Trianon- pályázat díjátadó ünnepsége a Nagydobronyi Református Líceumban


A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Tanügyi Bizottsága 2019 őszén pályázatot hirdetett a református líceumok 8-11. osztályos diákjainak  A trianoni békediktátum hatása szülőföldem és családom életére címmel. A felhívásra a három református líceumból tizenegy tanuló készített dolgozatot. A 2020. január 30-án megtartott ünnepi emlékezés alaphangját Juhász Gyula Trianon című verse szolgáltatta, amely Horkay László ny. püspök úr tolmácsolásában hangzott el. 

 

A köszöntések során Gál Erika igazgató asszony, Kacsó Géza lelkészigazgató és Pándy-Szekeres Anna tanárnő mégsem a veszteségeket hangsúlyozták, hanem azt, hogy Isten ilyen súlyos nemzeti tragédiát is képes javunkra fordítani az örökélet perspektívájából. Gondoljunk a Trianon utáni lelki ébredésre az anyaországban és az elszakított területeken. A határokon kívül rekedt magyarságnak meg kellett tanulnia a talpon maradás mikéntjét, az Istenbe és egymásba kapaszkodás fontosságát, a kisebbségi sors diktálta alárendeltségben a megmaradás parancsát nyelvileg, kulturálisan, egyházi téren. Bárcsak elmondhatnánk, hogy népünk áldássá vált az utódállamok népei számára, hogy teljesíti feléjük a misszió krisztusi parancsát.

A pályázati kiírás lehetővé t

 

ette a témához kapcsolódó forrásanyag felhasználását, valamint családi, gyülekezeti és a szülőföldhöz kapcsolódó emlékek összegyűjtését. A tizenegy pályamunka ilyen szellemben született és dicséret illeti a szerzőket:

  – a Nagydobronyi Református Líceumból  Bernát Johanna, Marton Debóra, Pinte Zsófia 8. osztályos tanulókat, Túri Bernadett 10. osztályos és Orosz Henrietta 11. osztályos tanulót;

  – a Nagyberegi Református Líceumból  Molnár Áron 8. osztályos tanulót, Ádám Tünde, Kukri Eugénia, Dávid Leonóra 9. osztályos tanulókat;

  – a Péterfalvi Református Líceumból Tóth Emília 10. osztályos és Farkas Viktória 11. osztályos tanulót.

Minden diák könyv- és pénzjutalmat kapott munkájáért. Köszönjük az adományokat Lukas Vischer lelkipásztor özvegyének (Svájc), Pándy-Szekeres Dávidnak és családjának (Sárospatak), valamint a Magyar Református Presbiteri Szövetségnek, amely könyvadományát Szabó Dániel (Sárospatak) lelkipásztor testvérünk révén juttatta el a díjazottaknak.

Beszámolónkat Bernát Johanna tizennégy éves diáklány gondolataival zárjuk: „Amikor dédszüleimmel beszélgetek vagy megállok ükszüleim sírja mellett, hagyatékukat nagyon gazdagnak érzem. Megértem belőle, hogy a szíveket nem lehet feldarabolni, az emberi lelkek közé nem lehet drótkerítést építeni. Hálás vagyok Istennek őseim példás és minden körülmények között kitartó életéért. Azokért, akik itt dolgoztak, szenvedtek, itt voltak szerelmesek, és maradtak életben azért, hogy sok évvel később, minden történelmi vihar ellenére a Zrínyiek és Rákócziak földjén én is megszülethessek.”

Isten legyen a mi népünk őriző pásztora.

Pándy-Szekeres Anna tanárnő, KRE tanügyi tanácsos

 

 

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük