A tehetségről Szekszárdon és Nagyberegen


„A tehetségen kívül kell egy olyan társadalom is, amelyik ezt méltányolni tudja.”

Szent-Györgyi Albert

2018. február 23-án, Szekszárdon került megrendezésre az a térségi tehetségkonferencia, melynek a Szekszárdi Garay János Gimnázium adott otthont, s amelyen a Nagyberegi Református Líceum is képviseltette magát. A konferencia témai a tehetséggondozás aktuális kérdései és lehetőségei körül forogtak.

Elsőként Kormos Dénes, a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanács elnöke tartott előadást, amelyben a tehetségsegítés kritikus pontjainak ismertetése után beszélt a tehetségmodellekről és a tehetség sokszínűségéről. Kiemelte, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni az emberi adottságokhoz köthető különböző tehetségtípusok (pl. zenei, kreatív, előadói, spirituális, kapcsolati, intellektuális, logikai stb.) mielőbbi megtalálásának fontosságát. Kormos Dénes szerint még ma sem látjuk a tehetségek nagy részét, melynek megváltoztatásához elsősorban a tehetségazonosítás gyermekbetegségeit kell kiküszöbölnünk, melyre aztán fokozatosan tehetségsegítő programok építhetőek. Az előadás során az érdeklődők komoly szakirodalmi térképet is kaptak.

A program folytatásában a kolozsvári magyar tannyelvű középiskolák tehetségképzési lehetőségeiről hallhattunk beszámolót Tímár Ágnes, a Báthory István Elméleti Líceum igazgatónőjének előadásában. Az intézményvezető rámutatott, hogy Erdélyben és Romániában a tehetségképzés most bontogatja a szárnyait, s jelenleg elsősorban a szorgos tanári munkán múlik annak eredményessége.

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” címmel tartott bemutatót iskolánk, a Nagyberegi Református Líceum (NbRL) küldöttsége, amely Kovács András igazgatóból, Makó András igazgató-helyettesből és Orbán László történelemtanárból állt. Az egy órásra szabott előadási időnket egy kis trükkel meghosszabbítva, bő másfél órában mutattuk be a nálunk folyó munkát.

Kovács András beszélt az intézmény történetéről, szervezeti felépítéséről, a statisztikai adatokról, valamint a közelmúlt eredményeiről is. Előadásában képet festett a NbRL-ban zajló oktatási munka egészéről, az osztályokban folyó tanórai munkáról és a tanári testületről is. Hangsúlyozta, hogy bár az iskola folyamatos akadályok elő kerül, mindeddig sikerült megőrizni a színvonalas oktatás kialakított szintjét, aminek köszönhetően az itt végzettek legnagyobb része a továbbtanulás irányába mozdulhat el.

A folytatásban Makó András a líceumban folyó hitéleti-nevelési kérdéseket és módszereket ismertette a közönséggel. Felvázolta, a már évek óta működő diakóniai munka jótékony hatásait a diákokra, amely az érzelmi intelligencia fejlesztésének egyik legjobb módja. Mindemellett a tanórákon kívüli, rendhagyó órákba és a művészeti képzésbe is bepillanthattunk. Az NbRL igazgató-helyettese az iskola világhálón való megjelenési formáinak ismertetésével és elérhetőségeinek bemutatásával zárta előadását.

Az iskolabemutató utolsó harmadában Orbán László a pedagógusi munka minőségének mérési lehetőségeiről és mutatóiról beszélt, amely a diák felől érkező jelzések egyike a tanórák milyenségével és minőségével kapcsolatban. Ezután az NbRL-ban zajló – éppen lendületbe kerülő – diákélet részletei következtek, melyet leginkább a Diákpresbitérium és az iskolaújság, az Új(j)lenyomat testesít meg. Szó esett még a diákpályázatokról, a testvériskolai kapcsolatokról és a Kárpát-medencei diákszervezetekbe való bekapcsolódás fontosságáról is.

A konferencia záróelőadását a Szekszárdi Garay János Gimnázium intézményvezetője, Heilmann Józsefné tartotta, melynek kiemelt részei voltak a „A tehetség nem ismer határokat” és a „Hálózati együttműködés a tehetséggondozás keretében” c. témák. A bemutatóban képet kaphattunk a Szekszárdon és környékén folyó tehetségkutatásról és építésről, valamint a  Garay János Gimnázium bekapcsolódásáról a tehetséggondozó hálózatba. Ezúton is köszönjük a vendéglátó intézménynek és annak vezetőinek a meghívást és a tartalmas, építő előadásokat.

A délután folyamán még részt vettünk egy műhelymunkában, amit Dr. Szepesi Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem Növénybiológiai Tanszékének adjunktusa mutatott be „A HPLC analitika lehetőségei és kihívásai a növénybiológiában” címmel.

Fotó: Makovics Kornél

Összességében elmondható, hogy egy termékeny konferencián vagyunk túl, amely – Isten segítségével – új kapukat is megnyitott, hiszen megszületett egy elhatározás és egy segítségnyújtási ígéret abban az irányban, hogy a Nagyberegi Református Líceum akkreditált tehetségpont lehessen.

 

Orbán László

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük