazgatóhelyettes az első két hónap folyamán a G Suite for Education (Google for Education) rendszerében regisztrált minden tanárt és tanulót. A kollégák közül néhányan részt vettek a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által szervezett táv- és digitális oktatást segítő képzésen. A háromnapos […]


Megkezdte munkáját a Nagyberegi Református Líceum Szülői Munkaközössége

2020. október 3-án tanévnyitó családi csendesnapra került sor a Nagyberegi Református Líceumban. A már hagyományossá vált alkalom egyik napirendi pontja az intézmény Szülői Munkaközösség megújítása volt. Az alakuló ülésen a küldöttek Molnár Erikát választották meg vezetőjüknek, majd kijelölték az első szakmai találkozó dátumát. A Nagyberegi Református Líceum Szülői Munkaközössége 2020. október 14-én tartotta évkezdő tanácskozását, melyre meghívást kapott Kovács András, az intézmény oktatási igazgatója is. Az alkalom legfőbb célja a megismerkedésen túl a célok és a feladatok megfogalmazása volt. A Kobál Angelika által vezetett játékos ismerkedés után a tagok megosztották tapasztalataikat, azokat a jógyakorlatokat, melyekben korábban részük volt és megfogalmazták javaslataikat arra vonatkozóan, hogy szülőként hogyan is vehetnének részt az iskolai kereteken belül gyermekük nevelésében, fejlesztésében, kikapcsolódásában, a körülményeik még […]


Osztálykiránduláson a 11.B osztály

A 11.B osztály idei osztálykirándulása különböző okok miatt viszonylag későn, szeptember 19-20-án volt megszervezve. Gondos előkészületek és rengeteg szervezés után, szombat reggel vágtunk neki az utunknak, ami Kőrösmező hegyei felé vitt minket. Útközben számos látványosságot pillanthattunk meg közelebbről és messzebbről is. Megálltunk a Rahó előtt található emlékhelynél, ami Európa állítólagos közepe, ill. a Trufanec-vízesésnél, ami 37 méter magasról zúdul alá és csodás látványban részesíti az arra járót. Miután megérkeztünk Kőrösmezőre, kényelmes szállásaink elfoglalása után az úti célunk a Tisza forrása volt, ahová egy különleges, minden belső és külső testrészünket megmozgató terepjáróval mentünk, ami nem egyszer a folyóban haladt, mivel az utat elmosta az eső, majd egy félórás gyalogtúra következett. Az út felfelé szépséges és izgalmas volt, a táj pedig lélegzetelállító. […]


Élménybeszámoló a Hoverláról

Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van az Isten, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Józsué 1:9   2020. szeptember 19-én osztálykirándulásra mentünk: a 11.A osztály diákjai, osztályfőnökünk, Szabó György és felesége, Evelin tanárnő, valamint Gábor tanár úr és Marianna tanárnő. Szombat hajnalban négykor indult buszunk a Hoverla felé. Eléggé fáradtak voltunk a korai időpont miatt, viszont telve voltunk izgalommal. Régóta terveztük ezt a hegymászást, de sajnos az elmúlt tanévben nem volt lehetőségünk a megszervezésére. Az út viszonylag jól telt. Több megállót is tartottunk, amelyek keretein belül megnéztük az útba eső nevezetes és érdekes látványosságokat, többek között Európa közepét, a Fehér- és Fekete-Tisza összefolyását és egy nagyon hangulatos kézműves sörfőzdét. Sajnos a […]


Nagyberegi sikerek az Oktatási Hivatal Kárpát-medencei EFOP 3.10.1-17 versenyein

2020 elején az Oktatási Hivatal ismét meghirdette a ReDesign, a Mobilszem és az Évszázadok Öröksége elnevezésű versenyeket. A ReDesign népművészeti hagyományokon alapuló tárgyalkotó és díszítőpályázatra általános iskolák felső tagozatára és középiskolába járó tanulók nevezhettek egyénileg vagy 3 fős alkotócsoportban. A Kárpát-medencei pályázatra a Nagyberegi Református Líceum 8. osztályos tanulója, Bodnár Gréta is beadta a pályázatát, melyben egy keresztszemes hímzéssel készített tornacipőt gondolt újra, beregi (Bereg megyei) népművészeti jegyekkel ellátva azt. A pályázat komoly sikereket hozott, hiszen az általános iskolák felső tagozatának kategóriájában Gréta második helyet nyert. Felkészítő tanára Orbán László volt. Gréta azonban nagyfokú önállóságról tett bizonyságot, így szinte teljesen egyedül oldotta meg a feladatot: „A ReDesign pályázathoz én egy virágmotívumot, ezen belül egy rózsamintát választottam zöld és piros színekkel, […]


Bizonyítványosztó ünnepség a Nagyberegi Református Líceumban

A koronavírus és a vele együtt járó karanténhelyzet sok diák számításait keresztülhúzta. Bezártak az iskolák, óvodák és a legtöbb munkahely is. Életünket jó pár hónapja a bizonytalanság jellemzi, hiszen a világjárvány miatt szinte minden kilátástalanná vált számunkra. Mi, a Nagyberegi Református Líceum végzősei ugyanezzel a bizonytalan érzéssel, ám annál nagyobb reménytől hajtva kezdtünk neki egy, a szokásosnál kisebb tanévzáró ünnepség megszervezésének. Sajnos a karantén meghosszabbítása miatt ez nem valósulhatott meg teljes egészében. De nem adtuk fel, és műsorunkat minden szabálynak megfelelően átalakítottuk egy bizonyítványosztó ünnepséggé, melyet egy egész napos próba előzött meg. A próbán felhőtlen boldogsággal jelentünk meg, hiszen hosszú idő óta végre újra találkozhattunk. A karanténszabályokat figyelembe véve igyekeztünk minél kevesebb vendéget meghívni az ünnepségre, vagyis csak a szüleink […]


Részvétnyilvánítás

A Nagyberegi Református Líceum tanárai, diákjai és munkatársai mély megrendüléssel értesültek Buda Erik diáktársunk tragikus haláláról. Megrendülésünkben csak az Úrhoz tudunk fordulni! Nincs más, aki meg tudná vigasztalni azokat, akik ezt a veszteséget át kell, hogy éljék. Kérünk minden együttérző embert, hogy boruljon Isten elé és kérje az Urat a gyászoló családtagokért! “…sírjatok a sírókkal.” Róma 12, 15    


Tájékoztató

  Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!  Lassan a nyári szünetünk végéhez érünk. A rövidke kis pihenőidő lassan letelik, így fontos, hogy tekintettel legyünk az előttünk álló teendőkre és lehetőség szerint választ adjunk a felmerülő kérdésekre.   Az elmúlt időszakban kollégáink hosszas szervezőmunkájának és egyeztetések sorának köszönhetően összeállt az évkezdő tábor idei programterve, órarendje, benne értékes előadásokkal, különleges foglalkozásokkal, nem mindennapi túrázással, valamint táborzáró koncerttel, melyet augusztus 23 és 29 közötti időszakra terveztünk. Sajnos a már startra késszé tett évkezdő táborunkat a terveink és legjobb akaratunk ellenére, a körülmények alakulása és a továbbra is fennálló karanténhelyzet miatt nem áll módunkban megtartani. Kérem és egyúttal köszönöm a ti és a szüleitek megértését. Bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy a betervezett programokat a tanév […]


FELVÉTELI HIRDETMÉNY / 5. osztályba jelentkezőknek

FELVÉTELI HIRDETMÉNY   A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5. osztályba a 2020/2021-es tanévben. Szeretettel várjuk azon tanulók jelentkezését, akik számára fontos a színvonalas oktatás és a lelki nevelés; a jó közösség és a biztonság; az Istennel való fejlődés és jövőtervezés. A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten tanulhatják, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, igény szerint kollégiumi ellátásban részesülhetnek.   A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján történik, ami a www.nbrl.com.ua címen, a Felvételi, azon belül az Online jelentkezési lap (https://forms.gle/BVtsoUjQdRH54Ukv8) menüpont alatt érhető el. A felvételi alkalmával egy elbeszélgetésre kerül sor, melyen túl szövegértési és alapvető matematikai készségeket felmérő feladatokat kell a jelentkezőknek megoldaniuk.   Az online regisztráción […]


Álláshirdetések

A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet:   Kémia szakos tanári állás betöltésére A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet – határozott idejű, hivatalos alkalmazással – kémia szakos részmunkaidős tanári állás betöltésére. Intézményünkbe a 7-11. osztályos tanulók kémia oktatását vállaló, szakirányú képzettséggel rendelkező (vagy diplomaszerzés előtt álló) szaktanár jelentkezését várjuk, aki a gyerekek körében lelkiismeretesen dolgozna és igényes a munkájára.   Informatika szakos tanári állás betöltésére A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet – határozott idejű, hivatalos alkalmazással – informatika szakos részmunkaidős tanári állás betöltésére. Intézményünkbe a 5-11. osztályos tanulók informatika oktatását vállaló, szakirányú képzettséggel rendelkező (vagy diplomaszerzés előtt álló) szakemberek jelentkezését várjuk, aki a gyerekek körében lelkiismeretesen dolgozna és igényes a munkájára.   Ukrán nyelv és irodalom szakos tanári állás betöltésére A […]


ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet kémia szakos tanári állás betöltésére. A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet – határozott idejű, hivatalos alkalmazással – kémia szakos részmunkaidős tanári állás betöltésére. Intézményünkbe a 7-11. osztályos tanulók kémia oktatását vállaló, szakirányú képzettséggel rendelkező (vagy diplomaszerzés előtt álló) szaktanárok jelentkezését várjuk, akik lelkiismeretesen dolgoznak és igényesek a munkájukra. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: – kézzel írott szakmai önéletrajz, – végzettséget igazoló okirat (vagy igazolás hallgatói jogviszonyról), – motivációs levél.   Jelentkezésüket 2020. augusztus 21-ig várjuk postai úton a 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc u. 80. levelezési címre vagy elektronikus formában a nbrl.kre@gmail.com e-mail címre. Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon    „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” Péld. 9:10