A Nagyberegi Református Líceum rövid bemutatása


„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet”.

Példabeszédek 9, 10

 „Aki fiatal korában elhanyag

olja a tanulást, elveszíti a múltat, és halott számára a jövő” –mondotta a több ezer évvel ezelőtt élt görög tragédiaíró, Euripidész. Nagy igazság ez, még ha nem is a Biblia lapjain olvassuk. A fiatal korban megszerzett tudás a múltat érthetővé és értékessé, a jövőt pedig élhetővé és reményteljessé teheti az ember számára. Fiatal korban az iskola az a hely, ahol az ember vagy megszereti, vagy megutálja a tanulást. Életre szóló élményeket és életre szóló indíttatásokat szerezhet az ember az iskola padjaiban, a tanárai közelében. Hány és hány ember éppen ifjú korában, az iskola padjaiban jutott el életét meghatározó és későbbi sorsát befolyásoló felismerésekre, határozott el dolgokat és került a világ történelmének neves személyiségei közé. Az iskolát nem hiába hívják a tudás, bölcsesség és élet bölcsőjének is, hiszen akiket itt „ringatnak”, azok később világrengető dolgokra lesznek képesek akár pozitív, akár negatív értelemben. Nem elcsépelt gondolat tehát az, hogy a ma iskolái a jövő társadalmát készítik fel tudással, bölcsességgel, életszemlélettel, erkölcsi alappal.

A Nagyberegi Református Líceum is egy ilyen iskola a hatalmas palettán, amelyet a 21. század kínál diákoknak és szülőknek egyaránt. Iskolánk nem tekinthet vissza évszázados múltra, hiszen 1993-ban kezdte meg működését a református oktatási intézmények közül elsőként itt, a mi kis Kárpátaljánkon. Azóta 16 évfolyam tanulhatott, érettségizhetett, erősödhetett hitében, nemzettudatában, készülhetett továbbmenni az élet útján az iskola otthont és biztonságot adó falai közül. Minden diáknak, aki itt tanult az iskola fala között, mást és mást adott ez az intézmény. De a lehetőség mindenki előtt ott volt, hogy a legtöbbet hozza ki abból, amivel őt Isten megáldotta. Mert itt az iskola falai között mindenkire úgy tekintünk, mint akit Isten valamilyen céllal és küldetéssel látott el és ehhez a megfelelő „felszerelést” is megadta a számára. Akkor is így nézünk diákjainkra, ha ők esetleg másképpen látják magukat. Istentől rendelt küldetésünknek tekintjük azt, hogy diákjaink életében nagyon komolyan és erőteljesen rámutassunk arra, hogy az Isten által nekik adott élet és annak minden lehetősége nem véletlen, hanem az Úr akarata.

Az iskolánk küldetése az, hogy diák és tanár, minden egyes munkatárs azzal, amit tesz, vagy cselekszik, kimond vagy megfogalmaz, alkot – az Isten dicsőségét kell hogy munkálja és szolgálja, mert ez az ember küldetése. Tehát azt kérjük a tanárainktól, munkatársainktól, diákjainktól, hogy tetteiket ez vezesse, és azért imádkozunk, hogy minél többen ezt megértve legyenek jelen ebben az intézményben.

Az iskola életéhez szorosan hozzátartozik az oktatásnak és a nevelésnek, valamint a hitélet megélésének a lehetőségét biztosító tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, fakultációs órák, tanári és diák konzultációk, versenyekre való felkészítések, nyelvi táborok, szórakoztató programok, sportesemények, bibliaórák, ifjúsági órák, istentiszteletek, lelki beszélgetések és sok más program, amelyek az iskola kitűzött célját próbálják a valóságban elérni.

Jelenleg két évfolyamon és négy osztályban folyik az oktató-nevelői munka összesen 78 diák felé. Az első évfolyamon két osztály, a másodikban és a harmadikban egy-egy osztály tanul. Iskolánkban az első évfolyamon tanuló osztályok nyelvi, valamint földrajz és történelem szakosodás szerint tanulnak, ami azt jelenti, hogy az egyik osztályban emelt óraszámban tanulják az angol vagy német és – ezzel párhuzamosan –  az ukrán nyelvet. A másik osztályban a történelem és földrajz tantárgyak szerepelnek emelt óraszámban. Emellett lehetőség van arra, hogy a főbb tantárgyakból  fakultációs órákon készüljenek a diákok az ukrajnai külső független érettségire, illetve a magyarországi közép- vagy emeltszintű érettségire.

Isten iránti hálával számolhatunk be arról, hogy a továbbtanulási arány intézményünkben egy-két százalékkal marad le a száz százaléktól. Az ukrajnai külső független érettségi vizsgákon is jó eredménnyel vesznek részt a diákjaink. A 2011-es esztendőben az ukrán nyelv és irodalom külső független érettségire 25 diák jelentkezett, s ebből 21-en elérték a 124-es ponthatárt, ezzel lehetőségük nyílt arra, hogy ukrajnai felsőoktatási intézményekben folytassák a tanulmányaikat. A többi tantárgyból is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a diákjaink az ukrajnai külső független érettségi vizsgákon. Ez mindenképpen szorgalmukat és odaadásukat dicséri. Azt mutatja, hogy akinek vannak céljai, amelyeket kitűzött maga elé és Istentől erőt kér ezek eléréséhez, annak a sokszor lehetetlennek tűnő körülmények sem legyőzhetetlenek.

A tudás nem jön magától, meg kell küzdeni érte. Az eredmények nem maguktól keletkeznek, keményen küzd ezért tanár és diák együtt az iskolánkban. Mindenki erőfeszítésére nagy szükség van, mert ennek a munkának csak így lesz mindig is látható, mérhető és értékelhető gyümölcse elért ponthatárokban, megnyert tanulmányi versenyekben, jól megírt

 érettségi vizsgákban. Azt valljuk, hogy van értéke a tudásnak, van értelme becsületesen tanulni, becsületesen készülni egy-egy órára, vagy éppen vizsgára, van értelme becsületesen értékelni a diákok tudását, sem alá, sem felé nem becsülve azt, hiszen mindkettővel csak magunkat csapjuk be. És ha még oly fényes is a bizonyítvány, mit sem ér, ha majd az egyetemen és főiskolán kevésnek bizonyul a szorgalom, a felkészültség és a tudás. Ezért a mi elvünk a becsületes és objektív értékelés, amelyből diák és tanár, szülő és iskola egyaránt láthatja, hogy hol vannak sikerek, és hol vannak még hiányosságok.


Igyekszünk az iskola falain kívül is lemérni és leméretni a diákok felkészültségét. A megyei és járási tanügyi osztály által szervezett versenyeken, valamint a KMPSZ által szervezett versenyeken folyamatosan részt veszünk, és ahhoz képest, hogy igen kis létszámú iskola vagyunk, a beregszászi járásban a második legtöbb helyezést elért iskola a Nagyberegi Református Líceum. (Számos nemzetközi tantárgyi, műveltségi vagy sport vetélkedőn is részt vesznek diákjaink, s igen kimagasló eredményeket érnek el pl. Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken.) Természetesen ez is a tanárok és diákok közös és megfeszített munkájának köszönhető. Isten megmutatja azt, hogy a becsületes munkának, a becsületesen adott jegyeknek van eredménye, és ez pozitív. Legyen ezért hála és köszönet Neki!

Az oktatás és tanulás mellett ugyanilyen fontosnak tartjuk a nevelői munkát, amihez szorosan hozzátarozik annak a lehetősége, hogy iskolánk
keresztyén iskola, ahol a diákok találkozhatnak a hit megélésével a mindennapokban. Valljuk, hogy a hitet nem lehet egy iskolában sem megtanítani, vagy ráerőszakolni senkire sem. De keresztyén iskolaként életünket az Istennel megélt kapcsolat légkörében éljük. Ezt pedig elvárjuk minden diáktól, tanártól és munkatárstól, aki itt dolgozik, vagy él. Az iskola életében, de különösen is a nevelési folyamatban azt valljuk, hogy az embert Isten úgy teremtette meg, hogy lelkileg, szellemileg és fizikailag is szüksége van a fejlődésre.

Minden téren kell, hogy impulzusok érjék ahhoz, hogy fejlődése élete harmonikus legyen. Ezért az oktatás „túlsúlyát” ellensúlyozni próbáljuk olyan programokkal, amelyek mind a lelki, mind pedig a fizikai fejlődést elősegítik. Ezt az elvet céloztuk meg, amikor a diákok számára bevezettük a választható modulokat. Ez azt jelenti, hogy minden diáknak egy hozzá közel álló, érdeklődésének megfelelő programban kell részt vennie. Ezek a következők: háztartási modul, média modul, dráma modul, diakóniai modul, csillagász modul, hitoktató modul.

Keresztyén iskolaként nagyon fontosnak tartjuk a lelki fejlődést és növekedést is. Ennek is biztosítunk különböző programokon keresztül lehetőséget. Továbbá támogatjuk a diákjaink minden olyan szolgálatát és igyekezetét, amely ebben az irányban van bennük. Iskolánk fontos küldetése ez, de egyszersmind egy nagyon nehéz terület is, hiszen nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, amelyben a diákok még nem érzik kényszernek a hit megélését, hanem lehetőséget látnak benne, és szívesen kihasználják a felkínált alkalmak lelki értékeit. Ebben nagyon nagy bölcsességre van szükség, amelyért nap, mint nap könyörögnek a nevelők, lelki munkatársaink.

Amennyiben össze kellene foglalni az iskolánk életét, akkor azt legjobban egy család életéhez hasonlíthatnánk. Együtt vagyunk jóban és rosszban, együtt örülünk a sikereinknek és együtt bánkódunk a kudarcaink felett. Vannak erősek, akiknek segíteni kell a gyengébbeket, és vannak gyengék, akiknek sokat jelent az idősebb diák, vagy tanár segítsége. Mindnyájunk felett pedig a Mennyei Atya őrködik és vigyáz. Sokszor megtapasztaltuk már ezt, és hálásak vagyunk annak, aki nem hagyja ezt a nagy családot gondviselés és törődés nélkül.

Szeretettel várunk mindenkit ebbe a nagy családba. Ha Isten itt akar felkészíteni az életed és sorsod nagy kihívásaira, akkor gyere és foglald el helyedet az egyik iskolapadban és kezdd el a felkészülést! De szeretettel várunk minden szülőt és érdeklődőt is, aki betekintést akar nyerni az iskola életébe, hiszen ez a rövid bemutató nem elégséges ehhez.

Köszönjük támogatásukat, imádságaikat és Isten áldását kérjük életükre!

 Tóth László lelkész igazgató

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük